Quy trình chuyển đổi tệp Word sang PDF bằng công cụ chuyển đổi của Acrobat

Chuyển đổi các tệp Word sang PDF trực tuyến

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Adobe Acrobat để chuyển các tệp Microsoft Word thành tệp PDF. Tải tệp đã chuyển đổi xuống hoặc đăng nhập để chia sẻ tệp PDF của bạn.

Một chiếc đồng hồ minh họa tốc độ nhanh chóng của quá trình chuyển đổi tài liệu Word sang PDF

Nhanh chóng chuyển đổi các tệp Word sang PDF

Kéo và thả hoặc tải tệp DOC hoặc DOCX lên, rồi chờ tệp của bạn được chuyển thành tệp PDF. Khi bạn tạo tài liệu PDF bằng Acrobat, các tài liệu đó sẽ có hình thức như bạn mong muốn.

Tài liệu Adobe Acrobat sau khi được chuyển đổi tệp Word

Công cụ tốt nhất để chuyển đổi từ Word sang PDF

Adobe đã sáng chế ra định dạng PDF. Dùng thử các công cụ PDF có chất lượng cao nhất để yên tâm chuyển đổi các tệp Word và chia sẻ thành quả tốt nhất của bạn.

Quy trình chuyển đổi tệp Word sang PDF bằng công cụ chuyển đổi của Acrobat

Chuyển đổi các tệp Word sang PDF trực tuyến

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Adobe Acrobat để chuyển các tệp Microsoft Word thành tệp PDF. Đăng nhập để tải xuống hoặc chia sẻ tệp PDF đã chuyển đổi của bạn.

Một chiếc đồng hồ minh họa tốc độ nhanh chóng của quá trình chuyển đổi tài liệu Word sang PDF

Nhanh chóng chuyển đổi các tệp Word sang PDF

Kéo và thả hoặc tải tệp DOC hoặc DOCX lên, rồi chờ tệp của bạn được chuyển thành tệp PDF. Khi bạn tạo tài liệu PDF bằng Acrobat, các tài liệu đó sẽ có hình thức như bạn mong muốn.

Tài liệu Adobe Acrobat sau khi được chuyển đổi tệp Word

Công cụ tốt nhất để chuyển đổi từ Word sang PDF

Adobe đã sáng chế ra định dạng PDF. Dùng thử các công cụ PDF có chất lượng cao nhất để yên tâm chuyển đổi các tệp Word và chia sẻ thành quả tốt nhất của bạn.

Quy trình chuyển đổi tệp Word sang PDF bằng công cụ chuyển đổi của Acrobat

Tạo tệp PDF từ các tệp khác

Bạn không chỉ muốn chuyển đổi tệp Word sang PDF? Hãy đăng ký Adobe Acrobat để làm việc trên máy tính để bàn, trực tuyến hoặc trên thiết bị di động.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Chuyển đổi, kết hợp và hơn thế nữa

Bạn cần chuyển đổi, kết hợp, ký tên và chia sẻ các tệp? Hãy đăng ký Adobe Acrobat PDF Pack để nhận bộ công cụ trực tuyến.

Tài liệu Adobe Acrobat sau khi được chuyển đổi tệp Word

Có được những công cụ chất lượng cao với Adobe

Khi bạn muốn có các công cụ PDF tốt nhất, hãy tìm đến nhà sáng chế ra định dạng PDF. Đăng nhập để làm được nhiều hơn với các tệp đã lưu trữ của bạn.