Acrobat Sign

Acrobat Sign

Bảo mật tài liệu của bạn bằng xác thực danh tính.

Bảo mật tài liệu của bạn bằng xác thực danh tính.

Acrobat Sign mang đến mức độ bảo mật cao hơn và xác thực đa yếu tố để bạn có thể kinh doanh một cách tự tin, an toàn và hiệu quả.

Acrobat Sign mang đến mức độ bảo mật cao hơn và xác thực đa yếu tố để bạn có thể kinh doanh một cách tự tin, an toàn và hiệu quả.

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu.

 

Điều duy nhất quan trọng hơn việc ký tài liệu của bạn là đảm bảo rằng chúng được ký một cách an toàn — và bởi đúng người. Acrobat Sign mang đến sự an tâm mà bạn cần với quy trình xác thực an toàn đảm bảo các thỏa thuận của bạn chỉ được truy cập và ký một cách an toàn bởi người được chỉ định.

Nhiều phương pháp để đảm bảo tính bảo mật.

Đôi khi bạn có một tài liệu cần mức độ tin cậy cao hơn về xác thực người ký hoặc người dùng. Trong trường hợp sử dụng đó, Acrobat Sign đã hỗ trợ bạn, cung cấp nhiều phương pháp xác thực nâng cao bao gồm SMS, dựa trên kiến ​​thức (KBA) và ID chính phủ.

Nhiều phương pháp để đảm bảo tính bảo mật.

Đôi khi bạn có một tài liệu cần mức độ tin cậy cao hơn về xác thực người ký hoặc người dùng. Trong trường hợp sử dụng đó, Acrobat Sign đã hỗ trợ bạn, cung cấp nhiều phương pháp xác thực nâng cao bao gồm SMS, dựa trên kiến ​​thức (KBA) và ID chính phủ.

Nhiều phương pháp để đảm bảo tính bảo mật.

Linh hoạt khi chọn mức độ bảo mật bạn cần.

Với Acrobat Sign, bạn có thể kết hợp nhiều yếu tố xác thực trên một tài liệu để xác minh danh tính của bất kỳ người dùng nào — để bạn biết rằng tài liệu của mình được bảo mật như bạn muốn. Bạn có thể chọn bảo vệ bằng mật khẩu cấp thấp cho các thỏa thuận hàng ngày như NDA, chọn các phương pháp cấp cao hơn cho những thứ như thỏa thuận tài chính hoặc sử dụng kết hợp nhiều phương pháp — trong khi vẫn tuân thủ.

Linh hoạt khi chọn mức độ bảo mật bạn cần.

Với Acrobat Sign, bạn có thể kết hợp nhiều yếu tố xác thực trên một tài liệu để xác minh danh tính của bất kỳ người dùng nào — để bạn biết rằng tài liệu của mình được bảo mật như bạn muốn. Bạn có thể chọn bảo vệ bằng mật khẩu cấp thấp cho các thỏa thuận hàng ngày như NDA, chọn các phương pháp cấp cao hơn cho những thứ như thỏa thuận tài chính hoặc sử dụng kết hợp nhiều phương pháp — trong khi vẫn tuân thủ.

Linh hoạt khi chọn mức độ bảo mật bạn cần.

Nâng cao, xác thực dựa trên ID.

Để có cấp độ xác minh danh tính người ký cao nhất, Acrobat Sign cung cấp các phương pháp xác thực mới, an toàn hơn, tận dụng ID do chính phủ cấp, chẳng hạn như giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu. Bạn thậm chí có thể chọn yêu cầu người ký chụp ảnh selfie, sau đó được so sánh với ID ảnh của người ký. Đó là một hệ thống xác thực tinh vi được cung cấp thông qua trải nghiệm người dùng kỹ thuật số hoàn toàn.

Nâng cao, xác thực dựa trên ID.

Để có cấp độ xác minh danh tính người ký cao nhất, Acrobat Sign cung cấp các phương pháp xác thực mới, an toàn hơn, tận dụng ID do chính phủ cấp, chẳng hạn như giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu. Bạn thậm chí có thể chọn yêu cầu người ký chụp ảnh selfie, sau đó được so sánh với ID ảnh của người ký. Đó là một hệ thống xác thực tinh vi được cung cấp thông qua trải nghiệm người dùng kỹ thuật số hoàn toàn.

Nâng cao, xác thực dựa trên ID.

Xem Acrobat Sign có thể làm gì nữa cho doanh nghiệp của bạn.

Số hóa hoạt động kinh doanh của bạn.

Bất kể ngành hoặc giai đoạn phát triển kinh doanh của bạn là gì, hãy sử dụng các Giải pháp Acrobat Sign để đơn giản hóa quy trình và đạt được kết quả nhanh hơn. Bắt đầu ngay hôm nay.