Revisiebestanden

Zie ook

VOORDAT U BEGINT! Kijk of het onderstaande scherm overeenkomt met uw productinterface. Als dat zo is, gebruikt u onze klassieke interface. Ga naar Bestanden delen en beoordelen met onze klassieke ervaring voor meer informatie. Zo nee, lees dan verder.

../_images/aa-old-ui.png

Acrobat Reader biedt een uitgebreide set met functies en tools voor het reviseren van gedeelde van bestanden. Met de functies voor delen en reviseren kunt u het volgende doen:

 • Opmerkingen en annotaties toevoegen, opmerkingen bewerken, erop antwoorden en een melding ontvangen na activiteit op uw opmerkingenthread.

 • Gedeelde bestanden laten synchroniseren op alle gekoppelde apparaten.

 • U kunt recensies maken, deelnemen en beheren.

Bestanden reviseren:

 1. Klik in de e-mail met de revisie-uitnodiging op de koppeling. Dan wordt het revisiedocument automatisch geopend in Acrobat Reader.

 2. Meld u aan met uw Adobe ID als u nog niet bent aangemeld. U moet zich aanmelden bij uw account om toegang te krijgen tot revisiebestanden.

 3. Gebruik de onderste werkbalk om al naar gelang een opmerking toe te voegen, een opmerking aan een markering toe te voegen, of opmerkingen te beantwoorden of te verwijderen.

  ../_images/review-toolbar.png

Het document wordt automatisch opgeslagen en uw opmerkingen kunnen door alle revisoren worden bekeken. U kunt bestanden ook reviseren wanneer u offline bent. De app slaat uw opmerkingen op en synchroniseert deze met het document wanneer u weer verbinding hebt.

Werken met tekstopmerkingen

Het opmerkingenpictogram commenticon3 verwijst naar een tekst opmerking bij het gedeelde document. Acrobat wijst automatisch een unieke kleur toe aan elke revisor van een document. Als u een opmerking wilt bekijken, beantwoorden of bewerken, tikt u op het pictogram voor opmerkingen. Dan verschijnt het deelvenster voor het bewerken van opmerkingen onderin het scherm.

../_images/commentpanel-new.png

In dit deelvenster kunt u:

 • Reageren op een tekstopmerking

  Reageren op een opmerking:

  1. Tik op commenticon3 voor een willekeurige opmerking. Of tik in de lijst met opmerkingen op de opmerking waarop u wilt reageren.

  2. Typ uw reactie in het deelvenster voor het bewerken van opmerkingen dat wordt geopend en tik op Reageren.

 • Een specifieke revisor vermelden

  Als u reageert op een opmerking, kunt u de tag @mention gebruiken om rechtstreeks naar iemand te verwijzen. Verzenders van documenten kunnen ook rechtstreeks meer personen uitnodigen met behulp van de @mention-tag. De tag gebruiken:

  1. Plaats een nieuwe opmerking of reageer op een opmerking.

  2. Tik op pictogram @ en selecteer een naam uit de lijst met revisoren.

  3. Typ uw opmerking en tik op Publiceren.

  Dan ontvangt de desbetreffende gebruiker een melding met de mededeling dat deze specifiek is genoemd of uitgenodigd om een document te reviseren.

 • Uw eigen opmerkingen verwijderen

  De eigenaar van het revisiedocument kan elke opmerking verwijderen. Andere revisoren kunnen echter alleen hun eigen opmerkingen verwijderen. Als u een opmerking wilt verwijderen, tikt u op de opmerking die u wilt verwijderen. Tik vervolgens op pictogram voor verwijderen in het opmerkingenvenster.

 • Uw eigen opmerkingen bewerken

  Revisoren kunnen alleen hun eigen opmerkingen bewerken. Als u een opmerking wilt bewerken, tikt u erop om het venster voor het bewerken van opmerkingen te openen. Tik vervolgens op pictogram overloop > Antwoord bewerken.

 • De lijst met opmerkingen openen

  De lijst met opmerkingen openen:

  • Tik in het deelvenster voor het bewerken van opmerkingen op pictogram opsomming.

  • Of tik in de bovenste menubalk op pictogram overloop > Opmerkingen.

 • Door de opmerkingen navigeren

  U kunt de navigatietools gebruiken als documenten veel opmerkingen bevatten.

  • Ga naar de lijst met opmerkingen en schuif naar boven of beneden in de lijst.

  • Vanuit een specifieke opmerking kunt u naar links of rechts schuiven om de andere opmerkingen weer te geven.

 • Opmerkingen filteren

  U kunt de opmerkingen filteren op tijdsduur, revisor en of de opmerking al dan niet is gelezen of opgelost. Dat doet u als volgt:

  1. Tik op pictogram voor filters

  2. Tik op een filter.

  3. Tik op Toepassen.

  ../_images/filters.png

  Wanneer u filters toepast, wordt bovenin een filterbalk getoond met daarop het aantal geselecteerde filters en de knop Wissen. Tik op Wissen om alle filters te verwijderen.

  ../_images/filterbar.png

Werken met gesproken opmerkingen

Een document kan ook gesproken opmerkingen bevatten. Deze worden aangegeven met gesproken opmerkingen. U kunt een gesproken opmerking beluisteren, beantwoorden of verwijderen.

Luisteren naar of reageren op een gesproken opmerking:

 1. Tik op gesproken opmerkingen om aan de slag te gaan met gesproken commentaar. Of tik in de lijst met opmerkingen op de opmerking die u wilt horen.

 2. Voer een van de volgende acties uit in het venster met gesproken opmerkingen dat wordt geopend:

  • Tik op pictogram voor afspelen om naar de gesproken opmerking te luisteren

  • Tik op gesproken antwoord om de gesproken opmerking te beantwoorden en typ vervolgens uw bericht. Als u klaar bent, tikt u op Reageren.

  • Tik op prullenbak om de gesproken opmerking te verwijderen

../_images/voice-comment.png

Meldingen weergeven

Door middel van meldingen wordt u in real-time op de hoogte gesteld van verzoeken en/of berichten van de afzender. Afhankelijk van uw instellingen worden meldingen ook op het startscherm van uw apparaat weergegeven.

Tik op pictogram voor nieuwe berichten om de meest recente meldingen te bekijken. Er wordt een lijst getoond met de volgende twee soorten meldingen:

 • Verzoeken: Dit zijn actie-items zoals rechtstreekse berichten, verzoeken om een bestand te reviseren, enzovoort.

 • Meldingen: Dit zijn eenvoudige berichten.

  ../_images/notifications.png

Revisies beheren

U ontvangt een melding wanneer uw bestand door revisoren wordt bekeken of wanneer opmerkingen worden geplaatst. U kunt de revisies online of op de desktop ook actief controleren en bijhouden.

Nadat u een bestand hebt gedeeld, kunt u het volgen en beheren. U kunt:

 • Stuur een berichten aan revisoren. Berichten worden ontvangen als meldingen.

 • Bekijk de lijst met revisoren.

 • Revisoren toevoegen.

 • Bestanden delen en revisies verwijderen.

U kunt een revisie beheren door op het pictogram pictogram overloop van een geopend document te klikken. Dan wordt het revisievenster geopend, zoals hieronder weergegeven.

../_images/managereview.png

Revisoren toevoegen

De initiatiefnemers van de revisie kunnen altijd revisoren toevoegen aan een geopende bestandsdeling/-revisie.

Vanuit elke bestandenlijst (Start, Gedeeld of zoekresultaten):

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op Personen.

 3. Tik in het dialoogvenster dat wordt geopend op Toevoegen.

 4. Voer het e-mailadres in van de persoon die u wilt toevoegen en tik op de knop Vorige als u klaar bent.

Het revisiebericht weergeven

U kunt het oorspronkelijke bericht dat u met het gedeelde bestand hebt verzonden als volgt reviseren:

 1. Open het gedeelde bestand vanuit Start, Gedeeld of Zoekresultaten.

 2. Tik op pictogram overloop

 3. Tik op Bericht.

Een bestand niet meer delen

Een bestand niet meer delen:

 1. Tik in de lijst met bestanden in Start, Gedeeld of Zoekresultaten op pictogram overloop.

 2. U kunt ook het bestand openen en tikken op pictogram overloop.

 3. Tik op Bestand niet meer delen.

 4. Tik nogmaals op Niet meer delen ter bevestiging.

Als u een bestand niet meer deelt, hebben geen van de gebruikers nog toegang tot het bestand.

Zelf een revisie verwijderen of een bestand niet meer delen

Alleen initiatiefnemers van revisies kunnen het bestand verwijderen. Dat doet u als volgt:

 1. Tik in de lijst met bestanden in Start, Gedeeld of Zoekresultaten op pictogram overloop

 2. Tik op Verwijderen.

 3. Tik nogmaals op Verwijderen ter bevestiging.

Opmerking

Als u de machtigingen voor delen en reviseren verwijdert, wordt het bestand zelf niet verwijderd.

Misbruik rapporteren

Revisoren kunnen misbruik rapporteren wanneer andere revisoren de algemene gebruiksvoorwaarden van Adobe schenden:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op Misbruik rapporteren.

 3. Selecteer een browser om het formulier Misbruik rapporteren te openen.

 4. Het formulier Misbruik rapporteren wordt geopend, vul de vereiste gegevens in.

 5. Tik op Misbruik rapporteren.

  ../_images/report-abuse.png

Uzelf verwijderen uit het revisieproces

Uzelf verwijderen uit het revisieproces:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op Mij verwijderen.

 3. Tik nogmaals op Mij verwijderen om te bevestigen dat u uit het revisieproces wilt stappen.