Werken met formulieren

De functies voor formulieren in Acrobat Reader bieden ondersteuning voor zowel de traditionele Acroforms als voor de formulieren van Invullen en ondertekenen.

Formuliertypen en -functies

Er zijn twee hoofdcategorieën van formulieren: Acroforms-formulieren en de formulieren van de functie Invullen en ondertekenen. Elk type formulier beschikt over een eigen set met functies.

 • Acroforms (dit zijn de traditionele formulieren die in Acrobat worden ontworpen) bevatten formuliervelden waarin u rechtstreeks gegevens kunt invoeren, selectievakjes, enzovoort. U kunt deze formulieren op elk platform invullen. De formulieren kunnen worden bewerkt in Acrobat. U kunt Acroform-velden echter niet bewerken of verwijderen op een mobiel apparaat.

 • De formulieren van Invullen en ondertekenen zijn eenvoudiger en kunnen worden gemaakt op elk platform, inclusief mobiele apparaten. De formuliervelden van dit type formulier zijn vergelijkbaar met annotaties: selecteer een formulierelement uit de bijbehorende werkbalk en tik vervolgens op de gewenste plek in een PDF om het element in het PDF-bestand te plaatsen. In Acrobat kunt u de formuliervelden van Invullen en ondertekenen ook toevoegen en bewerken. Let op: u kunt de formuliervelden van Invullen en ondertekenen niet toevoegen aan een Acroform-formulier.

Acroform-functies

Een formulier invullen

Acroforms bevatten al velden. U kunt deze velden niet aan een Acroform toevoegen of eruit verwijderen.

 • Als u een formulier wilt invullen, tikt u eenvoudig op een veld.

 • Wanneer u de gegevens hebt ingevoerd, tikt u buiten het veld om de veldgegevens op te slaan.

../_images/forms.png

Met de Tab-toets door velden navigeren

Tik op de pijl-links of pijl-rechts om door de velden te navigeren.

../_images/tabreset.png

Formuliervelden opnieuw instellen

Een veld wissen:

 1. Selecteer een willekeurig veld.

 2. Tik op Opnieuw instellen.

 3. Wanneer u wordt gevraagd om de herstelhandeling te bevestigen, tikt u op Annuleren of Opnieuw instellen.

Toetsenbordnavigatie met Bluetooth

Acrobat Reader biedt ondersteuning voor Bluetooth-toetsenbordnavigatie in formulieren. Zo kunt u al uw apparaten en randapparatuur gebruiken en sneller werken met formulieren.

Ondersteuning voor JavaScript-API's

In Acroforms biedt Acrobat Reader ondersteuning voor het gebruik van JavaScript voor formulierveldberekeningen, -validaties en -indelingen. Zie de API-referentiehandleiding voor mobiele apparaten voor meer informatie.

Functies van Invullen en ondertekenen

Functies van Invullen en ondertekenen zijn niet beschikbaar in Acroforms en PDF's die zijn ondertekend of beveiligd via een wachtwoord. Voor deze PDF's wordt de menubalk Invullen en ondertekenen niet weergegeven.

Het gereedschap Invullen en ondertekenen biedt extra functies voor het naadloos invullen van formulieren:

 • Als het veld te klein is om de tekst goed te kunnen lezen, kunt u automatisch inzoomen op de tekst.

 • Wanneer u in tekstvelden tikt, wordt de tekst links uitgelijnd (alleen bij talen die van links naar rechts worden geschreven).

Een formulier maken en bewerken

U kunt praktisch elk PDF heel eenvoudig converteren naar een formulier en dit naar andere gebruikers sturen of zelf invullen.

Een formulier maken in een open document:

 1. Tik op pictogram voor bewerken > pictogram voor invullen en ondertekenen om de werkbalk Invullen en ondertekenen te tonen.

../_images/editbuttonmenu.png
 1. Selecteer een formuliergereedschap, bijvoorbeeld een tekstveld of selectievakje.

 2. Voer de gegevens in. Standaard stelt de app woorden voor die u in de tekstvelden kunt invoeren.

 3. Tik op pictogram voor vinkje om de modus Invullen en ondertekenen te verlaten.

Wanneer u een formulierelement plaatst, biedt een contextmenu opties voor het wijzigen van de lettertypegrootte, de verwijdering van het element, enzovoort.

../_images/formeditmenu.png

Opmerking

U kunt tekst vanuit het klembord naar een tekstveld kopiëren.

Formulieren automatisch invullen

Standaard gebruikt de app uw invulgeschiedenis om woorden te suggereren voor alle volgende formulieren die u invult. Hierdoor bespaart u veel tijd, vooral op mobiele apparaten. Bronnen voor deze suggesties zijn onder meer:

 • Gegevens van opgeslagen formulieren: Als de eerste twee letters overeenkomen met gegevens die u hebt ingevuld in eerdere (opgeslagen) formulieren, worden die gegevens gebruikt voor de automatische suggesties.

 • Datumnotaties: Als u de eerste letter of een willekeurig getal invult voor de huidige datum, worden de volgende datumnotaties voorgesteld: 06-08-2018; 6 aug 2018; 6 augustus 2018.

Deze functie uitschakelen:

 1. Tik op pictogram voor profiel > Voorkeuren.

 2. Schakel de optie Eerder gebruikte woorden suggereren bij het invullen van formulieren.

../_images/suggest.png

De gegevensgeschiedenis van een formulier wissen

Uw gebruiksgeschiedenis van voltooide formulieren wordt opgeslagen. Hierdoor kan de app woorden suggereren wanneer u typt in een formulierveld. Uw geschiedenis voor suggesties wissen:

 1. Tik op pictogram voor profiel > Voorkeuren.

 2. Tik op Suggesties wissen > Verwijderen.

Formulieren ondertekenen

Ondertekening is een eenvoudig proces, vooral indien u al uw handtekening hebt gemaakt. Tik op handtekeningpictogram en plaats uw handtekening.

Tekst plakken in tekstvelden

Wanneer u tekst naar het klembord van uw apparaat kopieert, kunt u die tekst heel eenvoudig in een tekstveld plakken door lang op het veld te drukken en op Plakken te tikken.

Ongedaan maken en Opnieuw uitvoeren

Wanneer u een formulier invult, kunt u elke handeling (behalve ondertekening) ongedaan maken en opnieuw uitvoeren. Tik op pictogram Ongedaan maken of pictogram Opnieuw uitvoeren in het menu rechtsboven of boven het toetsenbord (indien zichtbaar).

../_images/undoredo.png

Formuliervelden verwijderen

Een veld verwijderen:

 1. Tik op een willekeurig veld.

 2. Tik op pictogram voor verwijderen

../_images/deletefield.png

Veelgestelde vragen over formulieren

Biedt Acrobat Reader ondersteuning voor XFA-formulieren?

Nee. Acrobat Reader kan geen dynamische of statische XFA-formulieren openen die zijn gemaakt met LiveCycle Designer.

Is LiveCycle-integratie beschikbaar?

Acrobat Reader biedt ondersteuning voor bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd via Adobe LiveCycle Rights Management Server. Ook wordt het intrekken van documenten nu ondersteund. Zie de Enterprise-handleiding voor mobiele apparaten op https://www.adobe.com/go/readermobileetk voor meer informatie.

Waarom is het formulier dat ik op mijn apparaat heb ingevuld helemaal leeg op andere apparaten?

Hiervoor kunnen er meerdere redenen zijn:

 • Acrobat biedt geen ondersteuning voor het invullen van XFA-formulieren (deze worden soms gemaakt met LiveCycle Designer).

 • Veel niet-Adobe PDF-viewers BIEDEN GEEN ONDERSTEUNING voor de weergave van formuliergegevens.

Waarom zie ik geen gereedschappen voor formulierelementen?

U hebt een Acroform of ondertekend formulier geopend. U kunt geen formuliervelden toevoegen aan dit type bestand.

Waarom kan ik mijn formulier niet bewerken?

Ondertekende formulieren zijn vergrendeld.