Pdf till Excel

Omvandla pdf:er till Excel-filer

Använd vår pdf till Excel-konverterare för att omvandla filer till kalkylark i Microsoft Excel. Bara dra och släpp pdf:en, och ladda sedan ned den konverterade Excel-filen.

Snabb pdf-konvertering

Snabb pdf till Excel-konvertering online

Omvandla en pdf till en xlsx-fil på några sekunder med konverteringsverktyget Acrobat PDF till Excel. Acrobat omvandlar pdf-materialet till rader och kolumner i Excel som du sedan kan redigera. 

Bästa pdf-konverteraren

Den bästa pdf-till-Excel-konverteraren

Adobe uppfann pdf-formatet. Prova vår tillförlitliga pdf till Excel-konvertering i valfri webbläsare.

Pdf till Excel

Omvandla pdf:er till Excel-filer

Använd Adobe Acrobats onlinetjänster för att omvandla pdf-filer till kalkylark i Microsoft Excel. Logga in för att ladda ned eller dela din konverterade fil.

Snabb pdf-konvertering

Snabb pdf till Excel-konvertering online

Omvandla en pdf till en xlsx-fil på några sekunder med konverteringsverktyget Acrobat PDF till Excel. Acrobat omvandlar pdf-materialet till rader och kolumner i Excel som du sedan kan redigera.

Bästa pdf-konverteraren

Den bästa pdf-till-Excel-konverteraren

Adobe uppfann pdf-formatet. Prova de bästa onlineverktygen för pdf i en webbläsare som Google Chrome för att tryggt dela ditt bästa arbete.

Konvertera enkelt till pdf

Konvertera pdf:er enkelt

Används Acrobats onlinetjänster för att konvertera pdf:er till Microsoft Word, Excel eller PowerPoint. Du kan också konvertera till jpg, png eller tiff.

Gör mer med dina pdf:er

Gör mer med dina pdf:er

Behöver du konvertera, kombinera, underteckna och dela filer? Prenumerera på Adobe Acrobat PDF Pack och få en uppsättning onlineverktyg.

Få det bästa med Adobe

Få det bästa med Adobe

Använd förstklassiga pdf-verktyg online från företaget som uppfann pdf. Logga in för att göra mer med dina lagrade filer.