Adobe Firefly — obraz psa w swetrze, kolory podstawowe, wielki uśmiech
Logo Adobe Firefly

Adobe Firefly

Nowy przyjaciel Twojej wyobraźni

Dzięki nowej aplikacji internetowej Adobe Firefly wystarczy prosty opis tekstowy i generatywna sztuczna inteligencja, aby uzyskać to, co sobie wyobrazisz. Możliwości są wręcz magiczne — od fotorealistycznych portretów i fantastycznych stworzeń po efekty tekstowe i niespotykane palety kolorów. Teraz ta funkcja jest dostępna do użytku komercyjnego.

Trzeba to zobaczyć, aby uwierzyć w prostotę tej funkcji.

Na podstawie prostych opisów w ponad 100 językach mogą powstawać piękne obrazy, przekształcenia tekstu, warianty kolorystyczne oraz inna zawartość.

Obraz na podstawie tekstu

Obrazy możesz generować ze szczegółowych opisów tekstowych.

Wypełnienie generatywne

Ten pędzel pozwala usuwać obiekty oraz malować zupełnie nowe.

Efekty tekstowe

Ta funkcja nakłada stylizację lub tekstury na słowa i zwroty.

Generatywna zmiana kolorów

Zobacz, jak grafika wektorowa wygląda w różnych barwach.

Obraz na podstawie grafiki 3D

Ta funkcja generuje obrazy na podstawie interaktywnie rozmieszczanych elementów 3D.

Rozszerzanie obrazu

Wystarczy kliknąć, aby zmienić proporcje obrazu.

Przekonaj się, jakie zalety ma generatywna sztuczna inteligencja dla firm. Adobe Firefly dla przedsiębiorstw

Dobieranie odpowiedniego planu Firefly

Uwolnij magię kreatywności zawartą w modelach Firefly, programie Adobe Photoshop lub Illustrator albo innym narzędziu. Aby korzystać z funkcji opartych na sztucznej inteligencji, potrzebujesz środków Adobe na funkcje generatywne. Zacznij od planu bezpłatnego. Jeśli potrzebujesz więcej, mamy plan Premium. Środki na funkcje generatywne znajdziesz także w wielu innych planach Adobe Creative Cloud.

Wersja bezpłatna

Zacznij od 25 środków na funkcje generatywne w miesiącu.

0,00 €/mies

Nie jest wymagana karta kredytowa..

Premium

Uzyskaj 100 środków na funkcje generatywne w miesiącu oraz dostęp do czcionek Adobe Fonts. Zawartość generowana przez modele Firefly nie będzie zawierać znaków wodnych.

Opłaty są pobierane co miesiąc. Możesz anulować w każdej chwili..

NASZE PODEJŚCIE DO GENERATYWNEJ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Przede wszystkim dla artystów

Firma Adobe zamierza pracować nad generatywną sztuczną inteligencją w odpowiedzialny sposób, mając na uwadze potrzeby twórców. Naszą misją jest oferowanie artystom wszelkiej pomocy — zarówno kreatywnej, jak i praktycznej. W miarę rozwoju modeli Firefly będziemy współpracować z członkami społeczności, aby budować technologię wspierającą i usprawniającą proces kreatywny.

Ulepszanie procesu tworzenia

Według naszego pomysłu modele Firefly mają ułatwiać wykorzystywanie wrodzonych zdolności twórczych. Modele generatywnej sztucznej inteligencji Firefly oferujemy zarówno jako odrębny produkt, jak i wbudowane w programy firmy Adobe, dzięki czemu spełniają potrzeby kreatywne oraz wpisują się w typowe zastosowania i obiegi pracy.

Praktyczne zalety dla twórców

Aby modele Firefly były bezpieczne do zastosowań komercyjnych, trenujemy je na obrazach z usługi Adobe Stock, zawartości z licencjami otwartymi oraz zawartości będącej w domenie publicznej (takiej, dla której wygasła ochrona praw autorskich). Zależy nam na tym, aby twórcy korzystali z zalet generatywnej sztucznej inteligencji, dlatego opracowaliśmy model wynagradzania autorów prac Adobe Stock w przypadku użycia ich zawartości w zestawie danych do trenowania modeli Firefly.

Nowy standard odpowiedzialności

Aby promować odpowiedzialność i przezroczystość w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji, dołączyliśmy do organizacji Content Authenticity Initiative oraz Coalition for Content Provenance and Authenticity. Pracujemy nad uniwersalnym znacznikiem poświadczeń zawartości „Do Not Train” (Nie do trenowania), który będzie można skojarzyć z zawartością przy jej używaniu, publikowaniu lub zachowywaniu.

Wiele innych wspaniałości w planach

Planujemy różnorodne ulepszenia modeli Firefly. Wyobraź sobie funkcje generowania własnych grafik wektorowych, pędzli i tekstur na podstawie opisów tekstowych, zmiany pogody wideo po wprowadzeniu kilku słów, łączenie prostych obiektów 3D w fotorealistyczne obrazy, a także szybkie generowanie nowych stylów czy wariantów. Analizujemy wszystkie te oraz inne możliwości.

Modele Firefly w programach firmy Adobe

Narzędzia oparte na generatywnej sztucznej inteligencji Firefly umożliwiają błyskawiczne wprowadzanie zachwycających zmian. Pozwalają uzyskać obraz na podstawie kilku słów, wypróbować mnóstwo zestawień kolorów, a także dodać wyjątkowe efekty tekstowe.

Wypełnienie generatywne i Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop

Wprowadź prosty opis tekstowy, aby dodać lub usunąć zawartość na dowolnym obrazie. Kliknij i przeciągnij poza obrazem, aby wypełnić rozszerzony obszar roboczy pasującą zawartością. Oparte na technologii Adobe Firefly.

Generatywna zmiana kolorów w programie Illustrator

Skorzystaj z nieskończonych kombinacji kolorów. Wystarczy opisać je tekstowo w funkcji Generatywna zmiana kolorów. Oparte na technologii Adobe Firefly.

Obraz na podstawie tekstu i Efekty tekstowe w aplikacji Adobe Express

Kompleksowa aplikacja Adobe Express ułatwia tworzenie wpisów do mediów społecznościowych, wideo, ulotek, banerów oraz pocztówek. Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji oferuje teraz funkcje Obraz na podstawie tekstu i Efekty tekstowe. Oparte na technologii Adobe Firefly.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Modele Adobe Firefly są dostępne w autonomicznej aplikacji internetowej pod adresem firefly.adobe.com. Generatywna sztuczna inteligencja oferuje nowe metody sugerowania pomysłów, techniki twórcze i możliwości realizowania przekazu, jednocześnie poprawiając skuteczność kreatywnych obiegów pracy. Oprócz aplikacji internetowej Firefly firma Adobe opracowała rodzinę modeli generatywnej sztucznej inteligencji do celów kreatywnych. Funkcje oparte na modelach Firefly są dostępne w czołowych programach firmy Adobe Stock oraz w usłudze Adobe Stock.

Modele Firefly w naturalny sposób wynikły z technologii opracowywanych przez firmę Adobe od 40 lat. Uważamy, że ludzie powinni mieć możliwość prezentowania swoich pomysłów dokładnie tak, jak je sobie wyobrażają.

Generatywna sztuczna inteligencja jest to specyficzna technologia umożliwiająca przekształcanie tekstu i innych danych wyjściowych w niespotykane wyniki. Mówi się o niej głównie w kontekście generowania obrazów i kompozycji przez sztuczną inteligencję, jednak generatywna sztuczna inteligencja ma o wiele więcej zastosowań niż tworzenie statycznych obrazów na podstawie wprowadzonego tekstu. Wprowadzając kilka prostych słów do generatora opartego na sztucznej inteligencji, można utworzyć wideo, dokumenty i zawartość cyfrową oraz złożone obrazy i kompozycje. Generatory kompozycji oparte na sztucznej inteligencji pozwalają też wytwarzać elementy używane w procesie kreatywnym, takie jak pędzle, grafiki wektorowe czy tekstury, które są następnie dodawane do zawartości albo pomagają w jej tworzeniu.

Firma Adobe zadbała o to, aby modele Firefly były bezpieczne do zastosowań komercyjnych, dlatego trenowaliśmy pierwszy model Firefly na podstawie obrazów z usługi Adobe Stock, zawartości z licencjami otwartymi oraz zawartości będącej w domenie publicznej (takiej, w przypadku której ochrona praw autorskich wygasła). Oprócz tego jesteśmy współzałożycielem organizacji Content Authenticity Initiative (CAI), w ramach której pracujemy nad standardem branżowym odpowiedzialnej generatywnej sztucznej inteligencji. Organizacja CAI zrzesza firmy z branży multimediów i zaawansowanych technologii, organizacje niedochodowe, naukowców oraz inne osoby starające się promować wdrożenie otwartego standardu branżowego do potwierdzania autentyczności i pochodzenia zawartości.

Firma Adobe należy też do organizacji Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), która opracowała otwarty standard techniczny zapewniający wydawcom, twórcom i konsumentom możliwość sprawdzania pochodzenia różnorodnych multimediów — w tym możliwość dodawania poświadczeń zawartości, które wskazują, że użyto generatywnej sztucznej inteligencji. Dowiedz się więcej o poświadczeniach zawartości

Generatory oparte na sztucznej inteligencji, takie jak modele Firefly, oferują nowe możliwości kreatywne dzięki niespotykanym dotąd sposobom wymyślania, eksperymentowania i ożywiania pomysłów. Technologia Firefly jest niepowtarzalna, ponieważ firma Adobe zamierza użyć jej jako czegoś więcej niż generatora obrazów na podstawie tekstu. Modele Firefly wprowadzamy w usłudze Creative Cloud jako uzupełnienie narzędzi do pracy kreatywnej, które twórcy znają już i lubią. Oparte na tekście funkcje pozwolą edytować i generować różnorodne multimedia, takie jak obrazy, wideo czy grafika 3D, a także wytwarzać narzędzia i elementy projektów — na przykład pędzle, grafiki wektorowe lub tekstury.

W przyszłych wersjach modeli Firefly pragniemy umożliwić twórcom używanie zwykłego języka i innych danych wejściowych w celu szybkiego testowania wariantów, usuwania niepotrzebnych elementów ze zdjęć, dodawania obiektów do ilustracji, zmieniania nastroju wideo, nakładania tekstur na obiekty 3D, tworzenia zawartości cyfrowej oraz wykonywania innych czynności. Taką zawartość będzie można w płynny sposób dostosowywać i edytować przy użyciu połączenia modeli Firefly oraz narzędzi usługi Creative Cloud.

Generatory kompozycji oparte na sztucznej inteligencji należą do grupy technologii generatywnej sztucznej inteligencji. Są one podobne do innych tego typu technik, w których przy użyciu modeli samouczenia i dużych zbiorów danych uzyskuje się określone wyniki. Generatywna sztuczna inteligencja pozwala tworzyć obrazy, wideo, dokumenty, zawartość cyfrową i inne elementy na podstawie prostych opisów i innych danych wejściowych. Pracujemy nad wbudowaniem modeli Adobe Firefly w usługę Creative Cloud, aby udostępnić narzędzia zarówno do szybkiego generowania zawartości, jak i dostosowywania jej zgodnie z określonymi pomysłami.

Wprowadzamy technologię Adobe Firefly w aplikacjach Creative Cloud. Funkcje oparte na modelach Firefly znajdziesz obecnie w następujących produktach: Photoshop, Illustrator, Adobe Express i Adobe Stock. 

Autonomiczna aplikacja Firefly działająca na stronie firefly.adobe.com jest dostępna bezpłatnie oraz w planie Premium. Otwiera ona drogę do kreatywności niezależnie od poziomu doświadczenia. Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji wystarczy użyć języka codziennego, aby osiągnąć niespotykane wyniki. Dowiedz się więcej lub wykup plan Premium modeli Adobe Firefly

Subskrypcje Creative Cloud, Adobe Express, Adobe Firefly i Adobe Stock obejmują teraz miesięczne środki na funkcje generatywnej, które pozwalają używać funkcji tworzenia zawartości opartych na modelach Firefly. Środki na funkcje generatywne stanowią metodę uzyskiwania dostępu do generatywnej sztucznej inteligencji Adobe Firefly.Dowiedz się więcej o środkach na funkcje generatywne

Technologia Firefly udostępnia generatywną sztuczną inteligencję odbiorcom na całym świecie. Modele obsługują ponad 100 języków opisów tekstowych, a witryna jest dostępna w ponad 20 językach. Oprócz angielskiej w pierwszej kolejności będą dostępne wersje japońska, francuska, niemiecka, hiszpańska i portugalska (brazylijska).

Obecnie obsługujemy polecenia tekstowe w ponad 100 językach za pomocą tłumaczenia maszynowego na język angielski zapewnianego przez usługę Microsoft Translator. Ze względu na niuanse poszczególnych języków niektóre wygenerowane treści oparte na przetłumaczonych poleceniach mogą być niedokładne lub nieoczekiwane. Intensywnie pracujemy, aby identyfikować i rozwiązywać wszelkie problemy. Aby zgłosić nieprawidłowe wyniki tłumaczenia, wskaż wygenerowany obraz kursorem i kliknij narzędzie Zgłoś.

Funkcje Wypełnienie generatywne i Rozszerzenie generatywne są zintegrowane z programem Photoshop na komputerze oraz w przeglądarce. Odwiedź tę stronę, aby dowiedzieć się więcej lub wypróbować te funkcje programu Photoshop

Używany obecnie model generatywnej sztucznej inteligencji Firefly jest trenowany przy użyciu zbioru danych z usługi Adobe Stock, prac z licencjami otwartymi i zawartości będącej w domenie publicznej (takiej, w przypadku której ochrona praw autorskich wygasła).

Wraz z rozwojem modeli Firefly firma Adobe będzie rozważała umożliwianie twórcom trenowania modelu samouczenia przy użyciu własnych zasobów. Umożliwi to generowanie zawartości odpowiadającej indywidualnej stylistyce, oznaczeniom marki czy charakterystycznemu sposobowi projektowania — bez wpływów pochodzących od innych artystów. Firma Adobe wciąż przyjmuje opinie i sugestie członków społeczności twórców. Wspólnie z nimi zamierzamy planować dalszy rozwój modeli szkolenia generatorów Firefly.

Nie. Modele Firefly nie zawierają kopii zawartości klientów.

Nie. Do trenowania nie używany żadnej zawartości należącej do subskrybentów usługi Creative Cloud. W przypadku autorów prac Adobe Stock taka zawartość należy do zbioru danych szkoleniowych modeli Firefly. Odbywa się to zgodnie z umowami licencyjnymi Stock Contributor.

Firma Adobe opracowała i wdrożyła generatywną sztuczną inteligencję zgodnie z naszymi zasadami etyki, które wymagają odpowiedzialnego i przezroczystego działania. Przeczytaj wpis na blogu, aby dowiedzieć się więcej o naszym nastawieniu i zaangażowaniu w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji. Staramy się działać z poszanowaniem klientów i zgodnie z wartościami firmy.

Przygotowaliśmy model wynagradzania autorów prac Adobe Stock. Więcej informacji znajdziesz w artykule Adobe Stock — Często zadawane pytania.

Firma Adobe zadbała o to, aby modele Firefly były bezpieczne do zastosowań komercyjnych, dlatego trenowaliśmy pierwszy model Firefly na podstawie obrazów z usługi Adobe Stock, zawartości z licencjami otwartymi oraz zawartości będącej w domenie publicznej (takiej, w przypadku której ochrona praw autorskich wygasła).

Firma Adobe przygotowała nową usługę generatywnej sztucznej inteligencji Sensei, która zostanie zintegrowana z usługą Adobe Experience Cloud, aby wspierać kompleksowe obiegi pracy związane z marketingiem, tym samym znacznie zwiększając produktywność i wydajność działalności. Firefly jest to odrębna rodzina generatywnych modeli sztucznej inteligencji przeznaczonych do celów kreatywnych. Wprowadzimy je do produktów firmy Adobe, początkowo koncentrując się na generowaniu efektów związanych z obrazami i tekstem.Dowiedz się więcej o naszych działaniach związanych z generatywną sztuczną inteligencją

Masz pytanie, na które brakuje odpowiedzi w tym artykule?

Skontaktuj się z nami: Generative-AI@adobe.com

Inne ciekawe materiały

Nowe oblicze pracy twórczej — generatywna sztuczna inteligencja

Adobe Firefly a Midjourney: Szybszy obieg pracy kreatywnej dzięki technologii Firefly

Adobe Firefly a DALL-E: Więcej możliwości twórczych dzięki swobodzie wyobraźni i modelom Firefly

Adobe Firefly a Stable Diffusion: szybko dodawaj więcej pomysłów do obiegów pracy dzięki technologii Firefly.