Using AI to Propel Digital Transformation through the Pandemic

icon ng workflow

On-Demand | Libre


Buod

Ang mga organisasyon tulad ng Adobe ay nagbibigay-kakayahan sa mga remote na empleyado at mas mahusay na naglilingkod sa mga customer gamit ang mga digital workflow – at, bilang resulta, ay may mga natatanging pananaw kung paano posibleng magbago ang digital na workplace kapag nagsimulang humupa ang pandemya.

Alamin kung paano ginagamit ng Adobe ang AI para matulungan ang team ni Cynthia na maghatid ng people-centered na paraan sa digital na pagbabago sa pandaigdigang pandemya.

Mga Panelist

Cynthia Stoddard
Adobe CIO

John Gallant
IDG Enterprise Consulting Director 

Sagutan ang form para mapanood ang on-demand na webinar.