Cộng tác sáng tạo. Triển khai tùy chỉnh.

Cung cấp cho các nhóm sáng tạo trong cơ quan bạn những ứng dụng hàng đầu trong ngành mà họ muốn và triển khai an toàn,

có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của đội ngũ CNTT của bạn.

Hoặc liên hệ Bộ phận Bán hàng qua số 800-872-3623


Bạn có thắc mắc!

Phát Video: Khách hàng Hải quân mới

"Chúng tôi đã thấy sự thành công. Creative Cloud giúp kích hoạt đổi mới, giúp mọi người sáng tạo hơn và tăng khả năng cộng tác."
— Left of Creative, cố vấn cho Hải quân Hoa Kỳ, Washington, D.C.

Phát Video: Khách hàng Hải quân mới

"Chúng tôi đã thấy sự thành công. Creative Cloud giúp kích hoạt đổi mới, giúp mọi người sáng tạo hơn và tăng khả năng cộng tác."
— Left of Creative, cố vấn cho Hải quân Hoa Kỳ, Washington, D.C.


Các lựa chọn mua hàng cho chính phủ

Với giải pháp Creative Cloud dành cho doanh nghiệp mới, một hợp đồng ba năm duy nhất bao gồm giải pháp có thể tùy chỉnh tốt nhất của bạn. Xem thêm các tùy chọn cấp phép bên dưới.

Ứng dụng Creative Cloud dành cho máy tính

Thiết bị nhỏ

Cấp phép ẩn danh

Creative Cloud dành cho nhóm

Thiết bị vừa

Cấp phép theo tên người dùng

Creative Cloud dành cho doanh nghiệp

Thiết bị cho doanh nghiệp

Cấp phép linh hoạt

Dành cho triển khai nhóm nhỏ.

Dành cho các nhóm quy mô vừa và nhỏ và các cơ quan chính phủ lên đến 150 người dùng.

Dành cho triển khai trong cơ quan chính phủ trên 150 người dùng.

Triển khai ngoại tuyến các ứng dụng sáng tạo cho môi trường bảo mật.

Quyền truy cập vào trọn bộ ứng dụng sáng tạo với các dịch vụ và dung lượng lưu trữ tùy chọn để chia sẻ, cộng tác và xuất bản.

Quyền truy cập vào trọn bộ ứng dụng sáng tạo với các dịch vụ và dung lượng lưu trữ, cùng với việc triển khai và quản lý giấy phép tập trung, hỗ trợ doanh nghiệp và tích hợp với các dịch vụ khác của Adobe dành cho doanh nghiệp.

— —

Bao gồm dịch vụ trực tuyến và dung lượng lưu trữ.

Có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng bộ phận — có hoặc không có dịch vụ và dung lượng lưu trữ.

Có sẵn thông qua Thỏa thuận cấp phép có thời hạn cho doanh nghiệp (ETLA) với thời hạn ba năm, có thể tùy chỉnh.

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn này, bạn cũng có thể liên hệ với Đại lý được ủy quyền của Adobe.

Xem có gì mới trong các ứng dụng yêu thích của bạn.

Adobe Photoshop
Adobe Lightroom
Adobe Premiere Pro
Adobe Indesign
Adobe After Effects
Adobe Illustrator
Adobe Audition
Adobe Dreamweaver
Adobe Reflow
Adobe Flash (hiện giờ là Adobe Animate)
Adobe Acrobat
Ba chấm xanh

Creative Cloud for teams All Apps

US$
84.99

/tháng


 trên mỗi người dùng

Triển khai giấy phép linh hoạt

Cấp phép doanh nghiệp

Liên hệ Bộ phận bán hàng: 800-872-3623

Mua qua điện thoại: