Współpraca artystyczna. Wdrażanie wedle uznania.

Zespoły zajmujące się pracą twórczą w instytucji mogą zyskać w ramach tej usługi cieszące się świetną opinią w branży aplikacje. Pracownicy działu informatycznego z pewnością docenią możliwość przeprowadzania bezpiecznych wdrożeń dostosowanych do potrzeb instytucji.

Instytucje rządowe
Kontakt telefoniczny z działem sprzedaży: 800 01 20 77
„Odnieśliśmy sukces. Usługa Creative Cloud motywuje do szukania innowacyjnych rozwiązań, stymuluje kreatywne myślenie i ułatwia współpracę.”
Left of Creative, firma konsultingowa obsługująca marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych, Waszyngton.

Opcje kupowania dla instytucji rządowych

Nowa usługa Creative Cloud dla przedsiębiorstw to objęte jedną, trzyletnią umową rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości dostosowania. Poniżej omówiono dodatkowe opcje licencjonowania.

Aplikacje komputerowe usługi Creative Cloud

Licencjonowanie anonimowe

Creative Cloud dla zespołów

Licencje na użytkowników

Creative Cloud dla przedsiębiorstw

Elastyczne licencjonowanie

Do wdrożeń w małych grupach

Jest to rozwiązanie odpowiednie dla małych i średnich zespołów oraz instytucji rządowych, przeznaczone do obsługi nie więcej niż 100 użytkowników. Umożliwia obsługę wdrożeń w instytucjach rządowych obejmujących ponad 100 użytkowników.

Aplikacje do pracy twórczej można wdrażać w bezpiecznym środowisku w trybie offline.

Zapewnia dostęp do pełnego zestawu aplikacji do pracy twórczej oraz opcjonalnych usług i przestrzeni dyskowej umożliwiających udostępnianie, współpracę i publikowanie materiałów. W ramach rozwiązania można używać wszystkich aplikacji do projektowania oraz usług i przestrzeni dyskowej, centralnego środowiska zarządzania licencjami i wdrażania, a także korzystać z pomocy technicznej dla przedsiębiorstw i integracji z pozostałymi ofertami firmy Adobe dla dużych firm.

— —

Przestrzeń dyskowa i usługi online. Zestaw można dostosować do potrzeb poszczególnych działów, poszerzając go o usługi i przestrzeń dyskową.

Zakup można zrealizować w ramach programu Adobe Cumulative Licensing Program (CLP).

Zakup można zrealizować w ramach programu Adobe Value Incentive Plan (VIP). Rozwiązanie jest dostępne w ramach trzyletniego, indywidualnie dostosowanego programu Enterprise Term License Agreement (ETLA).

 

Więcej informacji na temat opcji oferty udzieli autoryzowany sprzedawca oprogramowania firmy Adobe.

 


Zapoznaj się z nowościami w ulubionych aplikacjach.

 

 

 1. Moja organizacja musi mieć gwarancję bezpieczeństwa danych i niezawodnego dostępu. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje o środkach bezpieczeństwa stosowanych w usłudze Creative Cloud? Moja organizacja musi mieć gwarancję bezpieczeństwa danych i niezawodnego dostępu. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje o środkach bezpieczeństwa stosowanych w usłudze Creative Cloud?
 2. Czy dział informatyczny może nadal pakować aplikacje i usługi Creative Cloud i wdrażać je w ramach istniejącej infrastruktury? Czy dział informatyczny może nadal pakować aplikacje i usługi Creative Cloud i wdrażać je w ramach istniejącej infrastruktury?

  Tak. Będą nadal udostępniane narzędzia do pakowania dla informatyków. Pozwolą one dostosować i spakować aplikacje i usługi Creative Cloud. Program do pakowania umożliwia utworzenie instalatorów w formatach Microsoft Windows Installer (MSI) oraz Mac OS X PKG na potrzeby wdrażania i tworzenia obrazów w przedsiębiorstwie.

 3. Co się stanie, jeśli organizacja nie będzie chciała aktualizować aplikacji komputerowych natychmiast po opublikowaniu przez firmę Adobe nowych wersji w usłudze Creative Cloud? Co się stanie, jeśli organizacja nie będzie chciała aktualizować aplikacji komputerowych natychmiast po opublikowaniu przez firmę Adobe nowych wersji w usłudze Creative Cloud?

  Dział informatyczny ma pełną kontrolę nad tym, jakie aplikacje, usługi i funkcje są pakowane i wdrażane oraz kiedy to następuje. Wersje można testować w środowiskach produkcyjnych lub w ramach programów pilotażowych przed wdrożeniem w całej organizacji.

 4. Czy dział informatyczny może sterować dostępem do przestrzeni dyskowej, usług i aplikacji usługi Creative Cloud? Czy dział informatyczny może sterować dostępem do przestrzeni dyskowej, usług i aplikacji usługi Creative Cloud?

  Tak. Dział informatyczny ma kontrolę wdrażaniem aplikacji do pracy twórczej oraz ich aktualizacji. Służą do tego własne pakiety wdrożeniowe (zgodne ze standardem branżowym pliki MSI i PKG) tworzone za pomocą bezpłatnego programu Creative Cloud Packager. Za pomocą nowego pulpitu nawigacyjnego Adobe Admin Console dział informatyczny steruje dostępem użytkowników i grup w organizacji do przestrzeni dyskowej i usług w chmurze.

 5. Co się stanie, jeśli organizacja nie będzie chciała stosować identyfikatorów Adobe ID do logowania w usłudze Creative Cloud? Co się stanie, jeśli organizacja nie będzie chciała stosować identyfikatorów Adobe ID do logowania w usłudze Creative Cloud?

  Administratorzy systemów informatycznych mogą wdrażać usługę Creative Cloud dla przedsiębiorstw przy użyciu numerów seryjnych, aby użytkownicy byli anonimowi i mogli pracować w środowiskach bez dostępu do Internetu. Aby skorzystać z nowego pulpitu Adobe Admin Console, który ułatwia zarządzanie licencjami, a także udostępnić użytkownikom przestrzeń dyskową lub usługi w chmurze, należy wdrożyć aplikacje do projektowania z licencjami na użytkownika — stosując identyfikatory Adobe ID lub Enterprise ID. Opcje te można wybrać odpowiednio do potrzeb organizacji. Jest możliwe określenie odmiennych opcji dla poszczególnych użytkowników i grup.