Quy trình chuyển đổi tệp PDF sang JPG bằng công cụ chuyển đổi hình ảnh của Acrobat

Chuyển đổi trực tuyến các tệp PDF thành tệp JPG

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Adobe Acrobat để chuyển tệp PDF thành tệp JPEG. Công cụ chuyển đổi Acrobat PDF cũng có thể tạo các định dạng tệp PNG hoặc TIFF. Tất cả những gì bạn cần là kết nối internet.

Đồng hồ kim minh họa tốc độ nhanh chóng của quá trình chuyển đổi từ PDF sang JPG

Nhanh chóng chuyển đổi từ PDF sang hình ảnh

Kéo và thả hoặc tải lên tài liệu PDF bạn muốn chuyển đổi thành tệp hình ảnh. Sau đó chọn định dạng PNG, TIFF hoặc JPG cần thiết.

Tài liệu Adobe Acrobat sắp được chuyển đổi trực tuyến sang JPG

Công cụ tốt nhất để chuyển đổi từ PDF sang JPG

Adobe đã sáng chế ra định dạng PDF. Công cụ chuyển đổi miễn phí từ PDF sang JPG của chúng tôi cho phép bạn tạo các tệp hình ảnh JPG chất lượng cao thông qua trình duyệt trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Quy trình chuyển đổi tệp PDF sang JPG bằng công cụ chuyển đổi hình ảnh của Acrobat

Chuyển đổi trực tuyến các tệp PDF thành tệp JPG

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Adobe Acrobat để chuyển tệp PDF thành tệp JPEG. Công cụ chuyển đổi Acrobat PDF cũng có thể tạo các định dạng tệp PNG hoặc TIFF. Tất cả những gì bạn cần là kết nối internet.

Đồng hồ kim minh họa tốc độ nhanh chóng của quá trình chuyển đổi từ PDF sang JPG

Nhanh chóng chuyển đổi từ PDF sang hình ảnh

Kéo và thả hoặc tải lên tài liệu PDF bạn muốn chuyển đổi thành tệp hình ảnh. Sau đó chọn định dạng PNG, TIFF hoặc JPG cần thiết.

Tài liệu Adobe Acrobat sắp được chuyển đổi trực tuyến sang JPG

Công cụ tốt nhất để chuyển đổi từ PDF sang JPG

Adobe đã sáng chế ra định dạng PDF. Công cụ chuyển đổi miễn phí từ PDF sang JPG của chúng tôi cho phép bạn tạo các tệp hình ảnh JPG chất lượng cao thông qua trình duyệt trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Quy trình chuyển đổi tệp PDF sang JPG bằng công cụ chuyển đổi hình ảnh của Acrobat

Chuyển đổi dễ dàng các tệp PDF

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Acrobat để chuyển đổi từ PDF sang Microsoft Word, Excel hoặc PowerPoint. Bạn cũng có thể chuyển đổi sang JPG, PNG hoặc TIFF.

LÀM được nhiều hơn với các tệp PDF

Không chỉ là chuyển đổi PDF

Bạn cần tính năng khác ngoài chuyển đổi từ PDF sang JPG? Đăng ký Adobe Acrobat để hợp nhất PDF, sắp xếp các trang và chuyển đổi các tệp khác. 

Tài liệu Adobe Acrobat sắp được chuyển đổi trực tuyến sang JPG

Có được những công cụ hàng đầu với Adobe

Sử dụng các công cụ PDF trực tuyến có chất lượng cao từ nhà sáng chế ra định dạng PDF. Đăng nhập để làm được nhiều hơn với các tệp đã lưu trữ của bạn.