Sử dụng AI để thúc đẩy chuyển đổi số qua thời đại dịch

biểu tượng quy trình

Theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Các tổ chức như Adobe đang hỗ trợ nhân viên từ xa và phục vụ khách hàng tốt hơn bằng quy trình làm việc kỹ thuật số – qua đó, họ có quan điểm độc đáo về cách mà nơi làm việc kỹ thuật số có thể phát triển khi tình hình đại dịch bắt đầu dịu đi.

Tìm hiểu cách Adobe sử dụng AI để giúp đội ngũ tại Cynthia thúc đẩy cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong việc chuyển đổi số qua thời đại dịch toàn cầu.

Thành viên hội đồng

Cynthia Stoddard
Adobe CIO

John Gallant
Giám đốc tư vấn doanh nghiệp IDG

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.