Villkor för introduktionspriser

SEK 173,43/mån Introduktionspris på Creative Cloud – Spara 65 %
Berättigade studerande, som är 13 år eller äldre, och lärare får köpa årsmedlemskap i Adobe® Creative Cloud™ till reducerat pris: SEK 173,43/månad under det första året. Efter det första året förnyas avtalet automatiskt i ytterligare ett år till det standardpris per månad, som gäller vid förnyelsetillfället (för närvarande SEK 221,40/månad), såvida du inte säger upp medlemskapet. Priserna gäller vid köp av årsplan med 12-månaderskontrakt. Priset gäller endast vid nytecknande av medlemskap för berättigade utbildningskunder som köper direkt från Adobe Store eller via Adobes direktförsäljning. Priset gäller inte för OEM-, företags- eller volymlicenskunder. Priset är begränsat till ett (1) köp av ett (1) ettårigt Creative Cloud-medlemskap per kund. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras med några andra rabatter eller erbjudanden, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster. Reservation för ändringar.

Gå med nu för SEK 173,43/månad (månadsbetalning)

Introduktionspris på ett års förbetalt Creative Cloud-medlemskap – Spara 65 %
Berättigade studerande, som är 13 år eller äldre, och lärare får köpa årsmedlemskap i Adobe® Creative Cloud™ till reducerat pris: SEK 2081,16 för det första året. Efter det första året förnyas avtalet automatiskt i ytterligare ett år till det standardpris per månad, som gäller vid förnyelsetillfället (för närvarande SEK 2656,00 ), såvida du inte säger upp medlemskapet. Priset gäller endast vid nytecknande av medlemskap för berättigade utbildningskunder som köper direkt från Adobe Store eller via Adobes direktförsäljning. Priset gäller inte för OEM-, företags- eller volymlicenskunder. Priset är begränsat till ett (1) köp av ett (1) ettårigt Creative Cloud-medlemskap per kund. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras med några andra rabatter eller erbjudanden, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster. Reservation för ändringar.

Gå med nu för SEK 2081,16/år (årsbetalning)