Bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu

Bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu

Thêm chức năng bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu với công cụ trực tuyến của Adobe Acrobat. Điều đó có nghĩa là sẽ luôn cần mật khẩu để xem nội dung trong tệp PDF của bạn. 

Hạn chế hành vi truy cập trái phép

Hạn chế hành vi truy cập trái phép

Khi bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu, bạn sẽ kiểm soát quyền truy cập tệp đó. Chúng tôi sẽ cho bạn biết mật khẩu của bạn yếu, trung bình hay mạnh.

Bảo mật bằng mật khẩu

Tính năng bảo mật bằng mật khẩu của PDF mà bạn có thể tin tưởng

Là nhà sáng chế ra định dạng tệp PDF, Adobe cung cấp chức năng bảo mật tài liệu đáng tin cậy. Yên tâm bảo vệ tệp PDF của bạn bằng mật khẩu từ bất kỳ trình duyệt nào trên thiết bị Mac hoặc Windows.

Làm việc từ mọi nơi

Làm việc bất kể bạn ở đâu

Các dịch vụ trực tuyến của Adobe Acrobat cho phép bạn bảo vệ, kết hợp, chuyển đổi và ký các tệp PDF từ bất kỳ đâu.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Bạn cần thêm sức mạnh của PDF? Hãy đăng ký Adobe Acrobat PDF Pack để nhận bộ công cụ bạn có thể sử dụng trên máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc trực tuyến.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Có được những công cụ tốt nhất với Adobe

Sử dụng các công cụ trực tuyến có chất lượng cao nhất từ nhà sáng chế ra định dạng PDF. Đăng nhập để làm được nhiều hơn với các tệp đã lưu trữ của bạn.

Bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu

Bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu

Thêm chức năng bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu với công cụ trực tuyến của Adobe Acrobat. Điều đó có nghĩa là sẽ luôn cần mật khẩu để xem nội dung trong tệp PDF của bạn. 

Hạn chế hành vi truy cập trái phép

Hạn chế hành vi truy cập trái phép

Khi bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu, bạn sẽ kiểm soát quyền truy cập tệp đó. Chúng tôi sẽ cho bạn biết mật khẩu của bạn yếu, trung bình hay mạnh.

Bảo mật bằng mật khẩu

Tính năng bảo mật bằng mật khẩu của PDF mà bạn có thể tin tưởng

Là nhà sáng chế ra định dạng tệp PDF, Adobe cung cấp chức năng bảo mật tài liệu đáng tin cậy. Yên tâm bảo vệ tệp PDF của bạn bằng mật khẩu từ bất kỳ trình duyệt nào trên thiết bị Mac hoặc Windows.