Chuyển đổi các tệp sang PDF trực tuyến

Chuyển đổi JPG sang PDF trực tuyến

Sử dụng công cụ chuyển đổi từ JPG sang PDF của chúng tôi để chuyển các tệp JPG và các định dạng tệp hình ảnh khác (PNG, BMP, GIF, TIFF) thành tệp PDF. Tải tệp đã chuyển đổi xuống hoặc đăng nhập để chia sẻ tệp PDF mới của bạn.

Chuyển đổi PDF nhanh chóng

Nhanh chóng chuyển đổi hình ảnh sang PDF

Chỉ cần kéo và thả hoặc tải lên tệp của bạn để nhanh chóng chuyển đổi tệp đó từ hình ảnh JPG sang PDF.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Công cụ tốt nhất để chuyển đổi từ JPG sang PDF

Adobe đã sáng chế ra định dạng PDF. Dùng thử công cụ chuyển đổi hình ảnh sang PDF có chất lượng cao nhất trên bất kỳ trình duyệt nào, ví dụ như Google Chrome.

Chuyển đổi các tệp sang PDF trực tuyến

Chuyển đổi JPG sang PDF trực tuyến

Sử dụng công cụ chuyển đổi từ JPG sang PDF của chúng tôi để chuyển các tệp JPG và các định dạng tệp hình ảnh khác (PNG, BMP, GIF, TIFF) thành tệp PDF. Tải tệp đã chuyển đổi xuống hoặc đăng nhập để chia sẻ tệp PDF mới của bạn.

Chuyển đổi PDF nhanh chóng

Nhanh chóng chuyển đổi hình ảnh sang PDF

Chỉ cần kéo và thả hoặc tải lên tệp của bạn để nhanh chóng chuyển đổi tệp đó từ hình ảnh JPG sang PDF.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Công cụ tốt nhất để chuyển đổi từ JPG sang PDF

Adobe đã sáng chế ra định dạng PDF. Dùng thử công cụ chuyển đổi hình ảnh sang PDF có chất lượng cao nhất trên bất kỳ trình duyệt nào, ví dụ như Google Chrome.

Chuyển đổi các tệp sang PDF trực tuyến

Chuyển đổi dễ dàng sang PDF

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Acrobat để chuyển đổi các tệp Microsoft Word, Excel và PowerPoint sang PDF. Và bạn cũng có thể chuyển đổi các tệp JPG.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Bạn cần chuyển đổi, kết hợp, ký tên và chia sẻ các tệp? Hãy đăng ký Adobe Acrobat PDF Pack để nhận bộ công cụ trực tuyến.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Có được những công cụ tốt nhất với Adobe

Sử dụng các công cụ PDF trực tuyến có chất lượng cao nhất từ nhà sáng chế ra định dạng PDF. Đăng nhập để làm được nhiều hơn với các tệp đã lưu trữ của bạn.