Gromadzenie podpisów

Podpisy elektroniczne online w plikach PDF

Gdy potrzebujesz szybko uzyskać podpis na dokumencie PDF, skorzystaj z usług online Adobe Acrobat. Narzędzie Poproś o podpisy pozwala innym osobom szybko podpisywać dokumenty PDF w trybie online.

Umożliwianie innym podpisywania

Uzyskiwanie podpisów elektronicznych innych osób w dokumentach

Możesz szybko wysłać dokument do podpisania elektronicznie. Zaloguj się, dodaj osoby podpisujące, oznacz pola na podpisy i kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać prośbę o podpis Adobe pocztą e-mail.

Podpis elektroniczny

Podpisy elektroniczne godne zaufania

Narzędzie Acrobat do proszenia o podpis korzysta z technologii Acrobat Sign, która zabezpiecza podpisywane umowy przed wprowadzaniem zmian. Masz pełną kontrolę nad procesem podpisywania ważnych dokumentów — od początku do ostatniego podpisu.

Praca z dokumentami PDF online

Praca z dokumentami PDF online

Usługi Acrobat online umożliwiają konwertowanie dokumentów pakietu Microsoft Office na format PDF w dowolnej przeglądarce. Pozwalają też konwertować obrazy, wypełniać i podpisywać formularze, a także zbierać podpisy.

Więcej opcji pracy z plikami PDF

Więcej możliwości obsługi plików PDF

Chcesz konwertować, łączyć, wypełniać, podpisywać pliki i wysyłać je do podpisu? Skorzystaj z członkostwa Adobe Acrobat PDF Pack, które obejmuje szereg narzędzi online.

Najlepszy konwerter dokumentów PDF

Najlepsze rozwiązania — Adobe

Co 30 dni możesz wykonać dwie transakcje w narzędziu Poproś o podpisy. Zaloguj się, aby pracować z zachowanymi plikami.