Soubory STEP

Soubory STEP, které se často používají v počítačovém projektování (CAD) a 3D tisku, obsahují data trojrozměrného modelu pro nejrůznější konstrukční úlohy. V tomto praktickém průvodci naleznete informace o historii a použití souborů STEP a prozkoumáte jejich výhody a nevýhody.

STEP files marquee image

Co je soubor STEP?

STEP je zkratka pro Standard for the Exchange of Product Data, tento formát je také známý jako ISO 10303. Tyto soubory jsou běžným souborovým formátem používaným pro 3D modelování a tisk a jsou standardním ISO formátem pro výměnu dat. Soubory STEP můžou číst a ukládat kompletní tělo 3D modelu, nejen základní geometrii, což je nezbytné pro vysokou úroveň přesnosti.

Všechna data jejich 3D modelů se ukládají jako text, který mohou interpretovat různé systémy CAD. Díky souborům STEP lze snadno vytvářet, sdílet a upravovat 3D modely v mnoha různých programech a softwaru ve standardizovaném formátu.

Se soubory STEP se můžete setkat pod různými názvy, například:

 • ISO 10303
 • Soubor STP
 • Soubor P21
 • SPF (STEP Physical File)

Historie souborů STEP

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) má technickou komisi pro automatizační systémy a integraci, známou také jako TC 184. Tato komise začala vyvíjet obrazový formát STEP v polovině 80. let, aby usnadnila sdílení souborů mezi různými softwarovými programy a poskytla standardizovaný formát pro práci s 3D modely a návrhy.

V roce 1988 měla organizace ISO k dispozici základ formátu STEP, ale první verze byla vydána až v roce 1994. Druhá a třetí verze byly vydány v roce 2002, resp. 2016.

Kromě toho, že zlepšují kompatibilitu napříč platformami, uchovávají soubory STEP všechny detaily a tělo 3D modelu s bezkonkurenční přesností. Některé starší formáty souborů obsahovaly pouze základní geometrii, což snižovalo přesnost při sdílení, otevírání a úpravách.

Možnosti použití souborů STEP

Soubory STEP jsou v oblasti 3D návrhů, včetně architektury, výroby a tisku, standardem z několika specifických důvodů, mezi něž patří:

Sdílení 3D modelů

Účelem souborů STEP je usnadnit sdílení souborů obsahujících 3D data. Tyto formáty souborů se běžně používají k prohlížení nebo tisku 3D modelů. Díky tomu, že soubor STEP obsahuje úplný 3D model, nikoli pouze geometrii, a díky tomu, že dokáže pracovat s různými systémy CAD, je sdílení jednoduché.

Úpravy 3D modelů

Soubor STEP uchovává všechny 3D komponenty jako jeden celek a lze jej použít k úpravám návrhu. Většina programů CAD podporuje čtení a úpravy souborů STEP, což zlepšuje tvorbu návrhů a spolupráci mezi platformami. To je velká výhoda souborů STEP oproti souborům STL, které se také často používají k 3D tisku.

Výhody a nevýhody souborů STEP

Než začnete formát souborů STEP používat, měli byste zvážit jeho různé výhody a nevýhody.

Výhody souborů STEP

 • Soubory STEP jsou kompatibilní s nástroji CAD a dalším softwarem, což usnadňuje jejich sdílení a úpravy.
 • Soubory STEP vynikají přesností – k přesnému ukládání dat používají matematickou reprezentaci křivek známou jako NURBS. Můžou také číst a ukládat úplné 3D modely.
 • Soubor STEP si můžete přizpůsobit. Snadno jej můžete sdílet s ostatními kvůli úpravám nebo jej uložit do jiného počítače jako zálohu.

Nevýhody souborů STEP

 • Pro účely architektonického navrhování neobsahují soubory STEP údaje o materiálu nebo textuře, které jsou nutné k jejich identifikaci v softwaru CAD.
 • V souboru STEP nejsou uloženy žádné informace o osvětlení nebo kameře. Oproti tomu soubory FBX a USDZ podporují reprezentaci nastavení kamery a osvětlení.
 • Formát STEP je složitý podobá se programovacímu jazyku. To znamená, že vytvoření souboru STEP může být pracné a zdlouhavé.

Jak otevřít soubor STEP

K importu a otevření souboru STEP můžete použít řadu programů nebo CAD aplikací Postup otevření souboru STEP:

 1. Vyhledejte soubor STEP v počítači nebo zařízení.
 2. Dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a vyberte Soubor > Otevřít.
 3. Soubor se otevře v již nainstalovaném softwaru pro čtení souborů STEP, jako je například Adobe Acrobat.

Pokud se soubor STEP neotevře, bude možná nutné nejprve nainstalovat nebo otevřít příslušnou CAD aplikaci nebo software pro čtení souborů STEP. Po instalaci stačí přejít do nabídky Soubor > Otevřít a vybrat soubor, který chcete otevřít.

Soubory STEP můžete otevírat v aplikacích Adobe Acrobat 9 Pro Extended a Adobe 3D Reviewer.

Jak otevřít a upravit soubor STEP

Chcete-li vytvořit a uložit soubor STEP, postupujte podle následujících kroků:

 1. Vytvořte nový soubor ve vámi vybraném softwaru nebo CAD aplikaci.
 2. Upravte soubor podle svých potřeb.
 3. V závislosti na dostupných možnostech uložte soubor s příponou .step nebo .stp.

Úprava souboru STEP v aplikaci Adobe Acrobat:

 1. Spusťte aplikaci Adobe Acrobat a otevřete požadovaný soubor STEP.
 2. V pravém panelu klikněte na nástroj Upravit.
 3. Pomocí nástrojů pro úpravy proveďte požadované změny.
 4. Uložte soubor.

Soubory STEP: časté otázky

Jaká je nejlepší oblast pro použití souborů STEP?

Soubory STEP jsou určeny k tvorbě, úpravám a sdílení návrhů 3D modelů v různých programech CAD. Jedná se o standardizovaný formát souborů výrazně usnadňující sdílení návrhů Soubory STEP se nejčastěji používají v architektonických, strojírenských a výrobních návrzích, ale může je vytvořit kdokoli pro jakýkoli obor.

Je STEP souborem CAD?

Ano, STEP je formátem souborů CAD. Soubor STEP (známý také jako ISO 10303) je jednotný soubor CAD, který je určen k širokému použití v mnoha typech programů a softwaru CAD.

Jsou soubory STP a STEP to samé?

STP i STEP jsou stejné formáty souborů. Přípony souborů .stp a .step jsou zaměnitelné a obě odpovídají normě ISO 10303. Potřebujete-li vytvořit soubor STEP nebo STP, můžete použít obě přípony. Vaše možnosti však můžou záviset na použitém softwaru.

Lze soubory STEP tisknout?

Soubor STEP můžete vytisknout poté, co jej převedete do souboru STL. Tím vytvoříte formát souboru pro 3D tisk, který můžete zpracovat a odeslat do 3D tiskárny.

Jak převedu soubor STEP na STL?

Nejjednodušší způsob, jak převést soubor STEP na soubor STL, je otevřít jej v softwaru CAD nebo programu, ve kterém jste soubor STEP vytvořili, a exportovat jej jako soubor STL.

Další informace o typech souborů, které jsou podobné souborům STEP

STL file image

Soubory STL

Přečtěte si, jak převést soubory STEP na soubory STL pro snadný 3D tisk.

DWG file image

Soubory DWG

Seznamte se s tímto starším formátem souborů CAD používaným pro 2D a 3D kreslení.

SKP file image

Soubory SKP

Prozkoumejte soubory 3D modelů, které můžete použít v aplikaci SketchUp.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator