Adobe Creative Cloud

Tính năng mới trong Creative Cloud.

Tính năng mới trong Creative Cloud.

Tạo nhanh hơn với các tính năng AI mới trong Illustrator, Premiere Pro và Lightroom được hỗ trợ bởi Adobe Sensei. Cộng tác với nhóm của bạn bằng tính năng Chia sẻ để xem xét trong Photoshop và Illustrator. Và nhanh chóng tạo nội dung nổi bật với Adobe Express. Chỉ có trong Creative Cloud.

CÓ GÌ MỚI TRONG CREATIVE CLOUD

Lightroom Logo
Lightroom

Tinh chỉnh ảnh mà không bị nhiễu.

Adobe Illustrator Logo
Illustrator

Dễ dàng cung cấp thiết kế phẳng.

Logo Photoshop
Photoshop

Thể hiện mọi chi tiết với nhiều quyền kiểm soát nội dung sáng tạo hơn.

InDesign Logo
InDesign

Khởi động lại, thư giãn và tạo kiểu cho bố cục của bạn một cách nhanh chóng.

Premiere Pro Logo
Premiere Pro

Tạo những video hoành tráng hơn nữa.

After Effects Logo
After Effects

Cố định mọi chi tiết thiết kế chuyển động.

6 biểu tượng Adobe Substance

Thiết kế cho tương lai với Substance 3D.

Substance 3D được bán độc quyền trong gói Substance 3D.