Villkor för introduktionspris
Introduktionspris för Creative Cloud – 195,00 SEK/månad inkl. moms
Berättigade studerande som fyllt 13 år och lärare kan köpa ett årsmedlemskap för Adobe® Creative Cloud™ till det rabatterade priset 195,00 SEK inkl. moms för det första året. Efter det första året förnyas avtalet automatiskt i ytterligare ett år till standardpriset per månad om du inte säger upp medlemskapet. Priset gäller köp av årsplan med 12-månaderskontrakt. Priset gäller endast nya kunder och är begränsat till berättigade utbildningskunder som köper direkt från Adobe Store eller via Adobes direktförsäljning. Priset gäller inte för OEM-, företags- eller volymlicenskunder. Priset är begränsat till ett (1) köp av ett (1) ettårigt Creative Cloud-medlemskap per kund. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras med någon annan rabatt eller erbjudande, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster. Reservation för ändringar. Gäller inte där erbjudandet är lagstridigt.
 
Förbetald ettårsprenumeration på Creative Cloud med introduktionspris
*Erbjudandet gäller från 16 augusti till 6 september 2019 och gäller endast nya kunder.Berättigade studerande som fyllt 13 år och lärare kan köpa en Adobe Creative Cloud Complete-prenumeration för 1 946,25 SEK/år inkl. moms från Adobe Store eller genom att ringa Adobes direktförsäljning. Ordinarie reducerat pris på Creative Cloud Complete för studerande och lärare är 2 328,30 SEK/år inkl. moms.  Begränsningar: 1 per kund. 12 månaders bindningstid med förskottsbetalning. När erbjudandet löper ut kommer din prenumeration att faktureras automatiskt till det då gällande priset om du inte väljer att ändra eller avbryta din prenumeration. Erbjudandet gäller inte för OEM-, företags- eller volymlicenskunder.
 
Allmänna villkor: Erbjudandet gäller endast för berättigade personer som fyllt 13 år. Medborgare eller boende i länder som är underkastade handelsembargo eller amerikanska eller lokala exportrestriktioner är inte berättigade. Erbjudandet och priserna kan ändras utan föregående meddelande på grund av oförutsedda omständigheter. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster som inte uttryckligen nämns i dessa villkor. Gäller med reservation för var mottagaren bor.  Ytterligare villkor kan finnas. GÄLLER INTE I LÄNDER DÄR DET ÄR FÖRBJUDET I LAG.