Logo Creative Cloud

Adobe Creative Cloud

Kỷ nguyên mới cho AI tạo sinh.
Được phát triển cho các nhà sáng tạo.

Kỷ nguyên mới cho AI tạo sinh.
Được phát triển cho các nhà sáng tạo.

Khám phá các tính năng AI tạo sinh mới và mạnh mẽ trong Photoshop, Illustrator, Adobe Express, ứng dụng web Adobe Firefly và nhiều sản phẩm khác.

CÓ GÌ MỚI TRONG CREATIVE CLOUD

Logo Photoshop

Photoshop

Thêm hoặc xóa nội dung trong hình ảnh bằng Generative Fill.
Logo Adobe Illustrator

Illustrator

Tạo hình đồ họa véc-tơ có thể chỉnh sửa bằng công cụ Chuyển văn bản thành đồ họa véc-tơ.
Logo Express

Adobe Express

Khai thác AI tạo sinh trong ứng dụng tạo nội dung tất cả trong một.
Logo Lightroom

Lightroom

Tạo hiệu ứng chân dung tuyệt đẹp với tính năng Lens Blur được AI hỗ trợ.
Logo Premiere Pro

Premiere Pro

Nhanh chóng tạo các bản cắt thô bằng tính năng Chỉnh sửa theo văn bản được AI hỗ trợ.
Logo After Effects

After Effects

Cô lập các đối tượng khó tách nhanh hơn bằng Roto Brush được AI hỗ trợ.