Bestanden delen en reviseren

Acrobat Reader biedt een uitgebreide set met functies en tools voor het delen en beoordelen van bestanden. Met een abonnement voor delen en beoordelen kunt u het volgende doen:

 • U kunt nu bestanden delen voor weergave alleen (gratis) of voor revisie (met abonnement), zodat uw ontvangers opmerkingen kunnen plaatsen en markeringen aanbrengen in de bestanden.

 • U hebt toegang tot een vertrouwde gebruikersinterface voor Delen en een reeks functies die er identiek uitziet op bureaublad-pc's, internet en mobiele apparaten

 • U kunt uw bestanden laten synchroniseren op alle gekoppelde apparaten.

 • U kunt recensies maken, deelnemen en beheren.

 • U ontvangt realtime meldingen wanneer een bestand wordt bekeken, gewijzigd en wanneer iemand deelneemt aan een revisie. Ook krijgt u ondersteuning voor @-vermeldingen

Een PDF delen

Om services voor delen te gebruiken, moet uw apparaat verbonden zijn met internet. PDF's delen:

 1. Open een PDF-bestand. Als het bovenste menu niet wordt getoond, tikt u op het document.

 2. Tik op pictogram voor delen

 3. Voeg een of meer e-mailadressen toe.

 4. Tik desgewenst op de onderwerpregel en/of het tekstvak voor het bericht om deze items te bewerken.

 5. Als u wilt, kunt u ook de optie Opmerkingen toestaan inschakelen zodat ontvangers opmerkingen en annotaties kunnen toevoegen. Een bestand bevindt zich in de modus Alleen-lezen wanneer de knop Opmerkingen toestaan is uitgeschakeld.

 6. Tik op tandwielpictogram > Deadline instellen om een deadline in te stellen. Stel de gewenste datum in en tik op Deadline instellen.

 7. Tik op Verzenden.

Het bestand wordt automatisch geüpload naar Document Cloud. Ontvangers van het document kunnen het bestand openen via internet en via hun pc of telefoon.

../_images/share.png

Tag delen

U kunt eenvoudig bepalen of een bestand wordt gedeeld vanuit de weergave Start of het contextmenu van het bestand. Gedeelde bestanden zijn gemarkeerd met een groepspictogram. Wanneer u naar een bestand zoekt, wordt de tag ook weergegeven in het zoekresultaat.

../_images/vieworreview.png

Gedeeld ‘door u’ en ‘door anderen’

In de bestandenlijst Gedeeld zijn alle bestanden gegroepeerd op Door anderen en Door u.

 1. Tik op pictogram voor lijst met gedeelde bestanden om uw gedeelde bestanden weer te geven.

 2. Tik op het tabblad Door anderen of Door u om de respectievelijke bestandenlijsten te bekijken.

../_images/viewreviewtabs.png

Opmerkingen delen

Als u het plaatsen van opmerkingen hebt toegestaan voor een gedeeld bestand, kunt u opmerkingen delen, notities toevoegen en het bestand markeren. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Open een PDF-bestand.

 2. Tik op pictogram voor bewerken

 3. Tik op Opmerking.

 4. Tik op een tool in de werkbalk voor opmerkingen.

 5. Plaats de markering in het document.

 6. Tik op Posten.

U kunt reageren op opmerkingen, de kleur wijzigen, opmerkingen verwijderen of alle opmerkingen bekijken.

../_images/comment1.png

Navigeer door de opmerkingen door alle opmerkingen weer te geven en door de lijst te schuiven, of gebruik de pijlen Vorige en Volgende.

../_images/comment2.png

Opmerking

Zie Bestanden delen en revisies starten voor meer informatie over revisieworkflows.

Zelf een revisie starten of een bestand delen

U kunt heel eenvoudig bestanden delen voor revisie en vervolgens de gedeelde bestanden bijhouden en beheren via uw mobiele apparaat, bureaublad-pc of internet. Als een revisor deelneemt, ontvangt u hiervan een melding.

 1. Open een PDF-bestand. Als het bovenste menu niet wordt getoond, tikt u op het document.

 2. Tik op pictogram voor delen

 3. Voeg een of meer e-mailadressen toe.

 4. Optioneel: Tik op de onderwerpregel en/of het tekstvak voor het bericht om deze te bewerken.

 5. Schakel Commentaar toestaan in als u het bestand ter revisie verzendt. Bestanden voor weergave zijn alleen-lezen. Bij revisiebestanden kunnen ontvangers hun opmerkingen en annotaties plaatsen.

 6. U kunt een deadline instellen voor revisies: Tik op tandwielpictogram > Deadline instellen. Stel uw datum in en tik op OK.

 7. Kies Verzenden.

Het bestand wordt automatisch geüpload naar Document Cloud. Ontvangers van het document kunnen het bestand openen via internet en via hun pc of telefoon. U kunt ook een koppeling naar het bestand of naar een kopie van het bestand sturen.

../_images/share.png

Gedeelde bestanden aanpassen

Het is niet mogelijk bestanden aan te passen die ter revisie zijn gedeeld. U kunt echter een kopie maken van elk gedeeld bestand en dit vervolgens aanpassen. Gedeelde bestanden aanpassen:

 1. Tik in de lijst met gedeelde bestanden op een bestand om het te openen.

 2. Tik op pictogram overloop > PDF bewerken.

 3. Tik in het dialoogvenster dat wordt geopend op Een kopie opslaan. Er wordt een kopie van het bestand gemaakt en dit wordt geopend in de toolmodus.

../_images/modify_shared_file.png

Bestanden reviseren

Met de revisiefunctie kunt u opmerkingen en annotaties toevoegen, opmerkingen bewerken, erop antwoorden en een melding ontvangen na activiteit op uw opmerkingenthread. Bestanden reviseren:

 1. Wanneer u via e-mail een uitnodiging voor een revisie ontvangt, klikt u op de koppeling.

  Als u op een koppeling klikt in mobiele apps die niet van Adobe zijn, wordt Acrobat Reader automatisch in de revisie gestart.

 2. Meld u aan met uw Adobe ID. Het voordeel van aanmelden is dat u uw opmerkingen op elk gewenst moment en in elke toekomstige sessie kunt bewerken of verwijderen.

 3. Voeg naar wens opmerkingen toe, reageer op opmerkingen of verwijder ze.

 4. Het document wordt automatisch opgeslagen en uw opmerkingen kunnen door alle revisoren worden bekeken.

Opmerking

Als u de tag pictogram @ gebruikt, wordt een pushbericht naar de genoemde revisor verstuurd. De app verstuurt ook een melding wanneer een opmerking of annotatie wordt toegevoegd of gewijzigd.

../_images/reviewmode.png

Werken met opmerkingen

Als u op een opmerking tikt, worden de gereedschappen voor bewerking weergegeven. Vanuit hier kunt u:

 • De volledige lijst met opmerkingen openen.

 • Opmerkingen oplossen (markeren als gelezen).

 • De kleur van uw eigen annotaties bewerken.

 • Uw eigen opmerkingen verwijderen.

 • Uw eigen opmerkingen bewerken.

 • Door de opmerkingen navigeren.

 • Antwoorden.

../_images/commentpanel.png

Reageren op een opmerking

Vanuit de lijst met opmerkingen:

 1. Tik op de opmerking.

 2. Voer tekst in.

 3. Tik op Reageren.

../_images/replytocomment.png

Een specifieke revisor vermelden

U kunt reageren op een opmerking van iemand, maar u kunt ook de tag @vermelding gebruiken om rechtstreeks naar die persoon te verwijzen. Als u dat doet, ontvangt de desbetreffende gebruiker een melding met de mededeling dat hij of zij specifiek is genoemd.

De tag gebruiken:

 1. Plaats een nieuwe opmerking of reageer op een opmerking.

 2. Tik op pictogram @ om de lijst met revisoren weer te geven.

 3. Tik op de naam van een revisor.

 4. Typ uw opmerking en tik vervolgens op Reageren.

../_images/mention.png

Opmerkingen bewerken en verwijderen

U kunt uw eigen opmerkingen en antwoorden verwijderen:

 1. Tik op de opmerking.

 2. Tik op pictogram overloop

 3. Tik op Bewerken of Verwijderen.

Offline reviseren

U kunt bestanden ook reviseren wanneer u offline bent. De app slaat uw opmerkingen op en synchroniseert deze met het document wanneer u weer verbinding hebt.

Opmerkingen zoeken en door opmerkingen navigeren

De lijst met opmerkingen weergeven

Tik op pictogram overloop > Lijst met opmerkingen om de opmerkingen weer te geven.

Opmerkingen filteren

Met de app kunt u de opmerkingen op een aantal manieren filteren en zo eenvoudig vinden wat u nodig hebt. U kunt filteren op tijdframe, revisor en of de opmerking al dan niet is gelezen of opgelost.

 1. Tik op pictogram voor filters

 2. Tik op een willekeurig filter.

 3. Tik op Toepassen.

../_images/filters.png

Filters wissen

Wanneer u een opmerkingenfilter hebt toegepast, wordt een filterbalk onderaan het document getoond met daarop het aantal geselecteerde filters en de knop Wissen. Tik op Wissen om alle filters te verwijderen.

../_images/filterbar.png

Meldingen weergeven

De platformen voor het bureaublad, mobiele apparaten en het web bieden allemaal een alomvattende meldingsfunctie, zodat u op de hoogte wordt gesteld van bestandswijzigingen berichten van revisoren en andere items. Tik op pictogram voor nieuwe berichten om de laatste melding te tonen.

Er zijn twee typen meldingen: Verzoeken en eenvoudige berichten. Verzoeken zijn actie-items: rechtstreekse berichten, verzoeken om een bestand te reviseren, enzovoort.

Opmerking

Meldingen omvatten deadlines, herinneringen, realtime berichten van de afzender en andere berichten. Afhankelijk van uw machtigingen kunnen de meldingen ook op het startscherm van uw apparaat worden weergegeven.

../_images/notifications.png

Revisies beheren

U ontvangt een kennisgeving wanneer revisoren uw bestand weergeven en er opmerkingen bij plaatsen, maar u kunt ook actief te werk gaan en revisies online en vanaf uw bureaublad beheren en volgen.

Nadat u een bestand hebt gedeeld, kunt u het volgen en beheren. Selecteer een bestand in een willekeurige bestandenlijst en kies in het rechtervenster de gewenste handeling.

U beschikt over de volgende functies:

 • Revisoren een realtime bericht sturen. Berichten worden ontvangen als meldingen

 • De lijst met revisoren bekijken en zien hoeveel opmerkingen elke revisor heeft toegevoegd

 • Bekijken wie het bestand wanneer heeft weergegeven

 • Revisoren toevoegen

 • Bestanden delen en revisies verwijderen

U kunt een revisie beheren door op het pictogram pictogram overloop van een geopend document te klikken. Dan wordt het revisievenster geopend, zoals hieronder weergegeven.

../_images/reviewtools.png

Opmerking

De app biedt vergelijkbare functies voor gedeelde bestanden die alleen voor weergave zijn bedoeld.

Deadlines voor de revisie instellen

Wanneer u een revisie instelt, kunt u aangeven op welke datum de revisie automatisch wordt beëindigd.

 1. Tik eerst op tandwielpictogram en daarna op Deadline instellen.

 2. Stel de kalenderwidget in.

 3. Tik op OK.

Opmerking

Alle ontvangers worden op de hoogte gesteld van de deadline.

../_images/deadline.png

Herinneringen voor de revisie instellen

Door herinneringen in te stellen wordt u er samen met de revisieontvangers op gezette tijden aan herinnerd dat de revisie actief is.

 1. Tik op Herinnering instellen.

 2. Stel de kalenderwidget in.

 3. Tik op OK.

Revisoren toevoegen

De initiatiefnemers van de revisie kunnen altijd revisoren toevoegen aan een geopende bestandsdeling/-revisie.

Vanuit elke bestandenlijst (Start, Gedeeld of zoekresultaten):

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op Personen.

 3. Tik op Personen toevoegen.

 4. Voer het e-mailadres in van de persoon die u wilt toevoegen.

Controleren wie een bestand heeft bekeken

Ontvangers die het bestand nog niet hebben geopend worden in de lijst met ontvangers getoond met een pictogram niet bekeken naast hun naam.

Vanuit elke bestandenlijst (Start, Gedeeld of zoekresultaten):

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op Personen.

../_images/notopened.png

Het revisiebericht weergeven

Als u het oorspronkelijke bericht wilt controleren dat u bij de bestandsdeling hebt meegestuurd, voert u de volgende handeling uit vanuit elke bestandenlijst (Start, Gedeeld of zoekresultaten):

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op Bericht.

../_images/reviewtools.png

Een bestand niet meer delen

Vanuit elke bestandenlijst (Start, Gedeeld of zoekresultaten):

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op Bestand niet meer delen.

 3. Tik nogmaals op Niet meer delen ter bevestiging.

Als u een bestand niet meer deelt, is het bestand niet meer toegankelijk voor alle gebruikers.

Zelf een revisie verwijderen of een bestand niet meer delen

Opmerking

Ik zie alleen de optie Niet meer delen. Ik zie niet de optie Verwijderen.

Alleen initiatiefnemers van revisies kunnen hun revisie verwijderen. Vanuit elke bestandenlijst (Start, Gedeeld of zoekresultaten):

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op Verwijderen.

 3. Tik nogmaals op Verwijderen ter bevestiging.

Opmerking

Als u de machtigingen voor delen en reviseren verwijdert, wordt het bestand zelf niet verwijderd.

Misbruik rapporteren

Revisoren kunnen misbruik rapporteren wanneer andere revisoren de algemene gebruiksvoorwaarden van Adobe schenden:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op Misbruik rapporteren.

 3. Tik op Doorgaan en rond de workflow af.

../_images/reviewmenu.png

Uzelf verwijderen uit het revisieproces

Als u de koppeling naar een revisie verwijdert, wordt u als revisor ook uit het revisieproces gehaald.

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op Mij verwijderen.

 3. Tik op Mij verwijderen om te bevestigen dat u uit het revisieproces wilt stappen.