Осигуряване на продажби и ИТ с цифрови работни процеси от край до край

икона на работен процес

Уеб семинар на запис | Безплатно


Обобщение

Присъединете се към нас за разговор с Sheryl Kingstone, вицепрезидент на клиентско изживяване и търговия в 451 Research, за да разберете как ИТ може да осигури на организациите по продажби работни процеси от край до край, за да изпълняват целите за продажби и за увеличаване на задържането на клиенти.

Тази сесия на запис ще разгледа следното:

  • Ролята на цифровата трансформация за премахване на ръчните процеси
  • Как приемането на нови технологии е от полза както за отделите за продажби, така и за ИТ отделите
  • Примери от реалния живот за това как новите цифрови платформи и приложения насърчават оперативната гъвкавост в реално време
Попълнете формуляра, за да гледате уеб семинара на запис.