Vi har hatt det travelt.

Med Premiere Pro CC får du alltid tilgang til nye funksjoner så snart de er tilgjengelig.

Premiere Pro CC

Apple ProRes-eksport på Windows

Effektiviser videoproduksjonen og forenkle utdataene med nye eksportforhåndsinnstillinger for Apple ProRes, blant annet ProRes 4444- og ProRes 422-formater som er tilgjengelig på macOS og Windows 10.

Utvidet formatstøtte

Importer HEIF-filer som er tatt på iOS-enheter, til Premiere Pro og Media Encoder på Mac OS 10.13 og nyere og Windows 10 versjon 1809 eller nyere.

Raskere dekoding for Canon Cinema RAW Light-bildemateriale

Få forbedret avspilling på Windows 10-maskiner med flere kjerner.

Støtte for ProRes HDR-bildemateriale

Importer Rec202- og PG/HLG-fargeinformasjon på en nøyaktig måte fra HDR-medier i ProRes-containere.

Premiere Pro CC

Mobilbasert redigering med helt nye Premiere Rush

Utvid videoredigeringsplattformen med Premiere Rush, vår helt nye applikasjon for alle typer enheter. Ta opp, rediger og publiser videoer på en hvilken som helst enhet – alt fra mobilenheter til datamaskiner. Du kan også sende arbeidet direkte til Premiere Pro hvis du ønsker å gjøre mer.

Intelligent lydopprensing

Reduser eller fjern bakgrunnsstøy eller gjenklang umiddelbart med nye DeNoise- og DeReverb-glidebrytere i Essential Sound-panelet.

Selektiv fargegradering

Unngå gjetninger når du skal utføre kurvejusteringer, takket være nyskapende Lumetri Color-verktøy for selektiv fargegradering. Hver kurve har to akser med parvise verdier, noe som gjør det enkelt å finjustere fargene på en nøyaktig måte.

Datadrevne infografikkbaserte Motion Graphics-maler

Dra regneark og slipp dem i nye infografikkbaserte Motion Graphics-maler for å generere animerte visualiseringer. Alle redigeringer i regnearkene blir automatisk oppdatert i infografikken.

Komplett VR 180

Kom i gang med støtte for immersive videoer for 180 VR, inkludert optimalisert innføring og effekter. Publiser ferdige videoer i Google VR 180-formatet på YouTube eller andre plattformer.

Rommarkører for immersive medier

I stedet for å ta av headsettet når du mottar medier i det immersive Adobe-miljøet, kan du nå plassere en rommarkør som fungerer som referanse når du kommer tilbake til tidslinjen på skrivebordet.

Adobe Stock-forbedringer

Søk etter og sorter filmopptak og profesjonelt utformede Motion Graphics-maler fra Adobe Stock direkte i Essential Graphics-panelet.

Gruppeinvitasjoner for Gruppeprosjekter

Kommuniser mer effektivt ved å invitere grupper og gruppemedlemmer fra bedriftens adressebok – uten å skrive inn adressene.

Skjermfargehåndtering

Få nøyaktige fargefremstillinger og bevar fargekvaliteten i hele arbeidsflyten – fra Adobe After Effects til Premiere Pro og på rec709-, rec2020- og P3-skjermer.

Ytelsesforbedringer

Maskinvarebasert koding og dekoding for H264 og HEVC gir økt ytelse på MacBook Pro-arbeidsstasjoner. I tillegg leverer forbedret bildebehandling en mer responsiv avspilling, gjengivelse og Lumetri Color-ytelse.

Utvidet formatstøtte

Støtte for nye opprinnelige formater omfatter ARRI Alexa LF, Sony Venice v2 og HEIF (HEIC)-opptaksformatet som brukes av iPhone 8 og iPhone X.

Forbedringer i Creative Cloud Libraries

Få raskt tilgang til Premiere Pro-sekvensene ved å dra ressurser, for eksempel Adobe Illustrator- eller Photoshop-filer, og slippe dem i CC Libraries-panelet. Del bibliotekene med gruppemedlemmer eller eksporter og lagre dem sammen med prosjektet.

Australsk standard for undertekster

Støtte for den australske OP-42-standarden for undertekster er nå tilgjengelig.

Språkstøtte for hurtigtaster

Lokaliserte språk støttes nå i layoutmenyen for hurtigtaster.

Kinosalmodus i det immersive Adobe-miljøet

Få tilgang til en virtuell kinosal og samarbeid med regissører eller produsenter om todimensjonalt eller immersivt innhold – eller en kombinasjon av begge deler.

Premiere Pro CC

Delt visning for utvikling av et utseende

Del programmonitoren vannrett eller loddrett eller vis hele bilder side ved side for å sammenligne et bilde før og etter fargegradering.

Bildesammenligning og fargetilpassing

Sammenlign utseendet til to ulike bilder i en bildesekvens og tilpass farger samtidig med at hudtonene bevares – med et klikk. Alle endringene er synlig og tilgjengelig for brukeren og kan om nødvendig endres ytterligere.

Aktivering/deaktivering og gjenoppretting av Lumetri Color

Slå enkelt på eller av den aktive Lumetri Color-effekten for et valgt bilde direkte fra Lumetri Color-panelet. Gjenopprett alle Lumetri Color-panelinnstillingene for et bilde med et klikk.

Automatisk demping av musikk

Du kan angi at volumet på musikk skal senkes automatisk når dialog, lydeffekter eller andre lydklipp påvises, noe som gjør at du slipper å justere hvert enkelt punkt i miksen manuelt.

Intuitiv nettleser for Motion Graphics-maler

En bedre surfe- og håndteringsopplevelse gir deg mulighet til å søke etter og forhåndsvise Motion Graphics-maler universelt fra den lokale malmappen, Creative Cloud Libraries eller Adobe Stock direkte i Essential Graphics-panelet. Dette gjør at du raskt finner den malen du trenger.

Bedre måter å arbeide på med Motion Graphics-maler

Et forbedret grensesnitt og nye kontroller gjør det enklere å tilpasse Motion Graphics-maler som er opprettet i After Effects, blant annet justering av 2D-plasseringen, roteringen og skaleringen av elementer. Rediger tekstlag i grafikkelementet ved å klikke på dem i programmonitoren.

Forløpningsstøtte for former og tekstlag

Opprett mer visuelt interessant grafikk ved hjelp av forløpninger. Klikk på fargekartet til en form i Essential Graphics-panelet og velg deretter mellom fylltypene solid, lineær forløpning og radiell forløpning. Rediger vinkelen på forløpningen, fargestopp og midtpunkter direkte fra programmonitoren.

Erstatning av klipp for Motion Graphics-maler

Hvis du vil erstatte en mal i en tidslinje med en oppdatert versjon fra After Effects, trykker du bare på Alt/Option + og drar den nye erstatningsmalen til en av de eksisterende malene og slipper den der. Du kan velge at malen skal oppdateres alle stedene den ble brukt i et prosjekt, eller så kan du begrense oppdateringen til én forekomst. Tilpasningene dine bevares så sant det er mulig.

Aktivering og deaktivering av animasjon for grafikklag i Essential Graphics-panelet

Animer raskere med muligheten til å aktivere en animasjon for plassering, rotering, forankringspunkt, skalering og tetthet ved å klikke på ikonene i Essential Graphics-panelet og deretter justere egenskapen i panelet, eller ved å redigere grafikklaget direkte i programmonitoren. Etter hvert som du flytter på avspillingshodet blir endringene du gjør i egenskapen, spilt inn som nøkkelbilder.

Immersiv skjerm

Dette nye panelet i det immersive Adobe-miljøet gir en oversikt over hele sfæren av bildemateriale og kan brukes til å rotere gjeldende visning i den hodemonterte skjermen.

Støtte for Windows Mixed Reality

Windows Mixed Reality-headsett og -kontroller kan nå brukes i det immersive Adobe-miljøet i Windows. Dette gir brukerne et større utvalg maskinvare til redigering og gjennomgang av VR 360-innhold.

Forbedret støtte for Gruppeprosjekter

Forbedringene består av blant annet en effektiv inviteringsprosess, forbedret sporing av samarbeidspartnere, bedre prosjektstyring og muligheten til å vise skrivebeskyttede versjoner av prosjektene.

Tidskodepanel

Se flere visningsalternativer i tidskodepanelet og vis ulike typer informasjon, blant annet angående inn- og utpunkter, varighet, absolutt tidskode, gjenværende tidskode og kildetidskode.

Videobegrensning

Begrens videoinnholdet for å oppfylle kringkastingsspesifikasjoner, blant annet SMPTE- og EBU-standarder. Bruk som en "per bilde"-effekt mens du arbeider med Lumetri Color, eller legg til som en utdataeffekt for å begrense hele sekvensen under eksport.

Kopiering og innliming av sekvensmarkører

Kopier og lim inn sekvensmarkører av full kvalitet når du flytter ett eller flere klipp, samtidig med at all markørinformasjon, blant annet farge, notater og varighet, bevares.

Støtte for nye formater

Nye formater som støttes: Camera RAW for Sony X-OCB (Venice) og Canon Cinema RAW Light (C200).

Premiere Pro CC

Samtidig arbeid på flere prosjekter

Åpne, få tilgang til og arbeid med flere prosjekter samtidig. Hopp mellom episoder eller scener ordnet som separate prosjekter, rediger deler av et prosjekt og kopier det til et annet, med mer.
Slik fungerer det ›

Delte prosjekter med låsefunksjon

Arbeidsgrupper i samme lokale kan få tilgang til ett enkelt prosjekt samtidig. Administrert tilgang gir brukerne mulighet til å låse prosjekter når de er i gang med redigering, og gir skrivebeskyttet tilgang til andre brukere.

Responsiv design – tid

Bevar særpreget til nøkkelbildene i bevegelig grafikk, blant annet intro- og outro-animasjoner, når du endrer den generelle varigheten.

Responsiv design – plassering

Låste grafiske lag tilpasses automatisk til endringer i sideforhold eller plassering i andre lag eller til selve videorammen.

Motion Graphics-maler tilgjengelig i Adobe Stock

Få profesjonelt opprettede maler for titler, "lower third"-bakgrunner, bumpere og rulletekster uten å gå ut av Premiere Pro. Søk i Adobe Stock i Libraries-panelet direkte i applikasjonen.

Immersiv VR-redigering

Rediger immersivt VR-innhold slik det vises – med VR-hodebriller på. Gjennomgå, spol frem og tilbake og endre retning og behold muligheten til å utføre tastaturdrevet redigering uansett om du arbeider i HTC Vive eller Oculus Rift.
Mer informasjon ›

Immersiv lydredigering for 360/VR

Rediger 360/VR-innhold ved hjelp av lyd basert på retning og eksporter det deretter som ambisonisk lyd til VR-aktiverte plattformer, blant annet YouTube og Facebook.
Mer informasjon ›

Immersive effekter

Legg til VR-effekter i 360/VR-videoene uten å opprette uønskede forvrengninger ved polene eller artefakter langs bakre sømlinje. Effekter omfatter VR-uskarphet, VR-glød, VR-skarphet, VR-støyreduksjon og kromatiske VR-aberrasjoner.

Immersive overganger

Legg til tilpasningsbare overganger i 360/VR-videoene uten å opprette uønskede forvrengninger ved polene eller artefaktene langs bakre sømlinje. Overganger for bevegelse omfatter blant annet irisavrullinger, Mobius-zooming, sferiske uskarpheter og forløpningsavrullinger. Stilistiske overganger omfatter tilfeldige blokker, lysstråler, lyslekkasjer og kromlekkasjer.

Immersive videotitler og grafikk

Formater grafikk, tekst, bilder eller andre videoklipp umiddelbart, slik at alt sammen ser riktig ut i en 360-video.

VR-roteringssfære

Juster og roter 360-opptak på en enkel måte for blant annet å vatre horisontlinjer og justere perspektiver.

Forbedringer i Essential Graphics-arbeidsflyten

Utfør direkte manipulering av flere grafikklag samtidig. Forhåndsvis og velg favoritter i en skriftmeny. I tillegg er det nå støtte for rulletekster.

Støtte for nye formater

Støttede formater omfatter nå Sony X-OCN-filer (RAW for Sony F55) og WAV-filer som er større enn 4 GB.

Regionale standarder for undertekster

Det er nå støtte for EBU-undertekster.

Støtte for Gruppeprosjekter-oppdateringer

Kontroller når det ble utført automatiske lagringer, eller gå tilbake til en tidligere automatisk lagring på en enkel måte. Forbedringer i varslinger og versjonshistorikk bidrar til å holde alle gruppemedlemmene oppdatert.

Forbedret innføringsopplevelse for nybegynnere

Bli raskere kjent med Premiere Pro via en sekstrinns innføring første gang du åpner applikasjonen.

Optimalisert Lumetri-støtte for kamerainterne utseendebeslutninger

Få tilgang til og implementer kamerainterne ARRI Amira-utseendebeslutninger direkte innenfra Lumetri Color-panelet.

After Effects Motion Graphics-maler uten installering av After Effects

Arbeid med Motion Graphics-maler opprettet i Adobe After Effects CC, uten at du trenger å installere applikasjonen.

Og mye annet

Også inkludert: nye etikettfarger i tillegg til muligheten til å lukke flere mellomrom samtidig og dobbeltklikke på arbeidsområdehåndtaket for å gjenopprette arbeidsområdet.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Premiere Pro CC (2017.1)

Essential Graphics-panel

Finn alle kontrollene du trenger for å redigere titler, former og Motion Graphics-maler du oppretter i Premiere Pro og After Effects. Pluss, enkel omorganisering og justering av form, tekst, og klippelag.
Slik fungerer det ›

Typeverktøy

Skap titler fra bunnen av i programmonitoren ved å bruke et typeverktøy tilsvarende de som finnes i Adobe Photoshop og After Effects.

Motion Graphics-maler

After Effects-komposisjoner kan nå bli pakket som Motion Graphics-maler, delt via Creative Cloud Libraries, og åpnet i Premiere Pro. Du kan derfor endre variabler som tekst, farge, størrelse, oppsett eller stemning uten å endre den totale estetikken, og du kan også skape dine egne maler med tekst, form, og klippelag.
Slik fungerer det ›

Essential Sound-panel

Nå kan redigerere få profesjonell lydkvalitet, ingen ekspertise er nødvendig. Essential Sound-panelet gir deg optimale lydparametere når du definerer et klipp som musikk, effekter, dialog eller omgivelser.
Slik fungerer det ›

Publisering til Adobe Stock

Tjen klasseledende provisjoner på videoene dine ved å bidra til Adobe Stock gjennom en arbeidsflyt for destinasjonspublisering i Premiere Pro og Adobe Media Encoder.
Slik fungerer det ›

Forbedret integrering med Audition

Populære Adobe Audition-effekter som Surround Reverb, Mastering og Stereo Expander er nå tilgjengelig i Premiere Pro. Send nøkkelbilder, lydeffekter og innstillinger fra Premiere Pro Essential Sound-panelet til Audition uten gjengivelse, og få full kompatibilitet mellom panelene i de to applikasjonene.

Arbeidsflytforbedringer for virtuell virkelighet

Ambisonisk utgangslyd for VR-aktiverte plattformer slik som YouTube og Facebook.

Neste generasjon maskinvaresupport

Premiere Pro tilbyr nå brukerstøtte på morsmål for Microsoft Surface Dial så vel som brukerstøtte på morsmål og tilpasning for MacBook Pro Touch bar.

Dynamic Link for Gruppeprosjekter

Gruppeprosjekter støtter nå Dynamic Link mellom Premiere Pro og After Effects, så du kan hoppe over mellomliggende gjengivelser og repetere raskere.
Mer informasjon ›

Utvidet støtte for opprinnelige formater

Ny brukerstøtte for HDR som inkluderer HLG- (Hybrid LOG Gamma).

Og mye annet

Inkluderer også: Forbedret 4K 60p ytelse, forbedret brukerstøtte for Apple Metal, videoforhåndsvisning av Stock-materiale i Libraries-panelet med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Premiere Pro CC (2017)

Enklere samarbeid med Gruppeprosjekter

Samarbeid om sekvenser og kompisjoner og del dem med andre i sanntid med Gruppeprosjekter (Beta). Funksjoner for blant annet versjonskontroll og konfliktløsing er innebygd i Premiere Pro, After Effects og Prelude, noe som betyr at arbeidsgruppene kan samarbeide bedre. Tilgjengelig nå for Creative Cloud for teams- og Creative Cloud for enterprise-kunder.
Slik fungerer det ›

Forbedret undertekst

Nye undertekstfunksjoner gir deg mulighet til å manipulere tekst, endre varighet og plassering og opprette undertekster for hørselshemmede og "vanlige" undertekster fra bunnen av.

Lumetri Color-forbedringer

Med nye fargevelgere kan du utføre umiddelbare merkinger når du arbeider med HSL-tillegg. I tillegg kan du arbeide med HDR10-filer og få bedre støtte for metadata for fargeområde.
Slik fungerer det ›

Raskere Dynamic Link

Høyere ytelse reduserer behovet for mellomliggende gjengivelse og gir høyere bildehastighet under avspilling.

Automatisk tilpasset VR

Premiere Pro registrerer automatisk om videoen for virtuell virkelighet er i mono, stereo venstre/høyre eller stereo over/under, og de riktige innstillingene aktiveres.

Direkte publisering til Behance

Publiser videoer direkte til Behance-porteføljen – separat eksport eller opplasting er ikke nødvendig.

Dynamic Link med Character Animator

Fjern behovet for mellomliggende gjengivelse og øk ytelsen når du veksler mellom Adobe Character Animator CC (Beta), After Effects og Premiere Pro i arbeidet.
Slik fungerer det ›

Forbedrede sanntidstekstmaler

Et nytt filformat gir deg mulighet til å dele sanntidstekstmaler mellom Premiere Pro og After Effects uten at du trenger en egen After Effects-lisens.

Ny opplevelse når du skal komme i gang

Et nytt startskjermbilde veileder nybegynnerne gjennom ulike måter å bli kjent med applikasjonen på – alt fra utforsking av en fullført videosekvens og gjennomgang av opplæringsmateriale til en optimalisert mal for et hurtigstartprosjekt.

Synkronisering av Typekit-skrifter

Det er ikke nødvendig å finne manglende skrifter manuelt under arbeidet med sanntidstekstmaler nå når skriftene synkroniseres og oppdateres automatisk fra Adobe Typekit.

Adobe Audition-lydeffekter

Nye sanntidsbaserte lydeffekter av høy kvalitet gir bedre lydkvalitet.

Tilordning av hurtigtaster

Finn, juster og tilpass hurtigtaster raskt ved hjelp av et visuelt kart.

Økt ytelse

Arbeid raskere enn noensinne med forbedret støtte for Apple Metal og flere GPU-effekter, blant annet forskyvninger.

Utvidet støtte for opprinnelige formater

Premiere Pro støtter nå enda flere formater, blant annet eksport av Native QT DNxHD/DNxHR og RED Helium.

Og mye annet

Også inkludert: nye UI-elementer, global demping av spesialeffekter, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Premiere Pro CC (2015.3)

Lette proxyer

Veksle enkelt mellom formater med høy og lav oppløsning slik at du kan redigere på en hvilken som helst enhet uten å overbelaste systemet.
Slik fungerer det ›

Redigering under import

Begynn å redigere bildemateriale i nær sagt et hvilket som helst format mens mediene overføres i bakgrunnen. Når du er ferdig, går Premiere Pro over til de kopierte mediene for å frigjøre plass på kameraet.

Økt ytelse og stabilitet

Bruk flere sanntidseffekter og reduser forekomsten av utlukede bilder på tvers av enhetene takket være innledende støtte for Apple Metal og akselerert H.264-dekoding på Windows ved hjelp av Intel Quick Sync Video.

Farger på en enklere måte

Med nye HSL-tillegg i Lumetri Color-verktøyene kan du isolere og finjustere farger, balansere hvite områder og utføre små skyggejusteringer. Legg til nye forhåndsinnstilte SpeedLooks med et museklikk.
Slik fungerer det ›

Tidsbesparende hurtigtaster

Rediger raskere ved hjelp av hurtigtaster for nøkkelbildenavigering og inn- og utzooming av enkeltbilder på tidslinjen. Bruk den nye kommandoen for fjerning av effekter for å fjerne bestemte effekter raskt.

Støtte for video for virtuell virkelighet

Med VR-videomodusen kan du bruke panorerings- og vinklingskontroller for å forhåndsvise opplevelsen fra viserens perspektiv.
Slik fungerer det ›

Undertekster for hørselshemmede

Opprett undertekster for hørselshemmede slik at undertekstene blir værende på skjermen. Brukerne kan nå også velge mellom undertekster for hørselshemmede og "vanlige" undertekster, og det er også mulig å velge skrifttype, farge, størrelse og plassering for underteksten.
Slik fungerer det ›

Innebygd støtte for formater med høy oppløsning

Kontinuerlig støtte for de nyeste opprinnelige filformatene omfatter nå Red Weapon.

Utvidet språkstøtte

Legg til tekst på flere språk ved hjelp av egne alfabeter, blant annet arabisk og hebraisk.

Direkte publisering på sosiale medier

Del videoer raskt med andre på populære sosiale medier, blant annet YouTube, Facebook, Vimeo og nå også Twitter.
Slik fungerer det ›

Bedre samarbeid med biblioteker

Styr ressurser i skrivebeskyttede Creative Cloud Libraries slik at de kan brukes av medlemmene i arbeidsgruppen, men uten at de kan endres eller slettes.

Oppdatert bibliotekarbeidsområde

Finn ønsket innhold raskere takket være et nytt bibliotekarbeidsområde og filtrert søk i i tillegg til nye ikoner som gjør det enkelt å identifisere lisensierte Adobe Stock-ressurser. Se lengden på og formatet til hver av videoene i bibliotekene og få koblinger til forhåndsvisninger av videoene.

Og mye annet

Også inkludert: støtte for fargekontrollbord, forbedrede Lumetri-områder som gir bedre styring av lysstyrke, økt oppløsning og overvåking av Rec. 2020-fargeområde.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Premiere Pro CC (2015.1)

Bruk av berøringer og håndbevegelser

Utfør flere ulike redigeringsoppgaver ved hjelp av Microsoft Surface Pro, Windows-nettbrettet eller Apple-styreputen. Skrubb klipp, merk I/U, dra og slipp klipp på tidslinjen, med mer.
Slik fungerer det ›

Ny videostøtte i Adobe Stock

Velg mellom over én million royaltyfrie videoklipp som du kan bruke i Premiere Pro-prosjektene. Lagre et klipp i Creative Cloud Libraries, så kan du umiddelbart hente det og legge det på tidslinjen.

HDR-video av høy kvalitet

Overhold kravene til stadig skiftende fargearbeidsflyter. Premiere Pro presenterer innledende støtte for HDR-teknologi (High Dynamic Range-teknologi), slik at du kan arbeide med videoer som viser et rikt detaljnivå selv i høylys og skygger. Nye HDR-områder og Lumetri-kontroller gir deg mulighet til å foreta nøyaktige justeringer.

Forbedrede Creative Cloud-biblioteker

Finn innhold raskere ved å søke i alle bibliotekene og på Adobe Stock.
Slik fungerer det ›

Enklere tidsomlegging og bildehastighetskonverteringer

Opprett imponerende "sakte film"-effekter og andre hastighetsendringer og oppnå bildehastighetskonverteringer av høyere kvalitet med GPU-akselerert teknologi for beregning av optisk flyt og piksler.

Enda flere Ultra HD-formater med ekte støtte

Premiere Pro er bransjelederen innen formatstøtte og tilbyr nå DNxHR-, HEVC (H.265)- og OpenEXR-støtte for redigering og levering av 4K- og HDR-medier.

Utvidet støtte for internasjonale titler

Opprett titler ved hjelp av flere alfabeter, blant annet Hindi, Tamil og Punjabi.

Og mye annet

Også inkludert: GPU-akselerering i omskapingseffekten, forbedrede arbeidsflyter for sammenflettede klipp og rutenettlinjer i Curves i Lumetri-fargepanelet.
Mer informasjon ›

Premiere Pro CC (2015)

Finn det perfekte bildet via Adobe Stock

Spar tid i letingen, lisensieringen og håndteringen av royaltyfrie arkivbilder og grafikkelementer nå når Premiere Pro CC integreres med den nye Adobe Stock-tjenesten. Når du lagrer et bilde i Creative Cloud Libraries, er det umiddelbart tilgjengelig for bruk i videoene og andre designprosjekter.
Slik fungerer det ›

Enkel fargekontroll i Lumetri Color-panelet

Juster farge og lys med integrerte verktøy som kombinerer Adobe SpeedGrade CC- og Lightroom CC-teknologier. Bruk alt fra enkle fargekorrigeringer til komplekse Lumetri Looks ved hjelp av intuitive glidebrytere og kontroller, og send prosjekter til SpeedGrade via Direct Link hvis du ønsker å gjøre ytterligere finjusteringer.
Slik fungerer det ›

Problemfrie overganger mellom talking head-lydkutt

Fjern skjemmende "jump cuts" mellom lydkutt i talking head-intervjuer. Morph Cut-overgangen bruker ansiktsfølging og bildeinterpolering fra Adobe Sensei til å skape sømløse overganger – du trenger ikke å kutte til en b-rull.
Slik fungerer det ›

Dine ressurser, tilgjengelig overalt

Få tilgang til Looks og grafikkelementene, blant annet Adobe Stock-ressursene, via Creative Cloud Libraries som er tilgjengelig i Premiere Pro, After Effects og andre Creative Cloud-skrivebordsprogrammer og -mobilapplikasjoner. Del ressurser mellom prosjekter, med medlemmer i arbeidsgruppen og på tvers av Adobe-programmer – uansett hvor du er.
Slik fungerer det ›

Bedre Premiere Clip-integrering

Konverter og åpne prosjektene som du oppretter i Premiere Clip-mobilapplikasjonen – raskt og enkelt. Alle redigeringer, musikalske cue-punkter og Looks vises direkte i tidslinjen i Premiere Pro.
Slik fungerer det ›

Automatisk justering av videovarighet

Juster enkelt lengden på videoen for å overholde spesifikke leveringskrav. Med Time Tuner i Adobe Media Encoder (følger med) kan du automatisk legge til eller fjerne bilder ved sceneskift, under stille lydavsnitt og i avsnitt med stillbilder eller lav visuell aktivitet.
Slik fungerer det ›

Oppgaveorienterte arbeidsområder

Veksle mellom arbeidsområder som er optimalisert for å hjelpe deg med å håndtere verktøysett for den aktuelle oppgaven – eller opprett dine egne tilpassede versjoner. Bruk pekefingeren til å bytte arbeidsområde på berøringsbaserte enheter.

Se resultatene svært raskt på eksterne skjermer

Økt Adobe Mercury-overføringsytelse gjør at du kan se resultatene raskere og glede deg over mer pålitelig avspilling på eksterne skjermer med høy oppløsning.

"Innbrenning" av undertekstene

"Brenn inn" undertekstene ved hjelp av Adobe Media Encoder som følger med.

Støtte for flere opprinnelige formater

Få støtte for opprinnelige Canon XF-AVC- og Panasonic 4K444-formater. Premiere Pro er bransjeledende når det gjelder støtte for opprinnelige formater.
Se alle opprinnelige formater som støttes ›

En mer berøringsvennlig redigeringsopplevelse

Redigerere med hybridenheter kan nå flytte klipp i tidslinjen, slette avspillingshodet og manipulere fargeparametre direkte ved å trykke på skjermen.

Enklere lydarbeidsflyter

Arbeid på en mer effektiv måte takket være raskere konfigurering av kommentarinnspillinger, enklere lydkanaltilordning, forbedret flerkanaleksport, muligheten til å sende video til Adobe Audition CC via Dynamic Link og en mer enhetlig maskinvarekonfigurering.

Og mye annet

Også inkludert: en ny sammensetningsforhåndsvisning som du kan få tilgang til mens du beskjærer, enkle hurtigtaster, blant annet muligheten til å justere "hot text"-verdier opp eller ned med piltastene, ny nedmiksing av AAF-video, betydelig forbedrede AAF-eksportfunksjoner, med mer.
Mer informasjon ›

Premiere Pro CC (2014.1)

Søkegrupper

Opprett mediegrupper basert på prosjektets søkekriterier for metadata. Søkegruppene oppdateres automatisk etter hvert som relevant innhold legges til i prosjektet.

Konsolidering og omkoding

Konsolider innhold ved å flytte alle relevante filer i et prosjekt eller en sekvens i henhold til innstillingene som du angir. Gjengi filer i én enkelt kodek som du kan videresende til andre arbeidsgrupper, systemer eller arkiver – og bevar muligheten til å redigere prosjektet igjen senere.
Slik fungerer det ›

Arbeidsflyter for flere prosjekter

Bla gjennom medieinnhold og sekvenser fra andre prosjekter og importer dem direkte i det aktuelle prosjektet. Rediger eller gjenbruk eksisterende klipp, kutt og overganger fra tidligere prosjekter. Bla gjennom andre prosjekter i så mange medieleserpaneler som du måtte trenge.
Slik fungerer det ›

Støtte for mellomliggende GoPro CineForm-kodek

Kod eller dekod medieinnholdet til GoPro CineForm og få effektive redigeringsarbeidsflyter med innhold med 4K-oppløsning og høyere, og få støtte for smart gjengivelse.
Slik fungerer det ›

Finjustert brukergrensesnitt med HiDPI-støtte

Et forenklet, moderne brukergrensesnitt gjør at du kan fokusere på innholdet og levere en mer enhetlig opplevelse på tvers av enheter, blant annet HiDPI Windows 8.1-skjermer.

Tidslinjevisning av kildemonitor

Åpne kildemonitorsekvenser på tidslinjen slik at du enkelt kan overføre klipp, effekter og kutt fra andre prosjekter i det gjeldende prosjektet.

GPU-optimalisert avspilling

Få en problemfri avspilling med GPU-basert debayer-behandling av Phantom Cine- og Canon RAW-bildemateriale, og arbeid raskere med økt maskeopprettings- og sporingsytelse.

Forbedret AAF-eksport til DAW-systemer

En mer robust AAF-eksportfunksjon gir mulighet for mer problemfrie arbeidsflyter mellom Premiere Pro- og DAW-systemer.

Gjengivelse og erstatting for After Effects-sammensetninger

Få fart på avspillingen av VFX-tunge sekvenser ved å gjengi After Effects-komposisjoner i sammenslåtte videoklipp. Dynamic Link sørger for at du kan gå tilbake til de opprinnelige sammensetningene om nødvendig.

Forbedret maskeoppretting og sporing

Juster maskeuttoning direkte i programmonitoren. Bruk det nye Polygon Pen-verktøyet for frihåndstegning til å opprette komplekse maskeformer rundt innhold og omdanne et hvilket som helst maskestyringspunkt til et Bezier-styringspunkt med et museklikk.

Avansert søk i tidslinjen

Finn og velg klipp i en sekvens basert på spesifikke kriterier, for eksempel klippnavn eller markørkommentarer.

Automatisk oppdatering av klippnavn og etiketter

Klippnavn og etikettfarger oppdateres nå automatisk. I tillegg vil endringer som gjøres i et klipp i prosjektpanelet, spres nedover til alle forekomster brukt i sekvensen og omvendt.

Forbedret arbeidsflyt for sending til Audition

Når du nå sender et klipp til Adobe Audition CC for lydredigering, lagres den gjengitte kopien automatisk sammen med originalfilen på disken slik at mediehåndteringen forenkles.

Forbedrede masterklippeffekter

Nye tidslinjeindikatorer viser om en masterklippeffekt er brukt i et sekvensklipp, og effektkontrollpanelet gjør det enkelt å navigere tilbake til masterklippeffekten slik at den kan redigeres.

Premiere Pro CC (2014)

Sanntidstekstmaler

Endre teksten i After Effects-komposisjoner uten å gå ut av Premiere Pro. (Krever 2014-utgaven av After Effects.)
Slik fungerer det ›

Maskeoppretting og sporing

Lag uttonede masker som skjuler eller fremhever objekter ved å følge bevegelsen på tvers av bildene. Send masker til After Effects via Dynamic Link for å få tilgang til mer avanserte sporingsfunksjoner.
Slik fungerer det ›

Masterklippeffekter

Når du legger til effekter i et masterklipp, spres endringene nedover i alle delene av det klippet i sekvensen.
Slik fungerer det ›

Økt grafikkytelse i Mercury-avspillingsmotoren

Arbeid raskere takket være forbedringer i OpenCL-arbeidsflyten, en GPU-debayer for RED-medier og ny støtte for Intel Iris.

Raskere redigeringsarbeidsflyt

Gled deg over bedre håndtering av store prosjekter i tillegg til raskere ordning og søk i prosjektpanelet. Du får en rekke nye redigeringsfunksjoner som er forespurt av brukere, blant annet reversert rammematch og skyving av volumnøkkelrammer.

Nye leveringsformater

Eksporter til bransjestandarden AS11 for kringkasting og Digital Cinema Package (DCP) for kinosaler. Begge formatene inneholder tilknyttede metadata. Du kan også eksportere stereolyd til Dolby Digital og Dolby Digital Plus.

Typekit-integrering

Bla gjennom skrifter fra Adobe Typekit fra tittelmenyen og last dem ned slik at du kan bruke dem i prosjektene.
Slik fungerer det ›

Automatisk lagring til Cloud

Sikkerhetskopier Premiere Pro-prosjektene automatisk i Adobe Creative Cloud.

Støtte for nye opprinnelige formater

Få innebygd støtte for ARRI AMIRA-kameraet, med riktige oppslagstabeller for fargestyring (LUT) brukt på masterklipp ved import. Få også innebygd støtte for Sony SStP og Canon RAW og forbedret støtte for CinemaDNG-formater.
Slik fungerer det ›

Effektivisert innspilling av kommentarer

Få tilgang til innstillinger for lydinndata, innspillingsinnstillinger og signalovervåking fra tidslinjepanelet. Etter konfigureringen spiller du inn kommentarer direkte i tidslinjen med et museklikk.

Bevaring av tonehøyde

Bevar lydtonehøyden når du søker eller spiller av med høyere eller lavere hastighet, slik at det er lett å høre talte og musikalske cue-punkter.

Og mye annet

Også inkludert: en kommando for reversert rammematch, et verktøy for spormerking bakover, forbedret prosjektpanelsøk og sorteringstid, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Premiere Pro CC (7.2)

Forbedret innspilling av kommentarer

En ny arbeidsflyt for innspilling av kommentarer gir deg mulighet til å konfigurere og spille inn kommentarer på lydspor direkte fra tidslinjen – uten bruk av lydspormikseren.

Flere medieleserpaneler

Du kan ha flere medieleserpaneler åpne samtidig slik at du kan se gjennom flere prosjekter eller plasseringer på samme tid.

Overstyring av klipputvalg

Klipputvalg overstyrer sporplassering for flere redigeringskommandoer, blant annet for bildetilpassing, klippmerking, fjerning/uttrekking og tillegg av redigering.
Slik fungerer det ›

Bedre visning av enkeltkamera i flerkameramodus

Enkeltkamera i flerkameramodus viser bare et enkeltkamera i kilde- og programmonitoren.

Sekvensdraing

En sekvens kan opprettes ved å dra medieinnhold til et tomt tidslinjepanel.

Ripple Delete for inn/ut

Ripple Delete-kommandoen kan brukes med et inn-/ut-område angitt i en sekvens.

Dolby E-utdata

Mercury Transmit kan levere en Dolby E-strøm for ekstern maskinvaredekoding.

Forbedret smart gjengivelse

MOV-filer av typen AVCi100 kan smartgjengis til MXF-pakket AVCi100.

Aktiv kilde for flerkamera

Klippnavnet for den aktive kilden vises i flerkameraklipp som brukes i en sekvens.

Nytt prosjekt fra sekvens

Med én eller flere sekvenser valgt i prosjektpanelet kan et nytt prosjekt opprettes fra kun disse sekvensene ved å velge File > Export > Selection as Premiere Pro project.

Markøreksport med miniatyrbilder

Markører kan eksporteres fra en hvilken som helst ressurs eller sekvens til et dokument, som en CSV- eller HTML-fil med miniatyrbilder.

Forbedrede klippmarkører

Klippmarkører kan legges til utvalgte klipp i tidslinjen uten at du trenger å laste dem inn i kildemonitoren.

Forhåndsinnstilling for lydbytte for flerkamera

Flerkamerasekvenser kan opprettes med en tilpasset forhåndsinnstilling for lydbytte.

Og mye annet

Også inkludert: støtte for nye skjermkort, høyere ytelse for OpenCL og UltraHD, forbedret AVC-Ultra-støtte, forbedret OMF-eksport, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Premiere Pro CC (7.1)

Effektiv redigering

Nye og forbedrede redigeringsfunksjoner hjelper deg med å holde tritt med de stadig skiftende behovene i videomarkedet. Arbeid raskere takket være et overvåkingsoverlegg som gir deg blant annet en kort oversikt over viktig informasjon og forbedret flerkameraredigering.

Utvidet støtte for opprinnelige formater

Arbeid med flott 4K-, 5K-, 6K-, Pro Res-, DNxHD- og RAW-innhold uten strevet og forsinkelsene som omkoding og filkonvertering medfører.

Direct Link til SpeedGrade

Åpne Premiere Pro-prosjekter i SpeedGrade og utfør fargegradering. Send deretter prosjektene tilbake til Premiere Pro med fargekorrigeringer og Looks lagt til, og fortsett redigeringen.
Slik fungerer det ›

Forbedret koble og finn-funksjon

Sekvensinnstillinger kan nå redigeres, noe som gjør at du kan bruke koble og finn-funksjonen til å koble tilbake til (nettbasert) medieinnhold i full oppløsning etter opprinnelig å ha brukt proxyversjoner.
Slik fungerer det ›

Nye alternativer for klippnavneffekt

Klippnavneffekten tilbyr nå ulike alternativer for å merke klipp og vise dem på skjermen. Du kan vise sekvensnavnet, prosjektnavnet eller filnavnet ved å velge blant følgende alternativer: Sequence Item Name, Project Item Name, File Name.

Forbedret tidskodeeffekt

Tidskodeeffekten tilpasser tidsvisningsparameteren (eller tidsbasen) automatisk til kildeklippet.

Legge til overganger ved å kopiere og lime inn

Du kan raskt legge til en overgang på flere redigeringspunkter i sekvensen ved å kopiere og lime inn overgangen. Denne funksjonen er nyttig hvis du har endret standardinnstillingene for en overgang og ønsker å bruke den endrede overgangen på nytt.

Enkeltstående tilbakestillingsknapper for effektparametere

Du kan nå tilbakestille bestemte parameterverdier til en effekt uten å tilbakestille de andre parameterverdiene.

Metadatavisning i overvåkingsoverlegg

Med Premiere Pro kan du vise ønskede metadata som overlegg i programmonitoren og kildemonitoren.

Forbedret undertekst

Ny støtte er lagt til for undertekst i MXF-medier og koding til CEA-708-undertekststandarder.
Slik fungerer det ›

Forbedret flerkameraarbeidsflyt

Ytterligere forbedrede flerkameraarbeidsflyter gir nå mulighet for visning av utdataendringer i sammensetninger i flerkameraredigeringsvisning. Redigerere kan enkelt aktivere/deaktivere kameravinkler eller bytte om på dem.
Slik fungerer det ›

Støtte for nye kameraformater

Ny støtte for opprinnelige filformater for CinemaDNG, Sony RAW, Phantom Cine, Canon RAW, forbedret MJPG fra Canon 1DC, Sony XAVC Long GOP, Panasonic AVC Ultra (Long GOP), 64-bits ProRes-dekoding (kun Mac OS X versjon 10.8 eller nyere), og støtte for eksport av XAVC opptil 4K og AVCi200. Phantom Cine, Canon RAW og CinemaDNG kan debayer-behandles på en støttet GPU-enhet slik at du får høyere ytelse.

Og mye annet

Også inkludert: nye hurtigtaster, alternativ for endring av beskjæringstype for et tidligere valgt redigeringspunkt, samt muligheten til å mikse flerkanallyd ned til stereo for overvåkingsformål.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Premiere Pro CC (7.0.1)

Unike titler

Bruk en hurtigtast til å opprette en ny sekvenstittel basert på den gjeldende tittelen i tidslinjen. I tidslinjen trykker du bare på Alt (Win) eller Option (Mac OS) og drar en gjeldende tittel.

Forbedret funksjon for fjerning og uttrekking

Med funksjonen for fjerning og uttrekking kan du enkelt flytte deler av merkede klipp fra én sekvens til en annen. I tidligere versjoner måtte du angi både et inn- og utpunkt for å definere området som skulle "fjernes" eller "trekkes ut". Nå fungerer begge deler når enten et inn- eller utpunkt er angitt.

Utklipping, kopiering og fjerning for spor med inn- og utpunkter

Funksjonene for utklipping, kopiering og fjerning fungerer på plasserte spor som har inn- eller utpunkter angitt i det området. Du kan bruke disse funksjonene uten å velge bestemte klipp i sekvensen.

Kommando for klippaktivering

Du kan nå raskt veksle mellom statusene for aktiverte klipp. Når du forhåndsviser redigeringer, hjelper denne funksjonen deg med å veksle frem og tilbake mellom to ulike avspillingsresultater.

Tilpass bilder ved hjelp av klippmerking

Når du merker et klipp, ignorerer funksjonen for bildetilpassing sporplasseringen, og klippet tilpasses bildet under avspillingshodet i det merkede klippet.

Koble frakoblede sekvenser på nytt

Kommandoen for mediekobling er nå tilgjengelig for frakoblede sekvenser. Med denne kommandoen kan du koble alle mediene som brukes i en bestemt sekvens, på nytt – uten at du trenger å koble alle mediene i hele prosjektet på nytt.
Slik fungerer det ›

Forbedret funksjon for EDL-eksport

I tidligere versjoner av Premiere Pro måtte du slette nøkkelspor og -overganger manuelt for å opprette enkle EDL-filer (Edit Decision List-filer). Nå kan du ekskludere nøkkelspor og -overganger direkte fra dialogboksen for EDL-eksport.

Visning i prosjekt fra kildemonitoren

Last inn et klipp i kildemonitoren og høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på et klipp i en sekvens, og velg alternativet for visning i prosjekt. Premiere Pro finner deretter kildeklippet i prosjektpanelet og merker det.

Veksleknapp for koblet utvalg tilgjengelig fra tidslinjen

Premiere Pro tilbyr en kommando for koblet utvalg som kan brukes på alle åpne sekvenser i tidslinjepanelene. Du kan bruke kommandoen for koblet utvalg som en vekslekommando som kan slås på og av.

Visning i Finder fra tidslinjen

Velg et sekvensklipp og finn den koblede mediefilen på disken.

Innstilling for standard starttidskode

Endre starttiden for sekvenser fra 00:00:00:00 til en starttid som du selv ønsker. Du kan angi ønsket starttid som standard starttid.

Enklere filforhåndsvisning i kildemonitoren

Du kan nå forhåndsvise filer enklere ved ganske enkelt å dra filene fra Finder (Mac OS) eller Utforsker (Windows) direkte til kildemonitoren.

Forbedret bildetilpassing

Tilpass bilder fra kildemonitoren til kildefilene i en sekvens uten først å måtte åpne sekvensen i tidslinjen.

Enkel identifisering av frakoblede klipp

I tidligere versjoner av Premiere Pro ble frakoblede klipp vist i rødt i tidslinjen kun når du utvidet sporet. Nå vises alle frakoblede klipp i rødt, også uten at du utvider sporet.

Dialogboks for toneinnstillinger

Med den nye dialogboksen for toneinnstillinger kan du opprette prøvebildeklipp med en amplitude på -20 dB.

Visning av undertekstklipp fra undertekstpanelet

Du kan nå dobbeltklikke på et undertekstklipp i undertekstpanelet og vise innholdet i klippet.

Kildeinnstillinger tilgjengelig fra tidslinjen

For klipp som tilbyr kildeinnstillinger, blant annet RED og ARRIRAW, kan du få tilgang til dialogboksen for kildeinnstillinger direkte fra tidslinjen.

Og mye annet

Også inkludert: forbedret automatisk lagring, bedre time-lapse-støtte når du legger til klipp i en sekvens, og nye innstillinger og hurtigtaster.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Premiere Pro CC (7)

Redigeringsfinpussing

Rediger på en mer effektiv måte med en omarbeidet tidslinje, intuitiv sporplassering og en rekke nye snarveier. Se viktig informasjon, blant annet dupliserte bilder og "through edits". Med funksjonen for attributtinnliming kan du kopiere de bestemte effektene du trenger i ett klipp, og lime dem inn i et annet.
Slik fungerer det ›

Koble og finn

Moderne produksjoner kan inneholde tusenvis av klipp og ressurser, noe som gjør det altfor lett å miste oversikten over filer og sikkerhetskopier som er lagret på flere ulike stasjoner. Finn klipp raskt ved hjelp av den forbedrede koble og finn-funksjonen. Arbeid med proxyfiler og koble dem til medier med full oppløsning.
Slik fungerer det ›

Lumetri-motor for dype farger

Bruk avanserte og flotte forhåndsangitte fargegraderinger i Premiere Pro takket være Lumetri-motoren for dype farger. Med Looks-leseren kan du forhåndsvise og legge til Looks fra SpeedGrade like enkelt som du legger til en oppløsning. Du kan også importere LUT-er fra andre systemer.
Slik fungerer det ›

Nøyaktig styring og overvåking av lyd

Styr lyden med lydklippmikseren, og juster klipp uavhengig for å få en perfekt miks. Prøv selv med en lydstyringsoverflate for større nøyaktighet. Finjuster med TC Electronic Radar Loudness-måleren og få tilgang til effektpluginmoduler som VST3 og Audio Units (kun Mac OS).
Slik fungerer det ›

Adobe Anywhere-integrering

Premiere Pro integreres med Adobe Anywhere for video. Medlemmene i arbeidsgruppen arbeider med filer på en felles server uten behov for nedlasting. Unngå versjonsproblemer. Utfør og gjennomgå redigeringer fra hvor som helst. Samle den optimale arbeidsgruppen – uten geografiske begrensninger.
Slik fungerer det ›

Mesaninkodeker, opprinnelige formater

Mesaninkodeker av bransjestandard er innebygd. Rediger på tvers av plattformer med Apple ProRes (kun koding på Mac OS). Få plattformuavhengig støtte for MXF-pakkede Avid DNxHD-filer. Rediger enda flere formater direkte takket være ny støtte for Sony XAVC og Panasonic AVC-Intra 200.

Undertekst

Importer, vis og juster plasseringen av undertekst, også i MXF-medier. Kod til CEA-708-standarder. Innlem undertekstene i mediet eller bevar dem som separate filer.
Slik fungerer det ›

Forbedret Mercury-avspillingsmotor

Flere redigerere får nå sanntidsytelse når de arbeider med komplekse sekvenser, takket være støtte for flere GPU-er. Få forbedret plattformuavhengig støtte for OpenCL og CUDA. Gjengi sjeldnere, arbeid raskere med effekter fra tredjeparter, og overhold tidsfrister bedre.

Utveksling av høy kvalitet

Få større nøyaktighet og en mer problemfri arbeidsflyt når du importerer eller eksporterer Avid- eller Final Cut Pro-prosjekter. AAF-import tilbyr forbedret støtte for DNxHD-medier. I tillegg kan du velge akkurat de sekvensene du ønsker, når du eksporterer til forbedret XML- eller AAF-format.

Forbedret flerkameraredigering

Opprett flerkamerasekvenser direkte fra en bin, synkroniser automatisk via lydbølgeform, få større kontroll over lydsporhåndteringen og bruk hurtigtaster for neste/forrige kamera. Vis flerkamerainnhold direkte i programmonitoren.
Slik fungerer det ›

Synkroniser innstillinger

Nå kan du besøke en hvilken som helst redigeringsavdeling i verden og synkronisere innstillingene dine med Creative Cloud, så vil alle de tilpassede innstillingene – inkludert arbeidsområder og hurtigtaster – være nøyaktig der du vil ha dem.
Slik fungerer det ›

Prosjektblaing

Bruk mindre tid på å søke og mer tid på å redigere. Finn og innfør innhold raskere med den forbedrede medieleseren. Bla gjennom eksisterende prosjekter for å finne de bestemte sekvensene og medieinnholdet du trenger, og importer alt sammen til det gjeldende prosjektet.

Støtte for eksport med flere GPU-kort

Premiere Pro kan nå dra full nytte av datamaskiner med flere GPU-kort og få betydelig raskere eksporttider. Gjengivelse og komprimering går mye raskere.

Omfattende formatstøtte

Få ekte støtte for mange ulike kildeformater uten behov for omkoding eller konvertering. Importer filer raskt og få umiddelbar, gjengivelsesfri avspilling. For båndbaserte arbeidsflyter gir det nye Edit-to-Tape-panelet mulighet for enklere avspilling (maskinvare fra tredjepart kreves).

Adobe Story-panel

Adobe Story Plus – som følger med Creative Cloud-medlemskap – er et robust skriptskrivingsverktøy. Importer skript og de tilknyttede metadataene med det nye Story-panelet i Premiere Pro. Naviger raskt til bestemte scener, steder, dialoger og rollefigurer mens du redigerer.
Slik fungerer det ›

Bedre oversikt

Se alle nødvendige detaljer direkte i kilde- og programmonitoren. Bytt mellom video- og lydbølgeformer med et museklikk. Se forbedrede hjelpelinjer for tekst- og handlingssikre områder. I tillegg er hele applikasjonen oppdatert med HiDPI-støtte, noe som gir forbedret visning på de nyeste skjermtypene.

Adobe Exchange-panel

Få et mer effektivt redigeringssystem med de nyeste pluginmodulene og utvidelsene. I Adobe Exchange-panelet kan du enkelt bla gjennom, installere og finne støtte for både gratis og kostnadsbelagte tillegg.

Og mye annet

Også inkludert: nye hurtigtaster, endringer i GPU-behandlingen, støtte for mesaninkodeker og innebygde formater, forbedrede import-/eksportarbeidsflyter for Avid- og Final Cut Pro-prosjekter, utvidet formatstøtte med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›