Fyll i och signera formulär

Obs

Du kan fylla i och signera formulär både online och offline. Du behöver inte vara ansluten till internet för att fylla i och signera formulär.

Acrobat Reader-appen stöder de följande två formulärtyperna:

 • Acroform-formulär: Dessa innehåller formulärfält där du kan ange data, kryssrutor och annat direkt. Användare kan fylla i fälten från en valfri plattform och redigera i Acrobat. Du kan dock inte redigera eller ta bort Acroform-formulärfält på en mobil enhet.

 • Fill & Sign-formulärDu kan skapa dessa formulär på en valfri plattform, inklusive mobila enheter. Fyll i och signera-formulärfält liknar kommentarer: du kan välja ett formulärelement från formulärverktygsfältet och trycka var som helst på PDF-filen för att placera det. Acrobat stöder även att lägga till och redigera Fyll i och signera-formulärfält.

Öppna formuläret i Fill & Sign-läge

 1. Öppna formuläret som du vill fylla i och underteckna.

 2. I det nedre verktygsfältet trycker du på fillsign

  Då öppnas formuläret i läget Fyll i och signera där det nedre verktygsfältet visar formulärredigeringsverktyg.

  ../_images/form-fill-n-sign.png
 1. Fyll i respektive fält enligt följande anvisningar.

Se även

Vi lanserade nyligen en ny och mer intuitiv produktupplevelse. Om du inte ser verktygsfältet Snabbåtgärder längst ner använder du Acrobats klassiska gränssnitt. För att öppna ett formulär i Fill & Sign-läge trycker du på editicon > Fill & Sign.

Fyll i textfält

 1. Tryck först på formtextbox och sedan på det fält där texten ska läggas till.

  Då visas ett textfält med ett verktygsfält som det visas nedan.

  ../_images/form-fill-fields.png
 2. Tryck på textfältet igen och ange din text.

 3. Flytta om textrutan så att den är i linje med textfältet genom att trycka och hålla in på textrutan. När du ser förstoringssymbolen flyttar du textrutan till önskad position.

  ../_images/form-reposition-field.png
 4. Redigera texten genom att trycka på textrutan. När du ser markören och knappsatsen redigerar du texten och trycker sedan någon annanstans för att ange.

 5. Ändra textstorleken genom att trycka på A eller A efter behov.

 6. För att ändra textfärgen trycker du först på colorpick och sedan på önskad färg i färgpaletten.

  ../_images/forms-color-palette.png
 1. Ta bort textfältet genom att trycka på ta bort

 2. Ändra textformatet från normalt till kammat genom att gå till textrutemenyn och trycka på > formtextcombed

  ../_images/form-change-text-field-type.png

  Då ändras textformat från normal till kammad.

  ../_images/form-text-field-combed.png ../_images/form-combed-text.png

Kommentar

Kammad text är en textstil där alla bokstäver i texten får samma avstånd till varandra med hjälp av en rad med rutor.

 1. När du är klar trycker du på nästa fältutrymme och anger din text i textrutan som visas.

Fyll i alternativknappsfält

 1. Tryck på alternativfältet.

  En markering görs automatiskt med en av de valda symbolerna: formcheck, formcross eller formbullet

  ../_images/form-fill-checkbox.png
 2. För att byta symbol trycker du på fältet igen. I menyn trycker du sedan på spill och väljer en annan symbol.

  ../_images/form-checkboxes-options.png

  Då markeras fältet med den valda symbolen.

  ../_images/form-checkboxes-checkmark.png

Lägg till signatur och initialer

 1. Skapa din signatur och initialer om du inte har gjort det redan. Så här gör du:

  1. Från det nedre verktygsfältet eller från textrutemenyn trycker du på formsign

  2. Från alternativen längst ner trycker du på Lägg till signatur. I dialogrutan som visas ritar du din signatur och trycker sedan på Klar.

  ../_images/form-create-sign.png
  1. Tryck på formsign > Lägg till initialer. I dialogrutan som visas ritar du dina initialer och trycker sedan på Klar.

  ../_images/forms-initials.png

  Kommentar

  Du kan också lägga till din signatur eller dina initialer som en bild. Om du vill lägga till en befintlig bild trycker du på bildikonen från den övre menyn. Om du vill ta en ny bild som ska läggas till som signatur trycker du på kameraikonen och följer arbetsflödet.

 2. Så här lägger du till en signatur:

  1. Tryck på fältet där du vill lägga till en signatur.

  2. Öppna textrutans menyalternativ och tryck på formsign. I annat fall kan du trycka på formsign i det nedre verktygsfältet.

   Din signatur visas i fältet.

   ../_images/form-sign-added.png

   Kommentar

   När du har lagt till din signatur eller dina initialer i ett formulär och sparat det, kan det inte redigeras igen. Om du lägger till din signatur eller dina initialer visas följande varningsmeddelande.

   ../_images/forms-message-not-editable.png
  3. Justera placeringen av din signatur genom att trycka och hålla in på din signatur och flytta den.

   ../_images/form-sign-reposition.png
  4. Om du vill justera storleken på din signatur trycker du på din signatur och håller sedan ned och drar storleksverktyget efter behov.

 3. Så här lägger du till dina initialer:

  1. Tryck på fältet där du vill lägga till dina initialer.

  2. I textrutemenyn trycker du på initialikonen.

   Dina initialer visas i fältet.

  3. Justera placeringen av din signatur genom att trycka och hålla in på dina initialer och flytta dem.

  4. Justera storleken på dina initialer genom att trycka på dem och hålla ned och dra storleksverktyget efter behov.

  ../_images/forms-initials-move-delete.png

Se vanliga frågor

 • Kan jag fylla i och signera formulär utan en internetanslutning?

  Ja, du kan även fylla i och signera formulär offline. Du behöver inte använda en aktiv internetanslutning för att fylla i och signera formulär.

 • Kan jag ändra fälten i ett formulär?

  Du kan ändra de befintliga fälten i ett formulär med funktionen Redigera PDF enligt beskrivningen ovan. Du kan dock inte ändra eller ta bort fälten i ett formulär när det har signerats och sparats.

 • Kan formulärfälten fyllas i automatiskt åt mig?

  Formulärfält kan inte fyllas i automatiskt. Acrobat Reader-appen stöder automatisk identifiering som hjälper dig att identifiera formulärfälten. För textfält kan Acrobat visa förslag baserat på de data du fyllde i tidigare.

 • Varför kan jag inte signera ett dokument?

  Du kanske inte kan signera ett dokument om dokumentet är:

  • Delat för granskning

  • Delat för enbart visning

  • Lösenordsskyddad

 • Varför kan jag inte ta bort en signatur i ett dokument?

  När ett dokument väl har sparats förenklas PDF-filen och signaturen kan inte tas bort.

 • Varför kan jag inte se mina kommentarer, formulärdata och signaturer i PDF-filen?

  Du måste logga in på ditt Adobe Acrobat Reader-konto för att kunna se kommentarer, formulärdata och signatur i PDF-filen.

 • Hur gör jag för att visa en lista med signaturer i ett dokument?

  Acrobat Reader-appen har inte stöd för den här funktionen för närvarande.

 • Kan jag signera lösenordsskyddade PDF-filer?

  Nej.