Chữ ký số và quy trình làm việc số tác động tới việc chuyển đổi lực lượng lao động

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Theo khảo sát phần mềm doanh nghiệp của 451 Research, cải thiện năng suất của lực lượng lao động là mục tiêu ngày càng được ưu tiên trong lĩnh vực CNTT, và đây hiện là sáng kiến hàng đầu trong nỗ lực chuyển đổi số dựa trên CNTT. CNTT có thể tạo nên tác động đáng kể bằng cách giảm bớt những phiền hà mà nhân viên phải đối mặt trong công việc.

Trong hội thảo trực tuyến này, Chris Marsh đến từ 451 Research sẽ đề cập tới vấn đề sau:

  • Giảm thiểu những phiền hà lâu dài mà nhân viên phải đối mặt trong công việc hàng ngày.
  • Quy trình công việc liên quan đến chữ ký số là một nội dung đặc biệt quan trọng và ngày càng phổ biến trong nhiều loại công việc.
  • Vai trò ngày càng cao của AI trong việc mang lại trải nghiệm dựa trên tài liệu thông minh cho nhân viên.
  • Việc tích hợp các khả năng hỗ trợ chữ ký điện tử với các công cụ cộng tác, quản lý nội dung và quy trình làm việc mang lại lợi ích cho tổ chức trong việc tiết kiệm chi phí, chuyển đổi quy trình, gắn kết với nhân viên và khách hàng cũng như cải thiện khả năng tuân thủ và giảm thiểu rủi ro.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách đầu tư vào chữ ký số và quy trình làm việc với tài liệu có thể giúp CNTT thể hiện tác động to lớn trong việc thúc đẩy chuyển đổi lực lượng lao động.

Diễn giả

Chris Marsh
Giám đốc nghiên cứu, 451 Research

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.