Bestanden en mappen beheren

Bestandsbeheer

Bestandsnamen wijzigen

Bestandsnamen wijzigen:

 1. Ga naar de lijst met bestanden op de pagina Start, Bestanden of Zoeken en tik op pictogram overloop naast een bestand.

 2. Tik op pictogram voor naamswijziging Naam wijzigen.

 3. Voer de gewenste naam in.

 4. Tik op Naam wijzigen.

../_images/rename.png

Bestanden verplaatsen

Acrobat biedt alleen ondersteuning voor het verplaatsen van opslagbestanden in de cloud. Bestanden verplaatsen:

 1. Tik in de lijst met bestanden op Bestanden > Adobe-cloudopslag.

 2. Tik op pictogram overloop, rechts van een bestand.

 3. Tik op pictogram voor verplaatsen

 4. Tik op een nieuwe locatie.

 5. Tik op Verplaatsen.

Opmerking

Gedeelde bestanden kunnen niet worden verplaatst.

Bestanden dupliceren

Acrobat biedt alleen ondersteuning voor het dupliceren van lokale bestanden (op uw apparaat). Bestanden dupliceren:

 1. Tik op Bestanden > Op dit apparaat.

 2. Tik op pictogram overloop, rechts van een bestand.

 3. Tik op pictogram voor dupliceren

Het bestand wordt automatisch gedupliceerd met dezelfde naam en het nummer (1). U kunt deze naam wijzigen, net als bij elk ander bestand.

Bestanden verwijderen

Bestanden verwijderen:

 1. Tik in de lijst met bestanden op pictogram overloop rechts van een bestand.

 2. Tik op pictogram voor verwijderen

 3. Tik op OK om de handeling te bevestigen.

Bestanden verwijderen uit de lijst Recent

In de weergave Start staan de bestanden die u recentelijk hebt bekeken, in chronologische volgorde. Bestanden verwijderen uit de lijst met recente bestanden:

 1. Tik op pictogram overloop rechts naast een willekeurig bestand.

 2. Tik op pictogram wissen

 3. Tik op Bestand verwijderen om de handeling te bevestigen.

../_images/removefromrecent.png

De lijst Recent wissen

De volledige lijst met recente bestanden wissen:

 1. Tik op Start.

 2. Tik op pictogram overloop in de rechterbovenhoek.

 3. Tik op Lijst met recente bestanden wissen.

 4. Tik op Wissen om de handeling te bevestigen.

Bestanden opslaan naar de cloud

Cloudgebaseerde bestanden worden automatisch naar de cloud opgeslagen nadat u een wijziging hebt doorgevoerd. Lokale bestanden moeten worden geüpload door te tikken op pictogram voor cloudopslag

Een lokaal bestand opslaan naar de cloud:

 1. Ga naar pictogram voor bestanden de pagina Bestanden.

 2. Tik op Op dit apparaat.

 3. Tik op pictogram overloop, rechts van een bestand.

 4. Tik op pictogram voor cloudopslag

Mappen beheren

Acrobat ondersteunt mapbeheer voor Adobe-cloudopslag en Dropbox.

Vanuit de weergave Bestanden > Adobe-cloudopslag tikt u op pictogram overloop, rechts van elke map, om de map te verwijderen of de naam ervan te wijzigen.

../_images/foldermenu.png

Mapnamen wijzigen

Vanuit de weergave Bestanden > Adobe-cloudopslag:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op pictogram voor naamswijziging

 3. Voer de gewenste naam in.

 4. Tik op Gereed.

Mappen verwijderen

Vanuit de weergave Bestanden > Adobe-cloudopslag:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op pictogram voor verwijderen

 3. Tik op OK om de handeling te bevestigen.

Een nieuwe map maken

Vanuit de weergave Bestanden > Adobe-cloudopslag:

 1. Tik op pictogram met plusteken

 2. Tik op pictogram voor nieuwe map

 3. Voer de gewenste naam voor de map in.

 4. Tik op Gereed.