โลโก้ Adobe

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นักเรียนและครู: รับส่วนลด 60% สำหรับ Creative Cloud

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการกำหนดราคาเบื้องต้น

   ราคาช่วงแนะนำ Creative Cloud - ประหยัด 60%
นักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไปและครูที่มีสิทธิ์สามารถซื้อการเป็นสมาชิกรายปีกับ Adobe® Creative Cloud™ ได้ในราคาที่ลดเหลือ    สำหรับปีแรก หลังจากปีแรก เราจะต่ออายุสัญญาของคุณโดยอัตโนมัติเป็นเวลาอีกหนึ่งปีในราคารายเดือนมาตรฐานปัจจุบันในขณะนั้น (ปัจจุบันอยู่ที่   ) เว้นแต่คุณจะยกเลิก ราคานี้ใช้ได้สำหรับการซื้อแผนรายปี ซึ่งต้องทำสัญญา 12 เดือน ราคานี้มีให้สำหรับการเป็นสมาชิกครั้งแรกเท่านั้นและจำกัดเฉพาะลูกค้าด้านการศึกษาที่มีสิทธิ์ซึ่งซื้อโดยตรงจาก Adobe Store หรือโทรติดต่อฝ่ายขายของ Adobe ราคานี้ไม่รวมลูกค้า OEM, เชิงพาณิชย์ หรือ Volume Licensing ราคานี้จำกัดเฉพาะการซื้อสมาชิก Creative Cloud รายปีหนึ่ง (1) รายการต่อลูกค้าหนึ่ง (1) ราย ไม่สามารถมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน หรือรวมข้อเสนอเข้ากับส่วนลดหรือข้อเสนออื่นใด หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้าม ถูกเก็บภาษี หรือข้อจำกัดตามกฎหมาย

เข้าร่วมตอนนี้ในราคา    (ชำระแบบรายเดือน)

Creative Cloud แบบจ่ายล่วงหน้าหนึ่งปีสำหรับนักเรียนและครูในราคาเบื้องต้น รับฟรีหนึ่ง (1) เดือนในปีแรก

*ข้อเสนอเริ่มต้นในวันที่ 20 ส.ค. 2561 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ส.ค. 2561 นักเรียน (อายุ 13 ปีขึ้นไป) และครูที่มีสิทธิ์สามารถรับสิทธิ์ใช้งานแผน All Apps ของ Adobe® Creative Cloud™ ราคามาตรฐานของเราได้ฟรีหนึ่ง (1) เดือน เมื่อซื้อการเป็นสมาชิกรายปีกับ Adobe® Creative Cloud™ ในราคาที่ลดเหลือ    สำหรับปีแรก หลังจากปีแรก เราจะต่ออายุสัญญาของคุณโดยอัตโนมัติเป็นเวลาอีกหนึ่งปีในราคารายปีมาตรฐานปัจจุบันในขณะนั้น (ปัจจุบันอยู่ที่   ) เว้นแต่คุณจะยกเลิก ราคานี้มีให้สำหรับการเป็นสมาชิกครั้งแรกเท่านั้นและจำกัดเฉพาะลูกค้าด้านการศึกษาที่มีสิทธิ์ซึ่งซื้อโดยตรงจาก Adobe Store หรือโทรติดต่อฝ่ายขายของ Adobe ราคานี้ไม่รวมลูกค้า OEM, เชิงพาณิชย์ หรือ Volume Licensing ราคานี้จำกัดเฉพาะการซื้อสมาชิก Creative Cloud รายปีหนึ่ง (1) รายการต่อลูกค้าหนึ่ง (1) ราย ไม่สามารถมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน หรือรวมข้อเสนอเข้ากับส่วนลดหรือข้อเสนออื่นใด หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อเสนอนี้จะถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้าม ถูกเก็บภาษี หรือข้อจำกัดตามกฎหมาย

เข้าร่วมตอนนี้ในราคา    (ชำระแบบรายปี)