Trao quyền cho bộ phận Bán hàng và CNTT bằng các Quy trình kỹ thuật số từ đầu đến cuối

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với Sheryl Kingstone, Phó Giám đốc thương mại và trải nghiệm khách hàng tại 451 Research để hiểu CNTT có thể trao quyền cho các tổ chức bán hàng bằng các quy trình kỹ thuật số từ đầu đến cuối để đáp ứng mục tiêu bán hàng và tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng như thế nào.

Buổi nói chuyện theo yêu cầu này sẽ giải quyết:

  • Vai trò của chuyển đổi kỹ thuật số để loại bỏ các quá trình thủ công
  • Việc áp dụng những công nghệ mới mang lại lợi ích như thế nào cho cả bộ phận Bán hàng và CNTT
  • Ví dụ thực tế về việc các nền tảng và ứng dụng kỹ thuật số mới thúc đẩy tính nhanh nhẹn linh hoạt trong hoạt động ở thời gian thực như thế nào
Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.