Lightroom
Adobe Lightroom logo

Photo editing para sa lahat.

Pinapadali ng Lightroom na mapaganda ang mga image mo. Mag-edit kahit saan at dalhin sa mga bagong lugar ang potograpiya mo.

Nagsisimula sa halagang  ₱498.00/buwan.

Iayon sa nangyayari ang mga image mo.

Bibigyang-daan ka ng madadaling paraan para mag-adjust ng exposure, kulay, at marami pa na gumawa ng mga larawang magka-capture ng vision mo.

 Headshot ni Una Daggett

Pinadali ang pag-edit.

Ginagamit ni Una Daggett ang Lightroom para gumawa ng mga basic na pag-edit sa brightness, contrast, at marami pa — at ilagay ang mga furry friend niya sa harap at gitna.

Headshot ni Laylah Amatullah Barrayn

Gawing bukod-tangi ang mga portrait mo.

Hayaan ang Lightroom na gumawa gamit ang mga preset na pwede mong idagdag sa isang click. Pagandahin ang mga selfie mo gamit ang mga preset para sa maiitim na balat na ginawa ni Laylah Amatullah Barrayn.

Headshot ni Nick Rains

Pahusayin ang mga kakayahan mo.

Matuto kay Nick Rains habang sinasamahan ka niya sa mga ginagabayang tutorial sa app, at pagkatapos ay makahanap pa ng mas maraming inspirasyon mula sa komunidad sa Lightroom Discover.

Headshot ni Tobi Shinobi

Mag-edit kahit saan.

Magpatuloy kung saan ka huminto sa Lightroom sa mobile, desktop, o web — awtomatikong magsi-sync ang mga proyekto mo. Para kay Tobi Shinobi, madaling paraan ito para sa kanya na mag-edit on the go.

Headshot ni Omi Kim

Hayaang lumabas ang pagkamalikhain mo.

Ine-edit ni Omi Kim ang mga larawan niya sa Lightroom at sine-send ang mga ito sa Photoshop sa isang click para gumawa ng magagandang composite. Kapag handa na siyang mag-save at mag-share, sine-send niya ang mga ito pabalik sa Lightroom.