PDF sang Word

Chuyển tệp PDF thành tệp Word

Chuyển đổi từ tệp PDF sang tài liệu Word thật nhanh chóng và dễ dàng với công cụ trực tuyến Adobe Acrobat. Kéo và thả tệp PDF của bạn, sau đó tải tệp Word đã chuyển đổi xuống.

Chuyển đổi PDF nhanh chóng

Nhanh chóng chuyển đổi từ PDF sang DOCX

Acrobat nhanh chóng chuyển các tệp PDF thành định dạng tệp DOCX. Khi bạn chuyển đổi các tệp PDF bằng Acrobat, định dạng tài liệu cũng sẽ chuyển đổi.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Công cụ tốt nhất để chuyển đổi từ PDF sang Word

Adobe đã sáng chế ra định dạng tệp PDF. Thử nghiệm công cụ chuyển đổi từ PDF sang Word có chất lượng cao của chúng tôi trên bất kỳ trình duyệt web nào, ví dụ như Google Chrome, để yên tâm chia sẻ thành quả của bạn.

PDF sang Word

Chuyển tệp PDF thành tệp Word

Chuyển đổi từ tệp PDF sang tài liệu Word thật nhanh chóng và dễ dàng với công cụ trực tuyến Adobe Acrobat. Đăng nhập để tải xuống hoặc chia sẻ tệp đã chuyển đổi của bạn.

Chuyển đổi PDF nhanh chóng

Nhanh chóng chuyển đổi từ PDF sang DOCX

Acrobat nhanh chóng chuyển các tệp PDF thành định dạng tệp DOCX. Khi bạn chuyển đổi các tệp PDF bằng Acrobat, định dạng tài liệu cũng sẽ chuyển đổi.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Công cụ tốt nhất để chuyển đổi từ PDF sang Word

Adobe đã sáng chế ra định dạng tệp PDF. Thử nghiệm công cụ chuyển đổi từ PDF sang Word có chất lượng cao của chúng tôi trên bất kỳ trình duyệt web nào, ví dụ như Google Chrome, để yên tâm chia sẻ thành quả của bạn.

Chuyển đổi dễ dàng sang PDF

Chuyển đổi dễ dàng các tệp PDF

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Acrobat để chuyển đổi từ PDF sang Microsoft Word, Excel hoặc PowerPoint. Bạn cũng có thể chuyển đổi sang JPG, PNG hoặc TIFF.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Bạn cần chuyển đổi, kết hợp, ký tên và chia sẻ các tệp? Hãy đăng ký Adobe Acrobat PDF Pack để nhận bộ công cụ trực tuyến.

Có được những công cụ tốt nhất với Adobe

Có được những công cụ tốt nhất với Adobe

Sử dụng các công cụ PDF trực tuyến có chất lượng cao nhất từ nhà sáng chế ra định dạng PDF. Đăng nhập để làm được nhiều hơn với các tệp đã lưu trữ của bạn.