Adobe Illustrator
Substance 3D Stager
Ресурси на Substance 3D

Комбинирайте Adobe Illustrator със силата на Substance 3D.

Създайте фотореалистичен макет с персонализирана опаковка.

Adobe Substance 3D дава на творците увереността да представят дизайни в реалния свят.

Впечатлете клиентите си с реалистични макети, които показват дизайните ви в контекст от всеки ъгъл. Потърсете по-лесно одобрение и стигнете по-бързо до финала.

Проектирайте лого в Illustrator.

Създайте уникално лого в Illustrator или изберете вече съществуващ дизайн. Този работен процес работи директно с файлове на Illustrator и Photoshop.

Изберете 3D модел на опаковката и библиотечни материали.

Разгледайте голямата колекция от 3D модели на опаковки в библиотеката с 3D ресурси на Adobe Substance. Изтеглете избраното от вас на устройството си. След това изберете готови материали от библиотеката, за да вдъхнете живот и да придадете цвят на обектите си.

Поставете обектите си и настройте сцената си в Stager

Отворете нов проект в Adobe Substance 3D Stager. От началните ресурси издърпайте и пуснете обекта с текстилен фон в сцената. Импортирайте модела си в сцената. Завъртете, преместете и регулирайте мащаба, ако е необходимо, с инструментите за трансформация.

Прилагане на материали, осветление и лого с помощта на режим Decal (Стикери)

Импортирайте изтеглените материали в проекта и ги издърпвайте и пускайте върху всеки обект. Изберете една от предварителните настройки на осветлението, за да зададете сцената. Изберете 3D обект, използвайте File (Файл) > Import (Импортиране) > Place image on the model (Поставяне на изображение върху модела), за да приложите логото си, след което го позиционирайте и мащабирайте върху повърхността на модела с помощта на инструмента за избор.

Заснемете сцената и рендирайте окончателното изображение

Изберете идеалния ъгъл на фотоапарата и го разположете, както желаете. След това преминете към прозореца Render (Рендиране). Използвайте настройките по подразбиране, за да рендирате окончателното изображение.

Разгърнете възможностите за дизайн на опаковки със Substance 3D.

Осигурете на дизайнерите абсолютен творчески контрол с безкрайни творчески варианти и реална визуализация за секунди.

Художествена творба от Justin Patton и Maximilien Vert

SUBSTANCE 3D STAGER

Направете перфектния кадър.

Вземете Adobe Substance 3D Stager като част от плана за Substance 3D Collection само за   .

Икона на Modeler
Икона на Sampler
Икона на Designer
Икона на Painter
Икона на Stager
Икона на ресурси

Разгледайте Substance 3D Collection