Kreativt samarbete. Anpassad driftsättning.

Ge de kreativa teamen på myndigheten de branschledande program man vill ha – och få den säkra, anpassningsbara driftsättning IT-teamet kräver.

Myndigheter
Kontakta försäljningen på 0200 810 329
”Vi har sett framgångar. Creative Cloud hjälper till att lyfta fram innovation, människor blir mer kreativa och mer benägna att samarbeta.”
– Left of Creative, konsult för USA:s flotta, Washington, D.C.

Inköpsalternativ för offentlig sektor

Nya Creative Cloud for enterprise ger med ett samlat treårskontrakt den mest anpassningsbara lösningen hittills. Se ytterligare licensalternativ nedan.

Creative Cloud-programmen

Anonym licens

Creative Cloud för team

Personliga licenser

Creative Cloud för företag

Flexibel licensiering

För driftsättning i små grupper.

Passar för små och medelstora team och myndigheter med upp till 150 användare. För driftsättning på myndigheter med över 150 användare.

Driftsättning offline av kreativa program för säkra miljöer.

Tillgång till en komplett uppsättning kreativa program med tjänster och lagring för fildelning, samarbete samt publicering som tillval. Tillgång till en komplett uppsättning kreativa program med tjänster och lagring plus centraliserad licenshantering och driftsättning, företagssupport och integrering med andra företagserbjudanden från Adobe.

— —

Onlinetjänster och lagring ingår. Kan anpassas efter respektive avdelnings behov – med eller utan tjänster och lagring.

Tillgängligt via Adobe Cumulative Licensing Program (CLP).

Tillgängligt via Adobe Value Incentive Plan (VIP). Tillgängligt via ett anpassningsbart treårigt Enterprise Term License Agreement (ETLA).

Mer information om dessa alternativ får du om du kontaktar en Auktoriserad Adobe-återförsäljare.


Se vad som är nytt i dina favoritprogram.

 1. Min organisation måste kunna säkerställa att våra data är säkra och alltid kan nås. Hur får jag mer information om säkerhetsåtgärderna i Creative Cloud? Min organisation måste kunna säkerställa att våra data är säkra och alltid kan nås. Hur får jag mer information om säkerhetsåtgärderna i Creative Cloud?
 2. Kan IT-avdelningen fortsätta att paketera Creative Clouds program och tjänster med den befintliga driftsättningsinfrastrukturen? Kan IT-avdelningen fortsätta att paketera Creative Clouds program och tjänster med den befintliga driftsättningsinfrastrukturen?

  Ja, paketeringsverktygen kommer även fortsättningsvis att tillhandahållas för anpassning och paketering av Creative Clouds program och tjänster. Paketeringen resulterar i Microsoft Windows Installer (MSI-filer) eller Mac OS X PKG-filer för storskalig driftsättning och diskavbildning.

 3. Vad gör jag om mitt företag inte vill uppdatera direkt när Adobe släpper en ny version av ett program via Creative Cloud? Vad gör jag om mitt företag inte vill uppdatera direkt när Adobe släpper en ny version av ett program via Creative Cloud?

  IT-avdelningen har full kontroll över vilka program, tjänster och funktioner som paketeras och driftsätts. Och när. Versionen kan kontrolleras i produktion eller via pilottester innan den tas i drift i hela organisationen.

 4. Kan IT-avdelningen styra vilka som får tillgång till Creative Clouds lagringsutrymme, tjänster och program? Kan IT-avdelningen styra vilka som får tillgång till Creative Clouds lagringsutrymme, tjänster och program?

  Ja, IT-avdelningen styr driftsättningen och uppdateringarna av de kreativa programmen genom att skapa anpassade installationspaket (standardbaserade MSI- och PKG-filer) med kostnadsfria Creative Cloud Packager. Med nya Adobe Admin Console kan IT-avdelningen styra vilka användare och grupper i organisationen som har tillgång till molnlagring och tjänster.

 5. Vad gör jag om mitt företag inte vill använda Adobe-ID:n för inloggning i Creative Cloud? Vad gör jag om mitt företag inte vill använda Adobe-ID:n för inloggning i Creative Cloud?

  IT-administratörer kan fortfarande driftsätta Creative Cloud for enterprise med serienummer, vilket innebär att användarna är anonyma och kan arbeta i offline-miljöer. Om ni däremot vill dra nytta av nya Adobe Admin Console för smidigare licenshantering eller vill att användarna ska få tillgång till molnlagring eller molntjänster ska ni driftsätta de kreativa programmen till namngivna användare med antingen Adobe-ID:n eller Enterprise-ID:n. Vad som är bäst varierar i olika företag och det går även att blanda licenstyperna för olika användare och grupper.