Kreativt samarbete. Anpassad driftsättning.

Ge de kreativa teamen på myndigheten de branschledande program man vill ha – och få den säkra,

anpassningsbara driftsättning IT-teamet kräver.

Kontakta försäljningen på 0200 810329


Har du frågor!

Spela upp video: Ny kund inom flottan

”Vi har sett framgångar. Creative Cloud hjälper till att lyfta fram innovation, människor blir mer kreativa och mer benägna att samarbeta.” 

– Left of Creative, konsult för USA:s flotta, Washington, D.C.

Spela upp video: Ny kund inom flottan

”Vi har sett framgångar. Creative Cloud hjälper till att lyfta fram innovation, människor blir mer kreativa och mer benägna att samarbeta.” 

– Left of Creative, konsult för USA:s flotta, Washington, D.C.


Inköpsalternativ för offentlig sektor

Nya Creative Cloud for enterprise ger med ett samlat treårskontrakt den mest anpassningsbara lösningen hittills. Se ytterligare licensalternativ nedan.

Creative Cloud-programmen

Enheter för småföretag

Anonym licens

Creative Cloud for teams

Enheter för medelstora företag

Personliga licenser

Creative Cloud for enterprise

Enheter för storföretag

Flexibel licensiering

För driftsättning i små grupper.

Passar för små och medelstora team och myndigheter med upp till 150 användare.

För driftsättning på myndigheter med över 150 användare.

Driftsättning offline av kreativa program för säkra miljöer.

Tillgång till en komplett uppsättning kreativa program med tjänster och lagring för fildelning, samarbete samt publicering som tillval.

Tillgång till en komplett uppsättning kreativa program med tjänster och lagring plus centraliserad licenshantering och driftsättning, företagssupport och integrering med andra företagserbjudanden från Adobe.

— —

Onlinetjänster och lagring ingår.

Kan anpassas efter respektive avdelnings behov – med eller utan tjänster och lagring.

Tillgängligt via ett anpassningsbart treårigt Enterprise Term License Agreement (ETLA).

Mer information om dessa alternativ får du om du kontaktar enauktoriserad Adobe-återförsäljare.

Se vad som är nytt i dina favoritprogram.

Adobe Photoshop
Adobe Lightroom
Adobe Premiere Pro
Adobe InDesign
Adobe After Effects
Adobe Illustrator
Adobe Audition
Adobe Dreamweaver
Adobe Reflow
Adobe Flash (nu Adobe Animate)
Adobe Acrobat
Tre blå punkter

Creative Cloud for teams, alla program

1 021,25
SEK

/mån


 per användare

Flexibla alternativ för driftsättning

Företagslicensiering

Försäljning: 800-872-3623

Ring och beställ: