Ba tài liệu xếp chồng hiển thị quá trình trích xuất các trang từ tệp PDF

Trích xuất trang từ tệp PDF

Bạn có từng cần một vài trang trong một tài liệu PDF không? Giờ đây, bạn có thể dễ dàng tạo một tệp PDF mới gồm các trang được chọn từ tệp PDF gốc thông qua các dịch vụ trực tuyến của Adobe Acrobat.

Tài liệu PDF cạnh thùng rác màu đỏ, cho thấy tệp PDF sau khi trích xuất các trang

Thiết lập tệp PDF hoàn hảo

Trước khi trích xuất các trang cụ thể, bạn có thể sắp xếp tệp PDF gốc. Di chuyển, xoay hoặc xóa trang. Sau đó, chọn các trang bạn muốn trích xuất thành một tệp PDF mới.

Tài liệu Adobe Acrobat PDF vừa được trích xuất từ một tệp PDF

Các công cụ PDF trực tuyến tốt nhất

Adobe đã sáng chế ra định dạng tệp PDF. Dùng thử các công cụ trực tuyến có chất lượng cao nhất để trích xuất trang PDF từ tệp PDF. Bạn có thể làm việc từ bất kỳ đâu với bất kỳ trình duyệt nào, ví dụ như Microsoft Edge hoặc Google Chrome.

Làm việc từ mọi nơi

Trích xuất tệp PDF từ bất kỳ đâu

Các dịch vụ trực tuyến của Acrobat cho phép bạn trích xuất, chuyển đổi, ký và chia sẻ các tệp PDF từ bất kỳ đâu.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Tùy chỉnh các tệp PDF theo ý bạn

Bạn cần thêm sức mạnh của PDF? Đăng ký Adobe Acrobat để hợp nhất các tệp, sắp xếp lại các trang, tách PDF và làm nhiều việc khác.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Có được chất lượng của Adobe PDF

Khi bạn muốn có chất lượng cao nhất, hãy sử dụng các công cụ từ nhà sáng chế ra định dạng PDF. Đăng nhập để làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.