Một chiếc đồng hồ minh họa khả năng kiệm thời gian khi chỉnh sửa các tài liệu PDF trực tuyến

Chỉnh sửa tài liệu PDF nhanh chóng

Trình chỉnh sửa PDF trực tuyến của chúng tôi cho phép bạn dễ dàng thêm văn bản, ghi chú dính, màu tô sáng, hình vẽ và nhiều nội dung khác cho tệp PDF. Chỉ cần tải tệp lên và đăng nhập để chú thích cho tệp đó. Sau đó, tải xuống hoặc chia sẻ tệp đó.

Bong bóng nhận xét cùng với ký hiệu thêm màu đỏ minh họa việc chỉnh sửa trực tuyến miễn phí các tệp PDF diễn ra dễ dàng như thế nào

Thêm văn bản và nhận xét trực tuyến

Bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa PDF trực tuyến của chúng tôi trên bất kỳ trình duyệt web nào, như Google Chrome, Microsoft Edge, Safari hay Firefox, trên bất kỳ thiết bị hoặc nền tảng nào.

Tài liệu Adobe Acrobat PDF cho thấy mức độ tin tưởng của người dùng vào các công cụ trực tuyến của Adobe Acrobat để chỉnh sửa tệp PDF

Trình chỉnh sửa PDF miễn phí mà bạn có thể tin tưởng

Adobe đã sáng chế ra định dạng PDF. Yên tâm chia sẻ nhận xét của bạn khi sử dụng công cụ Chỉnh sửa PDF trực tuyến miễn phí của chúng tôi để chú thích cho tệp của bạn.

Làm việc với tệp PDF trực tuyến

Dễ dàng chỉnh sửa tệp PDF trực tuyến

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Acrobat để thêm nhận xét vào tệp PDF của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn cũng có thể điền và ký các biểu mẫu, chia sẻ tệp với người khác và nhiều việc khác.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Hợp nhất, sắp xếp và hơn thế nữa

Bạn cần làm được nhiều hơn với các tệp PDF? Để hợp nhất các tệp, sắp xếp các trang và chuyển đổi từ định dạng khác sang PDF và ngược lại, hãy đăng ký Adobe Acrobat.

Có được những công cụ tốt nhất với Adobe

Có được những công cụ tốt nhất với Adobe

Hãy tin tưởng vào các công cụ trực tuyến chất lượng cao từ Adobe, nhà sáng chế ra định dạng PDF. Đăng nhập để làm được nhiều hơn với các tệp đã lưu trữ của bạn.