Acrobat Sign

Acrobat Sign

Zabezpečte svoje dokumenty pomocou overovania totožnosti

Zabezpečte svoje dokumenty pomocou overovania totožnosti

Acrobat Sign poskytuje vyššiu úroveň zabezpečenia a viacfaktorové overovanie, aby ste mohli podnikať s istotou, bezpečne a efektívne.

Acrobat Sign poskytuje vyššiu úroveň zabezpečenia a viacfaktorové overovanie, aby ste mohli podnikať s istotou, bezpečne a efektívne.

Zabezpečenie je najdôležitejšia priorita

 

Jediné, čo je dôležitejšie ako podpisovanie dokumentov, je istota, že sú podklady podpísané bezpečne – a správnou osobou. Acrobat Sign vám dodá potrebnú istotu vďaka bezpečnému procesu overovania, ktorý zabezpečí, že k vašim zmluvám bude mať bezpečný prístup a podpíše ich len osoba, pre ktorú sú určené.

Viacero metód na zaistenie bezpečnosti.

Niektoré dokumenty si vyžadujú vyššiu úroveň dôveryhodnosti podpisovateľov alebo prísnejšie overenie používateľa. V takom prípade sa môžete naplno spoľahnúť na aplikáciu Acrobat Sign, ktorá ponúka niekoľko spôsobov pokročilého overovania vrátane overovania cez SMS, bezpečnostných otázok a štátom vydaných preukazov totožnosti.

Viacero metód na zaistenie bezpečnosti.

Niektoré dokumenty si vyžadujú vyššiu úroveň dôveryhodnosti podpisovateľov alebo prísnejšie overenie používateľa. V takom prípade sa môžete naplno spoľahnúť na aplikáciu Acrobat Sign, ktorá ponúka niekoľko spôsobov pokročilého overovania vrátane overovania cez SMS, bezpečnostných otázok a štátom vydaných preukazov totožnosti.

Viacero metód na zaistenie bezpečnosti.

Flexibilita pri výbere požadovanej úrovne zabezpečenia

Acrobat Sign umožňuje kombinovať viacero faktorov overovania v jednom dokumente na overenie totožnosti ľubovoľného používateľa. Máte tak istotu, že váš dokument je zabezpečený natoľko, ako potrebujete. Pri každodenných zmluvách, ako sú napríklad zmluvy o zachovaní dôvernosti, môžete zvoliť ochranu heslom, čo predstavuje nízku úroveň ochrany. V prípade dôvernejších dokumentov, ako sú finančné zmluvy, zvoľte metódy vyššej úrovne ochrany alebo použite kombináciu metód, pričom zachováte súlad s predpismi.

Flexibilita pri výbere požadovanej úrovne zabezpečenia

Acrobat Sign umožňuje kombinovať viacero faktorov overovania v jednom dokumente na overenie totožnosti ľubovoľného používateľa. Máte tak istotu, že váš dokument je zabezpečený natoľko, ako potrebujete. Pri každodenných zmluvách, ako sú napríklad zmluvy o zachovaní dôvernosti, môžete zvoliť ochranu heslom, čo predstavuje nízku úroveň ochrany. V prípade dôvernejších dokumentov, ako sú finančné zmluvy, zvoľte metódy vyššej úrovne ochrany alebo použite kombináciu metód, pričom zachováte súlad s predpismi.

Flexibilita pri výbere požadovanej úrovne zabezpečenia

Pokročilé overovanie na základe oficiálnych dokladov totožnosti

Na zabezpečenie najvyššej úrovne overenia totožnosti podpisovateľa ponúka Acrobat Sign nové a bezpečnejšie spôsoby overovania, ktoré využívajú štátom vydané preukazy totožnosti, ako je vodičský preukaz alebo cestovný pas. Môžete dokonca požiadať podpisovateľa, aby si urobil selfie, ktorá sa následne porovná s fotografiou podpisovateľa v preukaze totožnosti. Ide o sofistikovaný systém overovania využívajúci plne digitálne používateľské prostredie.

Pokročilé overovanie na základe oficiálnych dokladov totožnosti

Na zabezpečenie najvyššej úrovne overenia totožnosti podpisovateľa ponúka Acrobat Sign nové a bezpečnejšie spôsoby overovania, ktoré využívajú štátom vydané preukazy totožnosti, ako je vodičský preukaz alebo cestovný pas. Môžete dokonca požiadať podpisovateľa, aby si urobil selfie, ktorá sa následne porovná s fotografiou podpisovateľa v preukaze totožnosti. Ide o sofistikovaný systém overovania využívajúci plne digitálne používateľské prostredie.

Pokročilé overovanie na základe oficiálnych dokladov totožnosti

Čo ešte ponúka Acrobat Sign vášmu podniku

Prejdite na digitálne podnikanie

Vďaka aplikácii Acrobat Sign môžete zjednodušiť procesy vo svojom podniku v akomkoľvek odvetví alebo fáze rastu a urýchliť svoju cestu za úspechom. Začnite ešte dnes.