Services voor abonnementen

Acrobat Reader is een gratis applicatie waarmee u PDF-bestanden kunt openen, weergeven, ondertekenen, afdrukken, annoteren, zoeken en delen. U moet wel een Acrobat Premium-abonnement aanschaffen als u de volgende Premium-functies wilt gebruiken:

Wanneer u een Adobe Acrobat Premium-abonnement aanschaft:

 • Krijgt u toegang tot alle hierboven vermelde Premium-functies in de mobiele Acrobat Reader-app.

 • Krijgt u toegang tot de meeste Premium-functies in de web- en desktop-app van Adobe Acrobat Reader. De functies Bewerken en Elektronisch ondertekenen in de web- en desktop-app zijn niet beschikbaar voor Acrobat Premium-abonnees.

 • Afhankelijk van uw abonnementsvoorwaarden worden automatisch maandelijks of jaarlijks kosten hiervoor in rekening gebracht.

 • Als u een gratis proefperiode van 7 dagen voor een jaarabonnement accepteert, ontvangt u een e-mail wanneer uw proefperiode bijna afloopt.

  • Aan het einde van uw gratis proefperiode wordt het bedrag in uw abonnementsvoorwaarden automatisch in rekening gebracht.

  • Als u niet wilt dat er kosten in rekening worden gebracht, zegt u het abonnement op voordat de proefperiode afloopt.

Opmerking

Abonnees van Acrobat Pro DC hebben toegang tot alle hierboven genoemde Premium-functies op de mobiele, desktop- en webapplicatie van Acrobat Reader. Zie Adobe Acrobat DC-abonnementen en prijzen voor meer informatie.

Abonnementen beheren

Abonneren op services

Als een functie die u wilt gebruiken, niet beschikbaar is, of u wordt gevraagd om u te abonneren, uw huidige abonnementen controleren en nieuwe abonnementen toevoegen: Hiervoor gaat u als volgt te werk:

 1. Tik op pictogram voor profiel

 2. Tik op Abonnementen.

 3. Om u te abonneren op Adobe Acrobat Premium, tikt u op Nu uitproberen.

  ../_images/subscriptionsnew.png
 1. Bekijk de abonnementsgegevens op de weergegeven pagina en voer zo nodig een van de volgende acties uit:

  • Om een jaarabonnement aan te schaffen, selecteert u Jaarlijks > Gratis proefperiode van 7 dagen starten. Meld u in het volgende dialoogvenster aan met uw bestaande aanmeldingsgegevens of schrijf u in voor een Adobe-account en doorloop het proces.

  • Om een maandabonnement aan te schaffen, selecteert u Maandelijks > Nu abonneren. Meld u vervolgens aan of schrijf u in en doorloop het proces.

  ../_images/subscribe.png

Opmerking: De jaarlijkse facturering voor het Premium-abonnement begint wanneer uw gratis proefperiode afloopt. Als u het abonnement niet wilt voortzetten, zeg het dan op voordat de proefperiode afloopt, zodat er geen kosten in rekening worden gebracht. Maandelijkse of jaarlijkse abonnementen worden automatisch verlengd totdat u opzegt vóór de verlengingsperiode.

Opmerking

Als u niet beschikt over de laatste versie van de app, wordt de legacy gebruikersinterface met individuele abonnementen weergegeven.

Een abonnement activeren

Uw abonnementen worden automatisch geactiveerd. Als er een probleem optreedt, kunt u uw aankoop als volgt opnieuw activeren of herstellen:

 1. Start Acrobat.

 2. Tik op pictogram voor profiel > Abonnementen.

 3. Tik op Aankopen herstellen. Er verschijnt een dialoogvenster waarin staat dat uw aankoop is hersteld.

 4. Start de app opnieuw en probeer uw betaalde services te gebruiken.

Opmerking

Zie ook de veelgestelde vragen hieronder voor speciale gevallen.

Bestaande abonnementen upgraden

Als u een pakket wilt upgraden dat services bevat waarop u al bent geabonneerd, wordt dit niet voorkomen door de abonnementsworkflow. De workflow zal u wel informeren dat u deze bestaande abonnementen moet annuleren. Als u zich bijvoorbeeld abonneert op Acrobat Pro DC, moet u alle andere abonnementen annuleren.

Een abonnement annuleren

U moet abonnementen opzeggen in de store waar u het abonnement hebt gekocht.

Opzeggen vanuit de Adobe Acrobat Reader-app:

 1. Open Adobe Acrobat.

 2. Tik op pictogram voor profiel > Abonnementen.

 3. Tik op Abonnementen beheren.

  De abonnementspagina van de store wordt geopend. Volg de aanwijzingen om de opzegging uit te voeren.

../_images/subscriptionsnew.png

Zie Adobe-proefversie of -abonnement opzeggen voor meer informatie.

Van Google Play of de Play Store

 1. Open Google Play op een apparaat of ga naar Play Store.

 2. Tik in het menu op Abonnementen > (uw item om te annuleren) > Abonnement annuleren.

Voor meer details gaat u naar Een abonnement op Google Play opzeggen, pauzeren of wijzigen. Als u problemen ondervindt bij het annuleren van een abonnement, gaat u naar de Google-klantenondersteuning.

Van de Samsung Galaxy Store:

 1. Open de Galaxy Store op uw apparaat.

 2. Tik op hamburgerpictogram > Kwitanties.

 3. Ga naar het tabblad Items > [de naam van uw abonnement] > Afmelden.

../_images/cancelsubscriptiongalaxy.png

Ga voor meer informatie naar Inhoud en services - klantenondersteuning van Samsung.

Zodra u een abonnement succesvol hebt opgezegd, zou u hierover een e-mailbericht moeten ontvangen.

Annuleringskosten en terugbetalingen

Een terugbetaling is afhankelijk van wanneer u hebt opgezegd en van het type abonnement dat u hebt gekocht. De meeste abonnementen worden volledig terugbetaald als u binnen 14 dagen na de oorspronkelijke aankoop opzegt. Meer informatie over geld terugkrijgen bij annulering.

Adobe geeft geen terugbetaling voor aankopen die rechtstreeks via app stores worden gedaan. Voor terugbetalings- of factureringsverzoeken raadpleegt u:

Meer hulp nodig bij terugbetalingen? Gebruik dan de chatbot Contact opnemen onderaan de pagina Veelgestelde vragen over Acrobat Reader voor mobiele apparaten.

Probleem oplossen in Aankopen herstellen

Probleem: De workflow Aankopen herstellen wordt onderbroken nadat Acrobat-updates worden geïnstalleerd via een andere store dan de oorspronkelijke installatiestore.

Details: Als Acrobat handmatig of automatisch wordt bijgewerkt vanuit een andere store dan de oorspronkelijke installatiestore, wordt de workflow voor het herstellen van het abonnement verbroken. Als u de app bijvoorbeeld downloadt van de Google Play Store, maar bijwerkt via de Samsung Galaxy Store, verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd de app opnieuw te installeren.

U kunt dit probleem oplossen:

 1. Maak als volgt een back-up van uw gegevens:

 1. Tik in de weergave Start op Bestanden > Op dit apparaat.

 2. Tik voor elk bestand waarvan u een back-up moet maken op pictogram overloop

 3. Kies Een kopie opslaan, selecteer een locatie en voltooi de workflow.

Er is waarschijnlijk al een back-up gemaakt van de bestanden in de lijst Recent. Als Acrobat is geopend en een netwerkverbinding tot stand is gebracht, zijn de cloudbestanden waarschijnlijk al gesynchroniseerd. De lokale opslag van Acrobat wordt automatisch verwijderd wanneer de app wordt verwijderd.

../_images/saveacopy.png
 1. Verwijder de app.

 2. Installeer de app opnieuw vanuit de app store waar u oorspronkelijk uw abonnement hebt aangeschaft.

Uw app bijwerken

Acrobat Reader is naadloos geïntegreerd met uw apparaat en de Adobe-cloudopslag. Door een wijziging in een of meerdere van deze componenten, moet u soms ook een of meer van de andere componenten bijwerken. U moet uw app bijwerken naar de laatste versie als deze niet automatisch wordt bijgewerkt.

De Adobe-cloudopslag is een zich ontwikkelende service en de voortdurende veranderingen kunnen storingen veroorzaken in bepaalde workflows die gebruikmaken van DC-services. Werk Acrobat Reader dus bij naar de nieuwste versie wanneer u daarom wordt gevraagd.

../_images/upgrade.png

Volg de store-instructies voor uw platform om de app bij te werken:

Bestanden opslaan

Bestanden die worden gewijzigd met behulp van abonnementsservices, worden als volgt opgeslagen:

 • Lokale bestanden worden zowel op uw apparaat als in de Adobe-cloudopslag opgeslagen.

 • Bestanden die afkomstig zijn van een cloudopslaglocatie (zoals Dropbox en OneDrive) worden weer op die locatie opgeslagen.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik aankopen herstellen nadat ik ze heb bijgewerkt in een andere store dan die waar de oorspronkelijke download is geleverd?

U kunt aankopen niet herstellen als u naar een andere store gaat. Om uw aankopen te herstellen, verwijdert u de huidige app-versie en installeert u deze opnieuw vanuit de store waar u de app oorspronkelijk hebt gekocht. Ga voor meer informatie naar uw abonnementen herstellen of opnieuw starten in de Google Play Store.

Opmerking: Versies die vanuit de Google Play Store zijn geïnstalleerd, kunnen op elk moment worden bijgewerkt via de Samsung Galaxy Store. Een versie die is geïnstalleerd of bijgewerkt vanuit de Samsung Galaxy Store kan echter pas 1 jaar na de installatiedatum worden bijgewerkt via de Google Play Store.

Waarom zijn er automatisch kosten voor mij in rekening gebracht nadat de proefversie was beëindigd?

De gratis proefversie wordt na de proefperiode automatisch omgezet naar een betaald abonnement.

Als ik mijn abonnement annuleer, krijg ik dan een bevestiging?

 • Annuleren via de app store: Controleer het bevestigingsbeleid bij annuleringen van uw app store.

 • Annuleren via Adobe: Adobe stuurt u een e-mail ter bevestiging.

Hoe weet ik dat mijn proefversie wordt beëindigd en dat er kosten in rekening worden gebracht?

Controleer de instellingen in de Adobe-app om te zien wanneer een betaling wordt afgeschreven. Tik op Instellingen > Abonnementen beheren om de volgende geplande betaling te zien.

Wat moet ik doen als ik per ongeluk twee keer een abonnement neem?

U kunt niet twee abonnementen nemen met één aanmeldings-id. Als u zich aanmeldt als een andere gebruiker, moet u uw abonnementen afzonderlijk beheren voor elke aanmelding.

Ik wil evalueren of ik moet kopen of annuleren. Waar vind ik een volledige lijst met functies die op alle platforms beschikbaar zijn?

De app stores laten zien welke in-app-aankopen beschikbaar zijn (beschikbare abonnementsfuncties).

Kan ik vanaf meerdere mobiele apparaten toegang krijgen tot mijn Acrobat Reader Premium-abonnement?

Ja, u kunt vanaf meerdere mobiele apparaten toegang krijgen tot het Acrobat Reader Premium-abonnement door u aan te melden met de inloggegevens van het abonnementsaccount.

Kan ik mijn Adobe Acrobat Premium-abonnement gebruiken met Acrobat Reader voor desktop?

Nee, u kunt uw Adobe Acrobat Premium-abonnement niet gebruiken om toegang te krijgen tot de abonnementsfuncties van Acrobat Reader voor desktop.

Abonnementsfuncties

PDF maken

Abonnementhouders van Adobe Acrobat Premium of Adobe Acrobat Pro DC kunnen allerlei documenttypen omzetten naar de PDF-indeling. Voor deze online service is een internetverbinding nodig.

Een ongeopend bestand naar PDF converteren:

 1. Meld u aan bij de Adobe-cloudopslag en open een bestandenlijst (Start, Bestanden, Gedeeld).

 2. Tik voor elk bestand op pictogram overloop > PDF maken.

 3. Of tik op pictogram met plusteken > PDF maken. Tik vervolgens op een willekeurige bestandslocatie en navigeer naar een bestand. Selecteer een niet-PDF-bestand.

../_images/createmenu.png

De app converteert uw bestand automatisch naar PDF. Lokale bestanden worden opgeslagen in de Adobe-cloudopslag. Andere bestanden worden opgeslagen op hun oorspronkelijke locatie.

Een afbeeldingsbestand op uw apparaat naar PDF converteren:

 1. Open een afbeeldingsbestand in uw fotogalerie of kies een andere afbeelding op uw apparaat.

 2. Tik op pictogram voor delen

 3. Selecteer de Adobe Acrobat-app (Converteren naar PDF).

../_images/convertfromgallery.png

PDF exporteren naar andere bestandsindelingen

Als u geabonneerd bent op Adobe Acrobat Premium of Adobe Acrobat Pro DC kunt u niet-gedeelde PDF-bestanden exporteren naar andere indelingen, waaronder Word, Excel, PowerPoint en RTF (Rich Text Format). Voor deze online service is een internetverbinding nodig.

Tijdens de workflow voor exporteren kunt u gescande tekst ook via OCR (Optical Character Recognition) laten omzetten naar bewerkbare tekst. Acrobat ondersteunt veel exporttalen.

 1. Meld u aan bij de Adobe-cloudopslag.

 2. Open een niet-gedeelde PDF en tik op pictogram overloop > PDF exporteren.

 3. U kunt ook vanuit een willekeurige bestandenlijst tikken op pictogram overloop > PDF exporteren naast een niet-gedeeld bestand.

 4. Geef de gewenste indeling op voor het exportbestand.

 5. Als u wilt, kunt op Taal tikken en de standaardtaal wijzigen. De exporttaal is standaard ingesteld op de taal van uw app.

 6. Tik op Exporteren.

../_images/filelistcontextmenu.png

PDF bewerken

Abonnementhouders van Adobe Acrobat Premium of Adobe Acrobat Pro DC kunnen PDF's bewerken op hun mobiele telefoon of tablet. Met de bewerkingsfuncties kunt u:

 • Tekst en afbeeldingen toevoegen

 • Tekst bewerken en tekstblokken verwijderen, verplaatsen en groter of kleiner maken

 • De stijl, grootte, dikte, kleur en uitlijning van het lettertype wijzigen

 • Tekst omzetten naar een genummerde lijst of een lijst met opsommingstekens

 • Afbeeldingen verwijderen, verplaatsen, roteren en groter of kleiner maken

 • Handelingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

 • Tekst kopiëren en plakken van en naar een PDF

Tik op pictogram voor bewerken > PDF bewerken om de bewerkingsmodus te openen.

In de bewerkingsmodus kunt u:

 • Op tekst of een afbeelding tikken als u deze wilt bewerken.

 • Op pictogram voor tekst toevoegen of pictogram voor afbeelding toevoegen tikken om een tekstvak of afbeelding toe te voegen

../_images/editbuttonmenu.png

Raadpleeg PDF's bewerken voor meer informatie.

Pagina's indelen in een PDF

Pagina's indelen:

 1. Meld u aan bij de Adobe-cloudopslag.

 2. Open een niet-gedeeld bestand, tik op pictogram voor bewerken en tik vervolgens op pictogram voor indelen

 3. Selecteer een of meer pagina's en kies indien nodig een van de volgende handelingen:

  • Pagina's roteren: Tik op linksom draaien of rechtsom draaien

  • Pagina's opnieuw indelen: Druk lang op de handtekening en sleep deze naar een nieuwe locatie.

  • Pagina's verwijderen: Tik op pictogram voor verwijderen en bevestig de handeling.

  • Pagina's invoegen: Tik op pictogram voor invoegen en geef aan of u een ander bestand wilt invoegen, of een lege pagina. Kies vervolgens voor of na. Het bestand wordt automatisch door de app opgeslagen.

  • Pagina's extraheren: Tik op pictogram voor extraheren. De geëxtraheerde pagina's worden automatisch op uw apparaat opgeslagen als “Pagina's van <bestandsnaam>”.

../_images/organizemenu.png

Opmerking

U kunt elke actie ongedaan maken of juist weer opnieuw uitvoeren door achtereenvolgens op pictogram overloop en pictogram Ongedaan maken te tikken.

Bestanden combineren

Met een abonnement op Adobe Acrobat Premium of Adobe Acrobat Pro DC kunt u maximaal 12 bestanden combineren tot een enkel PDF-bestand. U kunt bestanden ook combineren vanuit een geïntegreerde bestandslocatie zoals Dropbox en Drive.

Let op de volgende beperkingen bij het combineren van bestanden:

 • Het is niet mogelijk bestanden te combineren die ter revisie zijn gedeeld.

 • U moet zich aanmelden bij de Adobe-cloudopslag.

 • Er is een internetverbinding vereist.

 • U hebt een Acrobat Reader-abonnement nodig.

Bestanden combineren:

 1. Druk in de lijst met bestanden lang op een bestand totdat er een vinkje verschijnt.

 2. Tik indien nodig op een of meer bestanden. U kunt maximaal 12 niet-gedeelde bestanden selecteren.

 3. Tik op pictogram overloop > Bestanden combineren. Als u niet-PDF-bestanden selecteert, converteert Acrobat deze onmiddellijk naar PDF.

  ../_images/combine.png

Opmerking

U kunt ook in de lijst met bestanden tikken op pictogram met plusteken > Bestanden combineren. Of u kunt een bestand openen en tikken op pictogram overloop > Bestanden combineren. Navigeer vervolgens naar een bestandslocatie, selecteer bestanden en tik op Volgende. Volg hierna de onderstaande stappen.

 1. Voer in het dialoogvenster dat wordt geopend indien nodig een of meerdere van de volgende handelingen uit:

  • Tik op pictogram herschikken om de bestanden opnieuw te ordenen en sleep een bestand omhoog of omlaag.

  • Als u een bestand wilt verwijderen uit de lijst met te combineren bestanden, tikt u op cirkel verwijderen naast het bestand.

  • Als u een bestand wilt hernoemen, tikt u op pictogram Potlood naast de titel van het bestand en voert u de nieuwe naam in. Standaard is de naam 'Combineren + (huidige datum)'.

  ../_images/combine2.png
 2. Tik op Combineren.

Het gecombineerd bestand wordt automatisch geüpload naar de Adobe-cloudopslag.

Bestanden comprimeren

Met een Premium-abonnement kunt u bestanden kleiner maken door ze te comprimeren. Gecomprimeerde bestanden verbruiken minder bandbreedte en zijn gemakkelijker en sneller om mee te werken. U kunt geen bestanden comprimeren die eerder zijn gecomprimeerd.

../_images/contextmenu1.png

Als u een bestand wilt comprimeren, tik op pictogram overloop > PDF comprimeren. Tik desgewenst op Openen om het bestand te openen.

Het gecomprimeerde bestand wordt opgeslagen op dezelfde locatie als die van het originele bestand.

Opmerking

Bestandscompressie is alleen beschikbaar voor bestanden die nooit eerder in een app (waaronder Acrobat voor bureaublad-pc's) zijn gecomprimeerd. Als u een bestand comprimeert dat al eerder is gecomprimeerd krijgt u een foutmelding.

PDF's met een wachtwoord beveiligen

Abonnees op Adobe Acrobat Premium of Adobe Acrobat Pro DC kunnen PDF's met een wachtwoord beveiligen door een wachtwoord voor het openen van documenten in te stellen.

Houd rekening met het volgende wanneer u een wachtwoord voor een PDF maakt:

 • De app maakt een bestandskopie met de naam ‘<bestandsnaam>_beveiligd’ en slaat dat bestand op in de Adobe-cloudopslag. Het originele bestand wordt niet beschermd of gewijzigd.

 • Acties die het bestand wijzigen, worden geblokkeerd op mobiele apparaten, inclusief Invullen en ondertekenen, opmerkingen plaatsen en bewerken.

 • U kunt de beperkte functies gebruiken met de desktopversie van Acrobat.

 • U kunt het wachtwoord verwijderen met de desktopversie van Acrobat (u moet dan wel op de hoogte zijn van het originele wachtwoord).

 • Er is geen apart wachtwoord voor het bewerken van bestanden. Als een gebruiker een bestand kan openen, kan hij het ook bewerken.

 • Momenteel biedt de mobiele Acrobat Reader-app geen ondersteuning voor het afdrukken van PDF's die met een wachtwoord zijn beveiligd.

Een bestand met een wachtwoord beveiligen vanuit een geopende PDF of vanuit een willekeurige bestandenlijst:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op beveiligingspictogram

../_images/protect.png
 1. Voer een wachtwoord in en bevestig het. Gebruik alleen ondersteunde tekens.

 2. Tik op Wachtwoord instellen.

../_images/setpassword.png

Ondersteunde tekens

Bij het maken van een wachtwoord voor het beveiligen van een PDF mag u alleen letters, cijfers en de onderstaande ondersteunde tekens gebruiken. Als wachtwoorden niet-ondersteunde tekens bevatten, verschijnt een foutmelding.

Ondersteunde tekens: !, “, “, #, $, %, &, ‘, (, ), *, +, ,, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, :, ;, < , =, > , ?, @, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [, \, ], ^, _, `, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, {, |, }, ~

Een beveiligd bestand openen

Om een met een wachtwoord beveiligd bestand te openen, moet u het wachtwoord kennen.

Opmerking

Het is niet mogelijk een vergeten wachtwoord op te halen.

 1. Open een beveiligd bestand.

 2. Typ het wachtwoord.

 3. Tik op OK.

../_images/enterpassword.png

Vergeten wachtwoorden

De wachtwoordfunctie is specifiek ontworpen om uw documenten te beveiligen tegen schadelijke aanvallen en ongewenste weergave. Daarom is het niet mogelijk om een vergeten wachtwoord op te halen. Opmerking:

 • De DC-functie voor wachtwoordbescherming op mobiele apparaten werkt hetzelfde als op de desktop.

 • Het is raadzaam om een beveiligde back-up van uw wachtwoord te maken voor het geval dat u het wachtwoord vergeet.

 • Wanneer u een bestand met een wachtwoord beschermd, maakt Acrobat Reader een nieuw bestand aan. Het oorspronkelijke bestand is niet beveiligd, en u kunt dat bestand dus altijd van uw apparaat ophalen.