Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để xây dựng thương hiệu.

Mọi trải nghiệm ký kết đều là một cơ hội để làm sâu sắc thêm mối quan hệ với khách hàng. Chỉ Acrobat Sign cho phép bạn tùy chỉnh quá trình ký kết, từ lúc bắt đầu đến khi hoàn tất, để phản ánh thương hiệu của bạn -— chứ không phải thương hiệu của chúng tôi.

Tạo thương hiệu dễ dàng

Tạo thương hiệu dễ dàng cho mọi trải nghiệm ký kết.

Khi khách hàng của bạn sẵn sàng ký kết, Acrobat Sign làm cho việc cá nhân hóa quy trình lấy chữ ký điện tử trở nên dễ dàng. Chỉ cần thêm logo, khẩu hiệu và thông điệp chào mừng của bạn vào các email yêu cầu chữ ký. Tùy chỉnh trang xác nhận của bạn bằng tin nhắn cảm ơn, các bước tiếp theo và liên kết mạng xã hội để duy trì trải nghiệm liên tục. Hoặc gửi chúng tới trang web của bạn sau khi ký.

Tạo thương hiệu dễ dàng
Truyền cảm hứng cho nhân viên

Truyền cảm hứng cho nhân viên bằng màn hình mang thương hiệu.

Thương hiệu của bạn cũng quan trọng đối với nhân viên. Với Acrobat Sign, việc tùy chỉnh trải nghiệm web mà họ thấy khi gửi và theo dõi tài liệu trở nên thật đơn giản. Với logo của bạn ở đầu mỗi màn hình, quá trình này giống như một ứng dụng tùy chỉnh được phát triển dành riêng cho họ và họ luôn kết nối với công ty của bạn trên từng bước đi.

Email tùy chỉnh

Tạo kết nối cấp độ tiếp theo với email được tùy chỉnh đầy đủ.

Chỉ Acrobat Sign mới cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát HTML để tạo email yêu cầu chữ ký và xác nhận là duy nhất cho thương hiệu của bạn. Với tiêu đề tùy chỉnh, hình ảnh giật gân và các cách xử lý hình ảnh khác — thậm chí là lời kêu gọi hành động “Đăng ký ngay bây giờ” cá nhân hóa — bạn có thể tạo ra trải nghiệm hấp dẫn mang bạn, khách hàng và danh tính của bạn lại với nhau. (Có áp dụng phí bổ sung.)

Email tùy chỉnh

Bạn cần biết điều gì nữa?

Nhiều khả năng hơn

Tìm hiểu thêm về điều bạn và tổ chức của bạn có thể làm với Acrobat Sign.

Hướng dẫn

Khám phá bộ sưu tập hướng dẫn toàn diện của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Acrobat Sign.

Chữ ký điện tử pháp lý

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý khắt khe nhất. Thật dễ dàng với Acrobat Sign.

Muốn biết thêm?

Cho dù bạn cần một số thông tin cơ bản về các giải pháp của chúng tôi hay bạn muốn một báo giá tùy chỉnh cho nhu cầu kinh doanh riêng, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn giải đáp các thắc mắc.