Logo Creative Cloud

Adobe Creative Cloud

Kỷ nguyên mới cho AI tạo sinh.
Được phát triển cho các nhà sáng tạo.

Kỷ nguyên mới cho AI tạo sinh.
Được phát triển cho các nhà sáng tạo.

Bắt đầu sáng tạo và tăng tốc quy trình làm việc với AI tạo sinh và các tính năng mới mạnh mẽ trong Photoshop, Adobe Express, ứng dụng web Adobe Firefly và nhiều sản phẩm khác.

CÓ GÌ MỚI TRONG CREATIVE CLOUD

Logo Photoshop

Photoshop

Tạo hình ảnh sống động như thật với Generative Fill tiên tiến nhất.
Logo Adobe Illustrator

Illustrator

Tạo hình đồ họa véc-tơ có thể chỉnh sửa bằng công cụ Chuyển văn bản thành đồ họa véc-tơ.
Logo Express

Adobe Express

Khai thác AI tạo sinh với ứng dụng tạo nội dung tất cả trong một.
Logo Lightroom

Lightroom

Loại bỏ mọi chi tiết không cần thiết bằng Generative Remove.
Logo Premiere Pro

Premiere Pro

Nghe từng từ với Enhance Speech được AI hỗ trợ.
Logo After Effects

After Effects

Tạo hoạt ảnh cho các mô hình 3D và đồ họa 2D trong không gian làm việc 3D đích thực.