Vragen om e-handtekeningen

U kunt nu documenten laten ondertekenen door andere gebruikers met behulp van de nieuwe tool Vragen om e-handtekeningen in de mobiele app van Acrobat Reader. Met de tool kunt u e-handtekeningen maken die voldoen aan de wetten op het gebied van elektronische ondertekening in veel landen over de hele wereld.

Niet-zakelijke gebruikers kunnen de tool Vragen om e-handtekeningen gebruiken als ze over een van de volgende abonnementen beschikken:

 • PDF Pack

 • Acrobat Standard

 • Acrobat Pro voor individuele gebruikers/teams

 • Acrobat Pro met elektronische ondertekening voor individuele gebruikers/teams

 • Acrobat Pro met uitgebreid elektronisch ondertekenen voor individuele gebruikers/teams

Opmerking

De tool Vragen om e-handtekeningen van de Acrobat Reader-app is momenteel alleen beschikbaar voor niet-zakelijke gebruikers. Als u documenten wilt laten ondertekenen met uw bedrijfsaccount, raden we u aan Acrobat voor het web of de desktop te gebruiken.

Ondersteunde bestandstypen

Momenteel biedt de functie Vragen om e-handtekeningen alleen ondersteuning voor PDF-bestanden.

Documenten verzenden ter e-handtekening

Documenten verzenden ter ondertekening:

 1. Tik vanuit de bestandenlijst op pictogram overloop > Vragen om e-handtekeningen voor het bestand dat u voor ondertekening wilt verzenden.

  ../_images/request-esign-1.png
 2. U kunt ook het bestand openen en vervolgens de tool voor elektronische handtekeningen selecteren.

  We hebben onlangs onze nieuwe en meer intuïtieve ervaring uitgerold. Voer een van de volgende acties uit op basis van de interface die u gebruikt:

../_images/mv-esign-classic-new.png
 1. Het dialoogvenster Ontvangers toevoegen wordt geopend. Voeg daarin de e-mailadressen van de ontvangers toe. De toegevoegde ontvangers verschijnen in de onderstaande lijst. De ontvangers worden vermeld in de volgorde waarin ze de overeenkomst moeten ondertekenen.

 2. Om de volgorde van de ontvangers te wijzigen, tikt u op pictogram voor ontvangers verplaatsen naast een ontvanger en verplaatst u deze omhoog of omlaag in de lijst.

  ../_images/add-fields.png
 1. Tik op Mij toevoegen om uzelf als ondertekenaar van het document op te nemen.

 2. Als u de rol van de toegevoegde ontvangers wilt wijzigen, tikt u op pictogram overloop naast het e-mailadres van een ontvanger en selecteert u een van de volgende opties:

  • Ondertekenen - Dit is de standaardrol van ontvangers. Er moet minstens één handtekeningveld zijn toegewezen aan elke ondertekenaar voor een transactie. Als het systeem geen handtekeningveld voor de ondertekenaar vindt, wordt er automatisch een handtekeningenblok aan het einde van het document gegenereerd.

  • Formulier invullen - Deze rol is alleen beschikbaar voor Acrobat Pro- en Advanced E-Sign-abonnees. Invullers van formulieren kunnen in een ondertekeningscyclus worden opgegeven, maar ze hoeven geen handtekening toe te passen. Alle veldtypen, inclusief de handtekeningvelden, kunnen worden toegewezen aan een formulierinvuller.

  • Goedkeuren - Deze rol is alleen beschikbaar voor Acrobat Pro- en Advanced E-Sign-abonnees. Er kan een fiatteur worden toegewezen aan een document dat moet worden gereviseerd voordat het naar de ondertekenaars wordt verzonden. Fiatteurs hoeven geen velden te ondertekenen of te bewerken. Ze hoeven alleen maar hun naam in te voeren voordat de transactie naar de ondertekenaars wordt verzonden. Het is ook mogelijk enkele velden toewijzen aan de fiatteur. Deze moeten dan wel worden ingevuld door de fiatteur.

  • Gekopieerd - Gekopieerde ontvangers ontvangen uitsluitend ter informatie een kopie van het initiële verzoek en van de ingevulde ondertekende overeenkomst.

  • Ontvanger verwijderen - Selecteer deze optie om de ontvanger uit de lijst te verwijderen.

  ../_images/recipient-action.png
 1. Als u alle ontvangers in de gewenste volgorde hebt toegevoegd en de desbetreffende rollen hebt toegewezen, tikt u op Velden toevoegen in de rechterbovenhoek.

 2. Tik op een willekeurige plek in het document om formuliervelden toe te voegen.

  ../_images/e-sign-setup-field.png
 3. Het dialoogvenster Veld instellen verschijnt. Tik daarin op het veld Veldtype en selecteer een veldtype.

  Acrobat ondersteunt de volgende veldtypen: tekst, handtekening, naam, datum, e-mailadres en selectievakje. Standaard worden de toegevoegde velden toegewezen aan de eerste ontvanger.

  ../_images/esign-field-types.png
 4. Als u de toegewezen ontvanger wilt wijzigen, tikt u op het veld en selecteert u een andere ontvanger in het pop-upmenu. Houd er rekening mee dat alleen de ontvangers met de rol Ondertekenen hier in de lijst met ondertekenaars worden weergegeven.

  ../_images/change-recipient.png
 5. Als u een ongewenst formulierveld wilt verwijderen, tikt u eerst op het veld en vervolgens op Verwijderen.

 6. Zodra de velden zijn toegewezen, tikt u op Reviseren.

  ../_images/send-doc-review.png
 7. Het dialoogvenster Overeenkomst reviseren wordt geopend. In dit venster kunt u de bestandsnaam wijzigen, een bericht voor de ontvangers schrijven en het document reviseren.

  ../_images/agreement-review.png
 8. Tik op Verzenden.

U ontvangt een bevestigingsbericht om aan te geven dat de overeenkomst ter ondertekening is verzonden.

../_images/agreement-sent.png

Overeenkomsten beheren

U kunt een overeenkomst bekijken of beheren vanuit een webbrowser door in te loggen bij uw account. U kunt ook de rechtstreekse koppeling naar de overeenkomst in uw e-mail gebruiken om de overeenkomst in de mobiele webbrowser te openen.