Thu thập chữ ký

Chữ ký điện tử trực tuyến cho tệp PDF

Khi bạn cần xin chữ ký nhanh cho tài liệu PDF, hãy sử dụng dịch vụ trực tuyến của Adobe Acrobat. Công cụ Yêu cầu chữ ký cho phép mọi người ký tài liệu PDF trực tuyến không chút phiền hà.

Cho phép người khác ký tên

Yêu cầu người khác ký tài liệu bằng chữ ký điện tử

Bạn có thể gửi nhanh tài liệu để lấy chữ ký điện tử. Chỉ cần đăng nhập, sau đó thêm người ký, chỉ định các trường họ cần hoàn thiện và nhấp vào Gửi để gửi yêu cầu chữ ký Adobe qua email.

Chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử mà bạn có thể tin tưởng

Công cụ ký tên của Acrobat sử dụng công nghệ Acrobat Sign để đảm bảo các thỏa thuận được ký mà không bị giả mạo. Bạn kiểm soát quy trình ký cho các tài liệu quan trọng – từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.

Làm việc với tệp PDF trực tuyến

Làm việc với tệp PDF trực tuyến

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Acrobat để chuyển đổi các tệp Microsoft Office sang PDF trong bất kỳ trình duyệt nào. Chuyển đổi hình ảnh, điền và ký biểu mẫu và cả yêu cầu chữ ký.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Bạn cần chuyển đổi, kết hợp, điền, ký và gửi các tệp để lấy chữ ký? Hãy đăng ký Adobe Acrobat PDF Pack để nhận bộ công cụ trực tuyến.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Có được những công cụ tốt nhất với Adobe

Bạn có thể hoàn tất hai giao dịch Yêu cầu chữ ký trong mỗi khoảng thời gian 30 ngày trên cơ sở cuốn chiếu. Đăng nhập để làm việc với các tệp đã lưu trữ của bạn.