การใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่

ไอคอนเวิร์กโฟลว์

ออนดีมานด์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย


สรุป

องค์กรอย่าง Adobe ได้เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลและให้บริการลูกค้าด้วยเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลได้ดีขึ้น และด้วยเหตุนี้ ทางองค์กรจึงมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครในประเด็นที่ว่าสถานที่ทำงานดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรได้บ้างเมื่อการแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย

เรียนรู้วิธีที่ Adobe ใช้ AI เพื่อช่วยทีมของ Cynthia ขับเคลื่อนแนวทางที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลท่ามกลางการระบาดใหญ่ทั่วโลก

ผู้ร่วมอภิปราย

Cynthia Stoddard
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจาก Adobe

John Gallant
ผู้บริหารฝ่ายการให้คำปรึกษาจาก IDG Enterprise

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์