Bạn có dữ liệu trọng yếu trên đám mây? Nắm rõ cách tiếp cận bảo mật của Adobe

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Bối cảnh công nghệ đã có sự phát triển đáng kể trong vài năm qua, trong đó bảo mật phải thích ứng với từng thay đổi. Hầu hết các doanh nghiệp hiện lưu giữ dữ liệu của mình trên đám mây, nhưng họ muốn cảm thấy tự tin rằng dịch vụ đám mây mà họ sử dụng phải phù hợp với các phương pháp thực hành tốt nhất, tiêu chuẩn và chứng nhận được toàn ngành chấp nhận.

Trong hội thảo trực tuyến 10 phút này, bạn sẽ tìm hiểu:

  • Cách bạn có thể nâng cao bảo mật đảm mây
  • Cách Adobe bảo mật thông tin được tin tưởng giao cho đám mây của chúng tôi
  • Lý do mà chồng bảo mật thống nhất, tốt nhất trong phân khúc lại có vai trò thiết yếu
  • Cách sử dụng các công cụ tự động hóa để nhanh chóng thu thập dữ liệu phù hợp nhằm đưa ra quyết định
  • Cách chiến lược toàn diện của Adobe bảo vệ dữ liệu của khách hàng trên đám mây

Diễn giả

Brad Arkin
Giám đốc bảo mật, Adobe

Có sẵn phụ đề cho tất cả các hội thảo trực tuyến trong Loạt chương trình cải tiến và bản ghi theo yêu cầu. Sẽ không có tùy chọn quay số vào cho buổi hội thảo này. Liên hệ Rebecca Staley nếu có bất cứ câu hỏi nào.

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.