ผลกระทบของลายเซ็นดิจิทัลและเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลต่อการปฏิรูปแรงงาน

workflow icon

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่เสียค่าใช้จ่าย


สรุป

การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรได้กลายเป็นสิ่งที่มีลำดับความสำคัญมากขึ้นสำหรับแผนก IT และในการสำรวจซอฟต์แวร์องค์กรของ 451 Research และได้กลายเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันดับหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่นำโดยแผนก IT แผนก IT สามารถสร้างผลกระทบที่สำคัญโดยการบรรเทาความฝืดเคืองที่แพร่หลายที่พนักงานต้องเผชิญในการทำงานให้เสร็จสิ้น

ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ Chris Marsh จาก 451 Research จะกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • การบรรเทาความฝืดเคืองระยะยาวที่พนักงานต้องเผชิญในเวิร์กโฟลว์ที่ทำเป็นประจำ
  • เวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลเป็นงานด้านที่ควรให้ความสำคัญเนื่องจากมีการใช้งานในการทำงานมากมายหลายรูปแบบ
  • บทบาทสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ AI ในการมอบประสบการณ์พนักงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารอย่างชาญฉลาด
  • การผสานความสามารถของลายเซ็นดิจิทัลเข้ากับการทำงานร่วมกัน การจัดการเนื้อหา และเครื่องมือเวิร์กโฟลว์เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการประหยัดค่าใช้จ่าย การแปลงกระบวนการ การมีส่วนร่วมของลูกค้าและพนักงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีขึ้นและการลดความเสี่ยง

เข้าร่วมกับเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่การลงทุนกับลายเซ็นดิจิทัลและเวิร์กโฟลว์เอกสารสามารถสร้างผลกระทบที่ใหญ่หลวงให้กับ IT ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปแรงงาน

วิทยากร

Chris Marsh
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจาก 451 Research

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์