Formulieren invullen en ondertekenen

De Acrobat Reader-app biedt ondersteuning voor de volgende twee typen formulieren:

 • Acroforms: Deze bevatten formuliervelden waarin u onder andere rechtstreeks gegevens kunt invoeren en selectievakjes kunt inschakelen. Gebruikers kunnen de velden vanaf elk platform invullen en bewerken in Acrobat. U kunt Acroform-formuliervelden echter niet bewerken of verwijderen op een mobiel apparaat.

 • Fill & Sign-formulieren: U kunt deze formulieren op elk platform maken, ook op mobiele apparaten. De formuliervelden van dit type formulier zijn vergelijkbaar met annotaties: selecteer een formulierelement uit de bijbehorende werkbalk en tik vervolgens op de gewenste plek in een PDF om het element in het PDF-bestand te plaatsen. In Acrobat kunt u de formuliervelden van Invullen en ondertekenen ook toevoegen en bewerken.

Formulier openen in de modus invullen en onderteken

 1. Open het formulier dat u wilt invullen en onderteken.

 2. Tik op de onderste werkbalk op fillsign

  Het formulier wordt geopend in de modus 'Invullen en ondertekenen', waarbij de onderste werkbalk de tools voor het bewerken van formulieren bevat.

  ../_images/form-fill-n-sign.png
 1. Vul de betreffende velden in aan de hand van de volgende instructies.

Zie ook

We hebben onlangs een nieuwe en meer intuïtieve productervaring uitgerold. Als u onderaan de werkbalk Snelle acties niet ziet, gebruikt u de klassieke interface van Acrobat. Om een formulier te openen in de modus invullen en ondertekenen, moet u op pictogram voor bewerken > Fill & Sign tikken.

Tekstvelden invullen

 1. Tik op formtextbox en daarna op het veld waar u tekst wilt toevoegen.

  Er wordt een tekstveld weergegeven, samen met een werkbalk, zoals hieronder weergegeven..

  ../_images/form-fill-fields.png
 2. Tik nogmaals op het tekstveld en voer uw tekst in.

 3. Als u het tekstvak wilt verplaatsen om het uit te lijnen met het tekstveld, drukt u lang op het tekstvak. Wanneer u het symbool voor vergroten ziet, verplaatst u het tekstvak naar de gewenste positie.

  ../_images/form-reposition-field.png
 4. Tik in het tekstvak om de tekst te bewerken. Nadat u de aanwijzer en het toetsenblok hebt weergeven, bewerkt u de tekst en tikt u elders om de tekst in te voeren.

 5. Tik op een van de vereisten om de tekengrootte te wijzigen.

 6. Tik op colorpick en vervolgens op een kleur uit het kleurenpalet om de tekstkleur te wijzigen.

  ../_images/forms-color-palette.png
 1. Als u het tekstveld wilt verwijderen, tikt u op verwijderen

 2. Als u de tekststijl van normaal wilt wijzigen naar tekst met het comb-object, tikt u in het tekstvakmenu op > formtextcombed

  ../_images/form-change-text-field-type.png

  Hiermee wordt de tekststijl gewijzigd van normaal in gekamd.

  ../_images/form-text-field-combed.png ../_images/form-combed-text.png

Opmerking

Gekamde tekst is een tekststijl waarbij elke letter van de tekst gelijk verdeeld is met behulp van een reeks vakken.

 1. Als u klaar bent, tikt u op de volgende veldruimte en typt u uw tekst in het tekstvak dat verschijnt.

Opties met keuzerondjes invullen

 1. Tik op het veld met het keuzerondje.

  Het wordt automatisch gemarkeerd met een van de geselecteerde symbolen: formcheck, formcross of formbullet

  ../_images/form-fill-checkbox.png
 2. Als u het symbool wilt wijzigen, tikt u nogmaals op het veld en tikt u vervolgens in het menu op overflow. Selecteer vervolgens een ander symbool.

  ../_images/form-checkboxes-options.png

  Hiermee markeert u het veld met het geselecteerde symbool.

  ../_images/form-checkboxes-checkmark.png

Handtekening en initialen toevoegen

 1. Maak eerst uw handtekening en initialen als u dat nog niet hebt gedaan. Dat doet u als volgt:

  1. Tik in de onderste werkbalk of in het tekstvakmenu op formsign

  2. Tik bij de opties onder aan het scherm op Handtekening toevoegen. In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, tekent u een handtekening en tikt u op Gereed.

  ../_images/form-create-sign.png
  1. Tik op formsign > Initialen toevoegen. In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, tekent u uw initialen en tikt u op Gereed.

  ../_images/forms-initials.png

  Opmerking

  U kunt ook een afbeelding toevoegen om als uw handtekening of initialen te gebruiken. Om een bestaande afbeelding toe te voegen, tikt u op het afbeeldingspictogram in het bovenste menu. Om een nieuwe foto als uw handtekening toe te voegen, tikt u op het camerapictogram en volgt u de workflow.

 2. Een handtekening toevoegen:

  1. Tik op het veld waar u een handtekening wilt toevoegen.

  2. Tik bij de opties in het tekstvakmenu op formsign. U kunt ook in de onderste werkbalk tikken op formsign.

   Uw handtekening wordt in het veld weergegeven.

   ../_images/form-sign-added.png

   Opmerking

   Als u eenmaal een handtekening of initialen aan een formulier hebt toegevoegd en het hebt opgeslagen, kunt u het niet meer bewerken. Wanneer u een handtekening of een initiaal toevoegt, ziet u daarom het volgende waarschuwingsbericht.

   ../_images/forms-message-not-editable.png
  3. Als u de plaatsing van uw handtekening wilt aanpassen, drukt u lang op uw handtekening en verplaatst u deze.

   ../_images/form-sign-reposition.png
  4. Als u het formaat van uw handtekening wilt aanpassen, tikt u op uw handtekening en houdt u vervolgens de tool voor formaat wijzigen ingedrukt.

 3. Uw initialen toevoegen:

  1. Tik op het veld waar u de initialen wilt toevoegen.

  2. Tik in het tekstvakmenu op het initialenpictogram.

   Uw initialen worden weergegeven in het veld.

  3. Als u de plaatsing van uw initialen wilt aanpassen, drukt u lang op uw initialen en verplaatst u deze.

  4. Als u het formaat van uw initialen wilt aanpassen, tikt u op uw initialen en houdt u vervolgens de tool voor formaat wijzigen ingedrukt.

  ../_images/forms-initials-move-delete.png

Zie veelgestelde vragen

 • Kan ik de velden op een formulier wijzigen?

  U kunt de bestaande velden in een formulier wijzigen met de functie PDF bewerken, zoals hierboven is beschreven. U kunt de velden in een formulier echter niet wijzigen of verwijderen nadat het is ondertekend en opgeslagen.

 • Kunnen de formuliervelden automatisch voor mij worden ingevuld?

  Formuliervelden kunnen niet automatisch worden ingevuld. De Acrobat Reader-app ondersteunt automatische detectie waarmee u de formuliervelden kunt identificeren. Voor tekstvelden kunnen in Acrobat suggesties worden weergegeven op basis van de gegevens die u eerder hebt ingevuld.

 • Waarom kan ik een document niet ondertekenen?

  U kunt een document mogelijk niet ondertekenen als het document:

  • Voor revisie gedeeld is

  • Alleen voor weergave gedeeld is

  • Met een wachtwoord beveiligd is

 • Waarom kan ik een handtekening in a document niet verwijderen?

  Als een document wordt opgeslagen, worden de documentlagen in het PDF-bestand afgevlakt en kan de handtekening niet meer worden verwijderd.

 • Waarom worden mijn opmerkingen, formuliergegevens of handtekeningen niet weergegeven in mijn PDF?

  U moet zich aanmelden bij uw Adobe Acrobat Reader-account om opmerkingen, formuliergegevens en handtekeningen in uw PDF te kunnen bekijken.

 • Hoe kan ik een lijst met handtekeningen in een document weergeven?

  De Acrobat Reader-app ondersteunt deze functie momenteel niet.

 • Kan ik een PDF-bestand dat is beveiligd met een wachtwoord ondertekenen?

  Nee.