I-explore ang mga plan para sa negosyo ng PDF at e-signature.

Patuloy na palaguin ang negosyo mo sa Acrobat, ang all-in-one na document productivity solution para sa pag-edit, pag-share, paglagda, at marami pa — anumang oras, kahit saan.

Acrobat Standard para sa mga team

   

Simpleng PDF app na may mga basic na tool sa pag-convert, pag-edit, at pag-e-sign.

Quantity


Pinakasikat

Acrobat Pro para sa mga team

   

Komprehensibong PDF solution na may mga advanced na tool para sa pag-convert, pag-edit, at pag-e-sign.

Quantity

Makatipid ng 7.5% sa bawat pack na may 5 lisensya. Kunin ang offer


Acrobat para sa enterprise

Tumawag sa +65 3157 2191

Komprehensibong PDF solution na may pang-enterprise na pagkontrol.


Acrobat Sign solutions

Tumawag sa +65 3157 2191

Standalone na e-sign solution na may mga na-prebuild na integration, mga API, at marami pa.


Pinakasikat

Acrobat Standard para sa mga team

   

Simpleng PDF app na may mga basic na tool sa pag-convert, pag-edit, at pag-e-sign.

Quantity

Acrobat Pro para sa mga team

   

Komprehensibong PDF solution na may kumpletong kakayahang mag-convert at mag-edit, mga advanced na feature ng e-sign, at marami pa. 

Quantity

Makatipid ng 7.5% sa bawat pack na may 5 lisensya.
Kunin ang offer.

Acrobat para sa enterprise

Tumawag sa +65 3157 2191

Komprehensibong PDF solution na may pang-enterprise na pagkontrol at pag-manage. Nako-customize nang mayroon o walang mga kakayahan sa paglalagay ng e-sign.

Acrobat Sign solutions

Tumawag sa +65 3157 2191

Stand-alone na e-sign solution para sa mga team na gustong palawakin ang organisasyon nila gamit ang mga na-prebuild na integration, mga API, at iba pa.

Paghahambing ng feature

Mag-edit ng text at mga image sa isang PDF

Checkmark
Checkmark
Checkmark

Gumawa, sumagot, lumagda, at mag-send ng mga form nang walang kahirap-hirap

Checkmark
Checkmark
Checkmark
Checkmark

Mangolekta ng mga lagda

Checkmark
Checkmark
Checkmark
Checkmark

Mag-integrate sa mga business app

Checkmark
Checkmark
Checkmark
Checkmark

Makakuha ng mga tool ng admin para mag-manage ng mga team
pati ang 24x7 na suporta

Checkmark
Checkmark
Checkmark
Checkmark

Mag-send ng mga maramihang kahilingan sa e-signature

Checkmark
Checkmark
Checkmark

Mag-authenticate gamit ang Single Sign-On (SSO)

Checkmark
Checkmark

Tiyakin ang pagsunod na partikular sa industriya

Checkmark

Paghambingin ang mga feature.

Acrobat Standard para sa mga team

Acrobat Pro para sa mga team

Acrobat para sa enterprise

Acrobat Sign solutions

Paghahambing ng feature

Mag-edit ng text at mga image sa isang PDF

Checkmark
Checkmark
Checkmark

Gumawa, sumagot, lumagda, at mag-send ng mga form nang walang kahirap-hirap

Checkmark
Checkmark
Checkmark
Checkmark

Mangolekta ng mga signature

Checkmark
Checkmark
Checkmark
Checkmark

Mag-integrate sa mga business app

Checkmark
Checkmark
Checkmark
Checkmark

Makakuha ng mga tool ng admin para mag-manage ng mga team
pati ang 24x7 na suporta

Checkmark
Checkmark
Checkmark
Checkmark

Mag-send ng mga maramihang kahilingan sa e-signature

Checkmark
Checkmark
Checkmark

Mag-authenticate gamit ang Single Sign-On (SSO)

Checkmark
Checkmark

Tiyakin ang pagsunod na partikular sa industriya

Checkmark

Ano'ng kasama sa mga plan ng Acrobat para sa negosyo.

Madaling pag-manage sa lisensya

Magdagdag, mag-manage, at magtalaga ng mga lisensya sa isang pang-admin na dashboard, at makakuha ng pinasimpleng pagsingil sa ilalim ng isang kontrata.

Tulong ng eksperto kapag kailangan mo ito

Access sa 24x7 na suporta na may dedicated na chat at mga 1:1 session kasama ang mga eksperto sa produkto ng Acrobat (2 kada user kada taon).

Pagmamay-ari ng kumpanya ang mga asset

Tiyaking mananatili ang mga dokumento at asset sa kumpanya, kahit na may umalis.

Seguridad at pagsunod ng dokumento

Protektahan ang IP mo gamit ang mga feature sa seguridad ng PDF. At tiyaking gumagana ang mga file mo para sa lahat gamit ang built-in na Accessibility Assistant.

Access kahit saan

Tingnan sa desktop, mobile, o sa web browser mo. 

Mga Tutorial

Alamin ang mga pangunahing kaalaman o pahusayin ang mga kasanayan mo gamit ang mga tutorial sa na idinisenyo para magbigay ng inspirasyon.

Tumuklas pa ng mga feature.

Kailangang gumawa ng marketing content?

Paghambingin ang aming mga plan ng Adobe Creative Cloud para sa negosyo, na may mga app para sa paggawa ng mga image, graphics, video, at marami pa.

Mga madalas itanong

Ang Acrobat ang all-in-one na PDF at e-signature solution para mas secure at mas mahusay na magawa ang pinakamahahalaga mong dokumento kahit saan. Gamit ang Acrobat, mabilis kang makakagawa, makakapag-edit, makakalagda, at makakapag-manage ng mga dokumento mula sa isang app sa desktop, web, at mobile.

Kasama sa subscription mo sa Acrobat ang mga sumusunod: Desktop software ng Acrobat Pro o Acrobat Standard — kasama ang mga update sa feature sa hinaharap, quarterly na pagpapaigting at pagpapahusay ng seguridad. Nagbibigay rin ang subscription mo ng access sa mga premium na serbisyo ng Adobe Document Cloud tulad ng pag-store at pag-share ng mga file online; pag-send at e-signing ng mga dokumento; mga integration sa mga application mula sa Microsoft, Box, Google, at iba pa; Acrobat Sign sa pamamagitan ng web browser at mga mobile device mo.

Binibigyang-daan ka ng Acrobat Standard na magsagawa ng mga basic na gawain sa PDF tulad ng pag-edit, pag-convert, pagprotekta gamit ang password, at paghiling ng mga signature. Nasa Acrobat Pro ang lahat ng kasama sa Acrobat Standard pati na mga karagdagang feature ng PDF at iba't ibang e-signature tool. Gamit ang Acrobat Pro, pwede kang maghambing ng mga PDF para masuri ang mga pagkakaiba, mag-redact ng sensitibong impormasyon, mangolekta at sumubaybay ng maraming signature gamit ang maramihang pag-send, magdagdag ng pag-customize ng brand, at marami pa. May kasama ring access sa 24x7 na suporta ang Acrobat Pro para sa mga team.

Idinisenyo ang Acrobat para sa mga team para sa mga team na maliit at katamtaman ang laki na nangangailangan ng mga PDF at e-signature solution na kumpleto ang mga feature. Idinisenyo ang plan sa Acrobat para sa enterprise para sa malalaking organisasyon na may mga kumplikadong pangangailangan. Pinakamainam ang mga ito para sa mga customer na nangangailangan ng mga PDF solution na kumpleto ang mga feature at may pang-enterprise na pagkontrol at pag-manage — mayroon mang naka-embed na mga kakayahan sa e-signature o wala. Para malaman ang pinakabagay na plan para sa iyo, makipag-ugnayan sa Sales team namin sa +65 3157 2191.

Kasama sa mga business plan ng Acrobat ang Acrobat para sa mga team at Acrobat para sa enterprise. Sa pagpili sa isa sa aming mga business plan, madali kang makakapagdagdag ng mga user habang lumalaki ang organisasyon mo. Ang indibidwal na subscription ay pang-isahang lisensya na dapat gamitin ng isang tao. Sa mga business plan namin, makakakuha ka rin ng mga benepisyong pang-organisasyon. Kasama dito ang Admin Console para sa pinasimpleng pag-manage sa lisensya, 24x7 na teknikal na suporta, at pagkontrol ng kumpanya ng mga asset.

Ang Acrobat Pro ay isang PDF solution na may mga ganap na kakayahang mag-convert at mag-edit, advanced na proteksyon sa PDF, at pinahusay na mga feature ng e-signature. Mayroon itong subset ng mga feature ng Acrobat Sign Solutions katulad ng Punan at Lagdaan, kakahayang humiling ng mga signature, pagsubaybay sa status ng signature at mga paalala, kakahayang mag-save at gamitin ulit ang mga template ng malalagdaang dokumento, at mga malalagdaang web form.

Ang Acrobat Sign Solutions ay isang komprehensibong e-signature solution na may mga feature para sa mga negosyong nangangailangan ng integration sa mga kasalukuyang system ng negosyo, advance na pag-authenticate ng signer, certification ng pagsunod na partikular sa industriya, pag-standardize at pag-automate ng workflow, at karagdagang mga advanced na kakayahan sa e-signature.

Paghambingin ang lahat ng feature

Kung may negosyo ka at kailangan mong mag-manage ng ilang lisensya lang ng mga user, posibleng magandang opsyon ang subscription sa Acrobat para sa mga team at direkta itong mabibili. Para sa mas malalaking negosyo at enterprise na may mas kumplikadong pangangailangan sa pag-deploy at pamamahala, makipag-ugnayan sa Sales team namin sa +65 3157 2191 para magtanong tungkol sa mga diskwentong batay sa dami.

Ang Acrobat ay sinusuportahan ng pamantayan sa seguridad ng Adobe para makapaghatid ang organisasyon mo ng pinagkakatiwalaang mga digital experience na makakatulong sa iyong baguhin, palawakin, at palaguin ang negosyo mo. Tinutulungan ka ng Acrobat na matugunan ang gusto ng end-user para sa connectivity at productivity habang tinutulungan kang tiyakin ang seguridad ng data na nagpapagana sa mga karanasan mo sa iba't ibang device. Habang nagbabago ang mga panuntunan, batas, at regulasyon, makakaasa kang mananatili kaming updated at tutulungan ka naming manatiling nakakasunod sa mga pinakabagong pamantayan. Alamin pa.

“Sa Acrobat Pro, talagang napahusay namin ang antas ng professionalism namin mula sa mga dati naming pamamaraan — sa aming mga customer, vendor, at sa isa't isa.”

— Leigh Phillips, Executive Coordinator, Atlantic Grocery Distributors