Pdf till Excel

Omvandla pdf:er till Excel-filer

Använd Adobe Acrobats onlinetjänster för att omvandla pdf-filer till kalkylark i Microsoft Excel. Dra och släpp en pdf, och ladda sedan ned den konverterade Excel-filen.

Snabb pdf-konvertering

Snabb pdf-till-xlsx-konvertering

Omvandla en pdf till en Excel-fil på några sekunder med konverteringsverktyget Acrobat PDF. Acrobat omvandlar pdf-materialet till rader och kolumner i Excel som du sedan kan redigera.

Bästa pdf-konverteraren

Den bästa pdf-till-Excel-konverteraren

Adobe uppfann pdf-formatet. Prova de bästa onlineverktygen för pdf i en webbläsare som Google Chrome för att tryggt dela ditt bästa arbete.

Konvertera pdf till Excel

Konvertera pdf till xls online

Följ dessa enkla steg för att omvandla ett pdf-dokument till ett kalkylark i Microsoft Excel:

  1. Klicka på knappen Välj en fil ovan, eller dra och släpp en pdf i släppområdet.

  2. Välj den pdf du vill konvertera till xlsx-format.

  3. Se Acrobat automatiskt konvertera filen till Excel-format.

  4. Logga in för att ladda ned eller dela din konverterade fil.

Kommer den konverterade Excel-filen att visa innehållet i min ursprungliga pdf?

Kommer den konverterade Excel-filen att visa innehållet i min ursprungliga pdf?

 

Som uppfinnare av filformatet pdf ser Adobe till att konverteringsverktyget Acrobat PDF till Excel skapar en högkvalitativ fil som du kan arbeta med på Mac eller Windows. Acrobat omvandlar ditt pdf-material direkt till ett Excel-ark där du kan redigera i rader och kolumner.

 

Du kan också prova Adobe Acrobat Pro DC utan kostnad i sju dagar för att redigera pdf-filer med optisk teckenigenkänning (OCR), dela upp pdf:er, minska filstorleken, konvertera Microsoft 365-filer till pdf och exportera pdf:er till Microsoft Word, PowerPoint och Excel.

Konvertera PDF till Excel originalinnehåll
Konvertera enkelt till pdf

Konvertera pdf:er enkelt

Används Acrobats onlinetjänster för att konvertera pdf:er till Microsoft Word, Excel eller PowerPoint. Du kan också konvertera till jpg, png eller tiff.

Gör mer med dina pdf:er

Gör mer med dina pdf:er

Behöver du konvertera, kombinera, underteckna och dela filer? Prenumerera på Adobe Acrobat PDF Pack och få en uppsättning onlineverktyg.

Få det bästa med Adobe

Få det bästa med Adobe

Använd förstklassiga pdf-verktyg online från företaget som uppfann pdf. Logga in för att göra mer med dina lagrade filer.

Pdf till Excel

Omvandla pdf:er till Excel-filer

Använd Adobe Acrobats onlinetjänster för att omvandla pdf-filer till kalkylark i Microsoft Excel. Dra och släpp en pdf, och ladda sedan ned den konverterade Excel-filen.

Snabb pdf-konvertering

Snabb pdf-till-xlsx-konvertering

Omvandla en pdf till en Excel-fil på några sekunder med konverteringsverktyget Acrobat PDF. Acrobat omvandlar pdf-materialet till rader och kolumner i Excel som du sedan kan redigera.

Bästa pdf-konverteraren

Den bästa pdf-till-Excel-konverteraren

Adobe uppfann pdf-formatet. Prova de bästa onlineverktygen för pdf i en webbläsare som Google Chrome för att tryggt dela ditt bästa arbete.

Konvertera pdf till Excel

Konvertera pdf till xls online

Följ dessa enkla steg för att omvandla ett pdf-dokument till ett kalkylark i Microsoft Excel:

  1. Klicka på knappen Välj en fil ovan, eller dra och släpp en pdf i släppområdet.

  2. Välj den pdf du vill konvertera till xlsx-format.

  3. Se Acrobat automatiskt konvertera filen till Excel-format.

  4. Ladda ned den konverterade filen eller logga in för att dela den.

Kommer den konverterade Excel-filen att visa innehållet i min ursprungliga pdf?

Kommer den konverterade Excel-filen att visa innehållet i min ursprungliga pdf?


Som uppfinnare av filformatet pdf ser Adobe till att konverteringsverktyget Acrobat PDF till Excel skapar en högkvalitativ fil som du kan arbeta med på Mac eller Windows. Acrobat omvandlar ditt pdf-material direkt till ett Excel-ark där du kan redigera i rader och kolumner.

 

Du kan också prova Adobe Acrobat Pro DC utan kostnad i sju dagar för att redigera pdf-filer med optisk teckenigenkänning (OCR), dela upp pdf:er, minska filstorleken, konvertera Microsoft 365-filer till pdf och exportera pdf:er till Microsoft Word, PowerPoint och Excel.

Konvertera pdf till Excel originalinnehåll