Konwertowanie plików na format PDF online

Konwertowanie formatu PowerPoint na pliki PDF online

Usługi Adobe Acrobat w trybie online pozwalają przekształcić dowolną prezentację programu Microsoft PowerPoint w plik PDF. Zaloguj się, aby pobrać lub udostępnić przekonwertowany plik PDF.

Szybka konwersja plików PDF

Szybka konwersja PPTX-PDF

Wystarczy kilka kliknięć, aby przekształcić plik PPTX w dokument PDF. Przeciągnij plik i upuść go w narzędziu online. Kilka sekund później możesz pobrać plik w nowym formacie.

Najlepszy konwerter dokumentów PDF

Najlepszy konwerter PPT-PDF

Firma Adobe opracowała format PDF. Wypróbuj konwerter plików PowerPoint na format PDF online, który oferuje najwyższą jakość. Pliki PDF będą zawsze wyglądały zgodnie z oczekiwaniami.

Konwertuj PPT do PDF

Konwertowanie plików programu Microsoft PowerPoint na format PDF online

Wykonaj te proste kroki, aby przekształcić prezentację programu Microsoft PowerPoint w dokument PDF:

  1. Kliknij przycisk Wybierz plik powyżej lub przeciągnij plik i upuść go w polu.

  2. Wybierz plik PPTX lub PPT, który chcesz przekonwertować na format PDF.

  3. Program Acrobat automatycznie przeprowadzi konwersję.

  4. Zaloguj się, aby pobrać lub udostępnić przekonwertowany plik PDF.

Jak przekonwertować plik PPT zawierający wiele slajdów na format PDF?

Jak przekonwertować plik PPT zawierający wiele slajdów na format PDF?

 

Podczas konwertowania plików PPT na format PDF w narzędziu online Acrobat każdy slajd jest przekształcany w oddzielną stronę przekonwertowanego pliku PDF. Program Acrobat zachowuje formatowanie dokumentu, dzięki czemu wynikowy plik PDF wygląda zgodnie z oczekiwaniami w systemie macOS lub Windows.

 

Możesz też bezpłatnie wypróbować program Adobe Acrobat Pro DC przez siedem dni. Pozwala on konwertować pliki PDF na format PowerPoint, konwertować pliki PDF na formaty programów Word i Excel, konwertować pliki HTML na format PDF, edytować, scalać i dzielić pliki PDF, zmieniać kolejność stron i obracać je w plikach PDF, zmniejszać rozmiary plików PDF oraz wykonywać inne operacje. Narzędzie Acrobat Pro Create PDF umożliwia przekształcanie plików HTML, BMP, TIFF, JPG, PNG, RTF i TXT w dokumenty PDF.

Konwertuj slajdy PPT do PDF
Konwertowanie plików na format PDF online

Łatwe konwertowanie na format PDF

Usługi Acrobat w trybie online umożliwiają konwertowanie plików programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint na format PDF. Obsługują też obrazy JPG.

Więcej opcji pracy z plikami PDF

Więcej możliwości obsługi plików PDF

Potrzebujesz przekonwertować, połączyć, podpisać lub udostępnić pliki? Skorzystaj z członkostwa Adobe Acrobat PDF Pack, które obejmuje szereg narzędzi online.

Najlepszy konwerter dokumentów PDF

Najlepsze rozwiązania — Adobe

Korzystaj z najwyższej jakości narzędzi do obsługi plików PDF online opracowanych przez twórcę formatu PDF. Zaloguj się, aby móc wykonywać więcej operacji na zapisanych plikach.

Konwertowanie plików na format PDF online

Konwertowanie formatu PowerPoint na pliki PDF online

Usługi Adobe Acrobat w trybie online pozwalają przekształcić dowolną prezentację programu Microsoft PowerPoint w plik PDF. Pobierz przekonwertowany plik PDF lub zaloguj się, aby go udostępnić.

Szybka konwersja plików PDF

Szybka konwersja PPTX-PDF

Wystarczy kilka kliknięć, aby przekształcić plik PPTX w dokument PDF. Przeciągnij plik i upuść go w narzędziu online. Kilka sekund później możesz pobrać plik w nowym formacie.

Najlepszy konwerter dokumentów PDF

Najlepszy konwerter PPT-PDF

Firma Adobe opracowała format PDF. Wypróbuj konwerter plików PowerPoint na format PDF online, który oferuje najwyższą jakość. Pliki PDF będą zawsze wyglądały zgodnie z oczekiwaniami.

Konwertuj PPT do PDF

Konwertowanie plików programu Microsoft PowerPoint na format PDF online

Wykonaj te proste kroki, aby przekształcić prezentację programu Microsoft PowerPoint w dokument PDF:

  1. Kliknij przycisk Wybierz plik powyżej lub przeciągnij plik i upuść go w polu.

  2. Wybierz plik PPTX lub PPT, który chcesz przekonwertować na format PDF.

  3. Program Acrobat automatycznie przeprowadzi konwersję.

  4. Pobierz nowy plik PDF lub podpisz go i udostępnij.

Jak przekonwertować plik PPT zawierający wiele slajdów na format PDF?

Jak przekonwertować plik PPT zawierający wiele slajdów na format PDF?

 

Podczas konwertowania plików PPT na format PDF w narzędziu online Acrobat każdy slajd jest przekształcany w oddzielną stronę przekonwertowanego pliku PDF. Program Acrobat zachowuje formatowanie dokumentu, dzięki czemu wynikowy plik PDF wygląda zgodnie z oczekiwaniami w systemie macOS lub Windows.

 

Możesz też bezpłatnie wypróbować program Adobe Acrobat Pro DC przez siedem dni. Pozwala on konwertować pliki PDF na format PowerPoint, konwertować pliki PDF na formaty programów Word i Excel, konwertować pliki HTML na format PDF, edytować, scalać i dzielić pliki PDF, zmieniać kolejność stron i obracać je w plikach PDF, zmniejszać rozmiary plików PDF oraz wykonywać inne operacje. Narzędzie Acrobat Pro Create PDF umożliwia przekształcanie plików HTML, BMP, TIFF, JPG, PNG, RTF i TXT w dokumenty PDF.

Konwertuj slajdy PPT do PDF