Innvirkningen digitale signaturer og digitale arbeidsflyter har på fornyelsen av arbeidsstokken

arbeidsflytikon

Innspilt webinar | Gratis


Sammendrag

Økning av arbeidsstokkens produktivitet har steget på IT-avdelingenes prioritetsliste, og i 451 Researchs undersøkelse av bedriftsprogramvare er dette nå det viktigste tiltaket for IT-ledet digitalisering. IT kan ha en stor gjennomslagskraft ved å redusere hindringene de ansatte møter når de skal gjøre jobben sin.

I dette webinaret skal Chris Marsh fra 451 Research snakke om følgende:

  • reduksjon av den "langhalede" friksjonen de ansatte står overfor i alle dagligdagse arbeidsflyter
  • digitale signaturrelaterte arbeidsflyter og hvordan dette er et særlig viktig fokus med tanke på den brede forekomsten i en rekke arbeidstyper
  • AI og den stadig viktigere rollen dette spiller i levering av intelligente dokumentbaserte opplevelser for de ansatte
  • integrering av funksjoner for digitale signaturer, med verktøy for samarbeid, innholdshåndtering og arbeidsflyter som gagner organisasjoner i form av kostnadsbesparelser, prosessfornying, engasjement fra ansatte og kunder og forbedret kravoverholdelse og risikoreduksjon

Bli med oss og finn ut mer om hvordan investering i løsninger for digitale signaturer og dokumentarbeidsflyter kan gi IT-avdelingen en svært stor innvirkning når det gjelder å fremme fornyelser av arbeidsstokken.

Foredragsholder

Chris Marsh
Research Director hos  451 Research

Fyll ut skjemaet for å se det innspilte webinaret.