Một chồng tệp Adobe Acrobat PDF cho thấy cách chèn trang vào tệp PDF

Chèn trang vào tệp PDF

Khi bạn cần thêm một hoặc nhiều trang vào tệp PDF, hãy thực hiện nhanh chóng với các dịch vụ trực tuyến của Adobe Acrobat. Bạn có thể thêm một hoặc nhiều tệp PDF vào bất kỳ đâu bạn thích.

Ba tài liệu bên cạnh nhau với một mũi tên, cho biết cách sắp xếp lại khi thêm trang vào tệp PDF

Sắp xếp lại, xóa hoặc xoay trang

Sau khi thêm trang, bạn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến của Acrobat để thiết lập tài liệu PDF đúng như bạn muốn. Di chuyển, xóa hoặc xoay trang.

Biểu tượng khóa trên đầu tệp PDF cho thấy người dùng có thể tin tưởng các công cụ trực tuyến của Adobe Acrobat để thêm trang vào tệp PDF

Các công cụ PDF trực tuyến tốt nhất

Adobe đã sáng chế ra định dạng tệp PDF. Dùng thử các công cụ trực tuyến có chất lượng cao nhất để thêm trang vào tệp PDF và duy trì công việc của bạn từ bất kỳ đâu.

Làm việc từ mọi nơi

Thêm trang PDF ở bất kỳ đâu.

Các dịch vụ trực tuyến của Acrobat cho phép bạn thêm trang vào tệp PDF, hợp nhất các tệp và ký các tệp PDF từ bất kỳ đâu.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Đáp ứng mọi nhu cầu PDF của bạn

Bạn cần thêm chức năng cho PDF? Hãy đăng ký Adobe Acrobat để làm việc ở bất kỳ đâu trên máy tính để bàn, trực tuyến hoặc trên thiết bị di động của bạn.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Tận hưởng những công cụ tốt nhất với Adobe

Tận dụng các công cụ trực tuyến có chất lượng cao nhất từ nhà sáng chế ra định dạng PDF. Đăng nhập để làm được nhiều hơn với các tệp PDF của bạn.