Leverantörsinformation

 

Senast uppdaterad: 8 december 2014

 

Adobe arbetar med tredje parter, oberoende entreprenörer och andra leverantörer som hjälper oss att driva vår verksamhet. Som en del av vår arbetsrelation med dessa leverantörer måste vi samla in vissa personuppgifter om dem, t.ex. för att kunna betala en leverantör eller ge ett tillfälligt säkerhetskort till leverantörspersonal som arbetar på ett Adobe-kontor.

 

Dessa personuppgifter kan delas med Adobe Inc. (ett amerikanskt bolag) och inom Adobes företagskoncern (se en lista över Adobes affärsenheteroch våra förvärvade företag). Uppgifterna lagras i system som ägs av Adobe eller våra auktoriserade serviceleverantörer ( mer informationom var Adobe lagrar personuppgifter). Adobe kan dela personuppgifter om leverantörer i enlighet med tillämpliga lagar eller domstolsbeslut, och med våra externa juridiska rådgivare, revisorer och liknande enheter.