Werken met PDF's

Gebruik uw Acrobat Reader-app voor de volgende handelingen:

Wanneer u een PDF-bestand opent, zijn de getoonde menu's afhankelijk van het bestandstype. Bij niet-gedeelde bestanden bijvoorbeeld, wordt boven in het venster een actiemenu weergegeven en onderaan een zwevend actiemenu.

Via het overlooppictogram (pictogram overloop) en de zwevende actieknop pictogram voor bewerken opent u een contextmenu met aanvullende opties die zijn gebaseerd op uw serviceabonnement. Zo is een abonnement vereist voor bijvoorbeeld de functies Pagina's indelen en PDF bewerken.

../_images/regularmenu.png

De bovenste menubalk, opties in het contextmenu en de zwevende actieknop zijn afhankelijk van het type bestand dat op dat moment wordt weergegeven:

 • Normale bestanden (niet gedeeld): Het bovenste menu bevat opties voor het wijzigen van de schuifmodus, ongedaan maken of opnieuw uitvoeren, een zoekfunctie voor tekst, een functie voor het delen van bestanden en een overloopmenu met functies voor het weergeven van opmerkingen en bladwijzers, een optie voor afdrukken en met handelingen die gerelateerd zijn aan uw abonnementsservices.

 • Gedeelde bestanden (Alleen-weergeven): Een overloopmenu biedt toegang tot functies voor het afdrukken en beheren van het gedeelde bestand.

 • Revisiebestanden: Bestanden die deel uitmaken van een actieve revisie tonen de balk met opmerkingen, het filter voor opmerkingen en een overloopmenu met beheerfuncties voor de revisie. De zwevende actieknop is niet beschikbaar. De zwevende actieknop (pictogram voor bewerken) biedt toegang tot tools zoals die voor Opmerkingen, Invullen en ondertekenen en tot andere services waarop u zich moet abonneren. Zie Bestanden delen en reviseren voor meer informatie.

../_images/editbuttonmenu.png

PDF's opslaan in Adobe-cloudopslag

De volgende bestanden worden automatisch naar de bronlocatie op de cloud opgeslagen:

 • Elk bestand dat u wijzigt nadat u het hebt gedownload van de cloud.

 • Elk bestand waarbij functies van de Adobe-cloudopslag zijn vereist, zoals delen, reviseren, bestanden combineren, PDF exporteren, enzovoort.

Bestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen naar de cloud opslaan:

 1. Ga naar de bestandenlijst op de startpagina, kies Bestanden > Op dit apparaat of open een willekeurig bestand.

 2. Tik op pictogram overloop en daarna op pictogram voor cloudopslag

Een kopie van gedeelde PDF's opslaan

U kunt bestanden opslaan naar de Adobe-cloudopslag of naar een ondersteunde opslagloctie van derden. Met Acrobat kunt u een kopie van gedeelde bestanden en revisiebestanden opslaan, samen met hun opmerkingen. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

 1. Open een bestand en tik op pictogram overloop.

 2. Tik op Een kopie opslaan

 3. Selecteer een locatie.

 4. Tik op Opslaan.

../_images/saveacopy.png

PDF-bestanden als favoriet markeren

U kunt een bestand als favoriet markeren door er een ster aan toe te voegen. Als u deze optie toegepast, verschijnt er een ster naast het bestand op de opgegeven locaties op alle apparaten, inclusief uw bureaublad. U kunt de werking van de locatie voor bestanden waaraan een ster is toegekend, bepalen met behulp van de instellingen voor Locatie van bestand met ster instellen.

Ga als volgt te werk om een ster aan een bestand toe te kennen:

 1. Open het bestand.

 2. Open een contextmenu.

 3. Tik op pictogram ster toevoegen. Er verschijnt nu een ster naast het bestand op de locaties die u hebt opgegeven met de instellingen voor Locatie van bestand met ster instellen.

../_images/starredfiles.png

Als u de ster van een bestand wilt verwijderen, opent u een contextmenu (door bijvoorbeeld op pictogram overloop te tikken) en tikt u op pictogram ster verwijderen.

../_images/unstarfile.png

PDF's in verschillende modi weergeven

U kunt een PDF duidelijker weergeven door de instellingen voor de weergavemodus aan te passen. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

 1. Open een PDF-bestand.

 2. Tik in het bovenste menu op het pictogram voor weergave-instellingen. Het getoonde pictogram staat voor de huidige weergavemodus.

 3. Tik in het dialoogvenster dat verschijnt op een van de volgende schuifmodi en/of nachtmodus:

  • Doorlopende pagina's: Veeg naar boven of beneden op het scherm om door de pagina's te bladeren. Kies deze instelling wanneer u documenten wilt markeren.

  • Eén pagina: Veeg naar links of naar rechts om door de pagina's te bladeren, of tik op de linker- of rechterrand van het document.

  • Leesmodus: Door het toepassen van tekstterugloop past de tekst in de huidige weergave. Hierdoor wordt de leesbaarheid voor sommige documenten verbeterd. Objecten die zijn herkend als afbeeldingen, worden op een eigen regel weergegeven. De breedte is beperkt tot de schermbreedte. De zoomfunctie wordt in de leesmodus uitgeschakeld, waardoor het soms lijkt alsof delen van afbeeldingen buiten het scherm vallen. Let op: niet alle PDF's zijn compatibel met de leesmodus. Deze functie wordt tijdens 2020 stapsgewijs uitgerold (en is nu nog niet beschikbaar voor alle gebruikers).

  • Nachtmodus: Met Nachtmodus keert u wit en zwart om bij weinig licht. Hierdoor raken uw ogen minder snel vermoeid en kan ook de batterijduur worden verlengd.

  • Twee pagina's met voorblad (alleen voor tablets) Op tablets en op apparaten met een scherm van 7 tot 8 inch kunt u ervoor kiezen om alleen het voorblad weer te geven bij het openen van een document.

 4. Om menu's te verbergen, tikt u op het bestand. Het verandert de weergave naar de immersieve modus, zodat u meer van het document kunt zien.

../_images/viewmodes.png

Opmerking

Met de vergrendelingsoptie voor schermhelderheid voorkomt u dat het PDF-scherm wordt gedimd.

PDF's bewerken

Gebruikers met een abonnement op de bewerkingsservice kunnen PDF-bestanden wijzigen. U kunt PDF-bestanden wijzigen via de modus Bewerken: Tik op pictogram voor bewerken > PDF bewerken om de bewerkingsmodus te openen.

Tekst toevoegen

Nieuwe tekst toevoegen:

 1. Tik op een lege plek in de bewerkingsmodus om het menu weer te geven.

 2. Tik op pictogram voor tekst toevoegen

 3. Tik op de plaats waar u wilt invoegen en voer de tekst in.

 4. Pas eventueel tekstopmaak toe, zoals Vet, Cursief, Onderstrepen.

 5. Tik op pictogram voor vinkje om de wijzigingen op te slaan.

../_images/addtext.png

Wanneer u de modus voor het toevoegen van tekst hebt gesloten, kunt u nogmaals op de tekst tikken en een tool in het menu selecteren om de stijl, grootte, dikte, kleur en uitlijning van het lettertype te wijzigen.

Tekstblok bewerken

Als u bestaande tekst wilt bewerken, opent u de bewerkingsmodus en:

 1. Tik op een tekstblok en voer indien nodig een of meerdere van de volgende handelingen uit:

  • Tik op Tekst bewerken om de tekst in het blok te bewerken. Selecteer vervolgens een teksttool in het bewerkingsmenu om de tekenstijl, grootte, gewicht, kleur en uitlijning te wijzigen.

  • Tik op Alles selecteren om de tekst in het blok te selecteren.

  • Tik op Verwijderen om het tekstblok te verwijderen.

  • Dubbeltik in de geselecteerde tekst en selecteer vervolgens Kopiëren in het weergegeven menu om een tekstblok te kopiëren.

  • Versleep de grepen van het tekstvak om het formaat of de locatie van het tekstblok te wijzigen.

 2. Tik buiten het tekstbewerkingsblok om de wijzigingen op te slaan.

../_images/editblock.png

Specifieke tekst bewerken

Bestaande tekst bewerken via de bewerkingsmodus:

 1. Tik in de bewerkingsmodus op een tekstblok.

 2. Dubbeltik in het tekstblok om de speciale handgrepen te weer te geven.

 3. Sleep de handgrepen om tekst te selecteren.

 4. Selecteer een teksttool in het bewerkingsmenu om de tekenstijl, grootte, gewicht, kleur en uitlijning te wijzigen.

 5. Tik buiten het tekstbewerkingsblok om de wijzigingen op te slaan.

../_images/selecttext.png

Tekst bewerken via contextmenu:

 1. Open de PDF en druk lang op de tekst die u wilt bewerken.

 2. Tik in het menu dat wordt geopend op Tekst bewerken.

 3. Bewerk de tekst naar wens en tik vervolgens op Opslaan.

 4. Selecteer X in de bovenste werkbalk om uw wijzigingen te negeren.

Lijsten invoegen

U kunt een nieuwe lijst invoegen of een bestaande lijst converteren naar een genummerde lijst of naar een lijst met opsommingstekens. Hiertoe selecteert u de tekst zoals hierboven is beschreven en tikt u op een van de lijstpictogrammen.

../_images/insertlist.png

Afbeeldingen bewerken

U kunt afbeeldingen verwijderen, roteren, verplaatsen en groter of kleiner maken. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

 1. Tik op pictogram voor bewerken > PDF bewerken.

 2. Tik op een afbeelding.

 3. Druk lang op een afbeelding en voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de afbeelding naar een andere locatie.

  • Sleep een hoekgreep om de afmetingen van de afbeelding te wijzigen.

  • Tik op Verwijderen om de PDF te verwijderen.

  • Tik op linksom draaien of rechtsom draaien om de afbeelding te draaien.

 1. Tik buiten het bewerkte blok om uw wijziging op te slaan.

../_images/editimage.png

Afbeeldingen toevoegen

Een nieuwe afbeelding aan een PDF toevoegen:

 1. Tik op pictogram voor bewerken > PDF bewerken.

 2. Tik op pictogram voor afbeelding toevoegen

 3. Tik op de afbeeldingslocatie in het document.

 4. Tik op de bron voor een afbeelding en navigeer naar de afbeelding. Beschikbare opties kunnen per apparaat variëren.

  De afbeelding wordt automatisch toegevoegd.

 5. Druk lang op de afbeelding om de volgende bewerkingen uit te voeren (optioneel):

  • Sleep de afbeelding naar een andere locatie.

  • Sleep een blauwe hoekgreep om de afmetingen van de afbeelding te wijzigen.

  • Verwijder de afbeelding. Tik op Verwijderen.

 6. Tik buiten het tekstbewerkingsblok om uw wijzigingen op te slaan.

../_images/addimage.png

Bewerkingsacties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Bewerkingsacties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren:

 • Tik in de bewerkingsmodus op pictogram Ongedaan maken (rechtsboven) om een handeling ongedaan te maken.

 • Druk lang op pictogram Ongedaan maken en tik op pictogram Opnieuw uitvoeren

Opmerking

Op een extern toetsenbord kunt u de sneltoetsen gebruiken: Command + Z OF Command + Shift + Z

PDF's bewerken via contextmenu

Om het contextmenu te openen,