Adobe logo

תנאים והתניות

NIS70.00 לחודש - מחיר היכרות לרכישת Creative Cloud – חסכו 60%

Introductory Pricing Terms and Conditions

 סטודנטים בני 13 ומעלה ומורים העומדים בתנאי הזכאות יכולים לרכוש חברות שנתית ב-Adobe® Creative Cloud™‎ בעלות מוזלת של NIS70.00 לחודש למשך השנה הראשונה. בתום השנה הראשונה, ייחודש החוזה אוטומטית לשנה נוספת בהתאם למחיר העדכני הרגיל במועד החידוש (כעת NIS105.00 לחודש), אלא אם תבטלו את המנוי. מחיר זה תקף לרכישת תוכנית שנתית, הדורשת חוזה ל-12 חודשים. מחיר זה זמין לחברות ראשונה בלבד, ומוגבלת ללקוחות במגזר החינוך העומדים בתנאים הרוכשים ישירות מהחנות המקוונת של Adobe או בפניה טלפונית למחלקת המכירות של Adobe. מחיר זה אינו זמין ללקוחות OEM, לקוחות מסחריים או לקוחות בעלי רישוי רב-משתמשים. מחיר זה מוגבל לרכישה אחת (1) של חברות שנתית אחת (1) ב-Creative Cloud לכל לקוח. אין להעניק, להחליף, למכור, להעביר או לשלב הצעה זו עם כל הנחה או הצעה אחרת, או להמיר אותה בכסף מזומן או בסחורות ושירותים אחרים. מחיר זה כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האמור בטל במקומות שבהם הדבר אסור או מוגבל על-פי החוק.

הצטרפו כעת תמורת NIS70.00 לחודש (תשלום חודשי)

מחיר היכרות לרכישת Creative Cloud לשנה - חסכו 60%

סטודנטים בני 13 ומעלה ומורים העומדים בתנאי הזכאות יכולים לרכוש חברות שנתית ב-Adobe® Creative Cloud™‎ בעלות מוזלת של NIS840.00 למשך השנה הראשונה. בתום השנה הראשונה, ייחודש החוזה אוטומטית לשנה נוספת בהתאם למחיר העדכני הרגיל במועד החידוש (כעת NIS1,260 לשנה), אלא אם תבטלו את המנוי. מחיר זה זמין לחברות ראשונה בלבד, ומוגבלת ללקוחות במגזר החינוך העומדים בתנאים הרוכשים ישירות מהחנות המקוונת של Adobe או בפניה טלפונית למחלקת המכירות של Adobe. מחיר זה אינו זמין ללקוחות OEM, לקוחות מסחריים או לקוחות בעלי רישוי רב-משתמשים. מחיר זה מוגבל לרכישה אחת (1) של חברות שנתית אחת (1) ב-Creative Cloud לכל לקוח. אין להעניק, להחליף, למכור, להעביר או לשלב הצעה זו עם כל הנחה או הצעה אחרת, או להמיר אותה בכסף מזומן או בסחורות ושירותים אחרים. מחיר זה כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האמור בטל במקומות שבהם הדבר אסור או מוגבל על-פי החוק.

הצטרפו כעת תמורת NIS840.00 לשנה (תשלום שנתי)