Vendor information

 

Poslední aktualizace: 8. prosince 2014

 

Společnost Adobe spolupracuje s třetími stranami, nezávislými smluvními stranami a dalšími dodavateli, kteří nám pomáhají při naší obchodní činnosti. Jako součást funkčního vztahu s těmito dodavateli potřebujeme shromažďovat určité osobní údaje o nich pro účely, jako jsou platby dodavatelům nebo poskytnutí dočasného bezpečnostního průkazu pracovníkovi dodavatele v pobočce společnosti Adobe.

Tyto osobní údaje mohou být sdíleny se společností Adobe Inc. (se sídlem ve Spojených státech) a v rámci skupiny společností Adobe (viz seznam subjektů společnosti Adobe a společností získaných akvizicí). Tyto informace jsou uchovávány v systémech vlastněných společností Adobe nebo našimi autorizovanými smluvními poskytovateli ( další informace o tom, kde společnost Adobe uchovává osobní údaje). Společnost Adobe může sdílet osobní údaje o dodavatelích, pokud je jí to uloženo platnými zákony nebo soudními příkazy, a s našimi externími právními poradci a podobnými subjekty.