Granska filer

Se även

INNAN DU BÖRJAR! Se om skärmen som visas nedan matchar ditt produktgränssnitt. I så fall använder du vårt klassiska gränssnitt. Se hur du kan Dela och granska filer med vår klassiska upplevelse. I annat fall läser du vidare. oldui

Acrobat Reader har en stor uppsättning funktioner och verktyg för att granska delade filer. Med delnings- och granskningsfunktionerna kan du:

 • Lägga till kommentarer och anteckningar, redigera kommentarer, svara på kommentarer och få aviseringar vid aktivitet i dina trådar.

 • Synkronisera delade filer mellan alla anslutna enheter.

 • Skapa, delta i och hantera granskningar.

Så här granskar du filer:

 1. Välj länken i e-postmeddelandet med granskningsinbjudan du tar emot. Den öppnar automatiskt granskningsdokumentet i Acrobat Reader. Du behöver inte logga in för att öppna granskningsfiler.

 2. Använd det nedre verktygsfältet för att lägga till en kommentar, lägga till en kommentar i en markering eller svara på eller ta bort kommentarer efter behov.

  ../_images/review-toolbar.png

Dokumentet sparas automatiskt och alla granskare kan se dina kommentarer. Du kan granska filerna även när du är offline. Appen sparar dina kommentarer och synkroniserar dem till dokumentet när du har en anslutning.

Arbeta med textkommentarer

En kommentarsikon commenticon3 visar att en textkommentar finns i det delade dokumentet. Acrobat tilldelar automatiskt en unik färg till varje granskare av ett dokument. Om du vill visa, svara på eller redigera en kommentar trycker du på kommentarsikonen. Då visas panelen för redigering av kommentarer längst ner.

../_images/commentpanel-new.png

Du kan använda panelen för redigering av kommentarer för att:

 • Svara på en textkommentar

  För att svara på en kommentar:

  1. Tryck på commenticon3 för en kommentar. Eller tryck på kommentaren som du vill svara på från listan av kommentarer.

  2. Skriv ditt svar i panelen för redigering av kommentarer och tryck på Svara.

 • Omnämn en specifik granskare

  När du svarar på en kommentar kan du använda taggen @mention för att referera till någon direkt. Dokumentavsändare kan också direkt bjuda in fler personer med @mention-taggen. Så här använder du taggen:

  1. Skapa en ny kommentar eller svara på en kommentar.

  2. Tryck på aticon och välj ett namn från listan över granskare.

  3. Avsluta din kommentar och tryck på Publicera.

  Ett meddelande skickas då till den namngivna användaren om att användaren har omnämnts eller bjudits in för att granska ett dokument.

 • Ta bort dina egna kommentarer

  Granskningsdokumentets ägare kan ta bort alla kommentarer. Andra granskare kan dock bara ta bort sina egna kommentarer. Om du vill ta bort en kommentar trycker du på den kommentar du vill ta bort. Tryck sedan på raderingsikon i kommentarspanelen.

 • Redigera dina egna kommentarer

  Granskare kan bara redigera sina egna kommentarer. Redigera en kommentar genom att trycka på den för att öppna kommentarsredigeringspanelen. Tryck sedan på overflowicon > Redigera svar.

 • Öppna listan med kommentarer

  Så här öppnar du listan med kommentarer:

  • Från kommentarsredigeringspanelen trycker du på bulleticon.

  • Du kan också trycka på overflowicon > Kommentarer i det övre menyfältet.

 • Navigera genom kommentarer

  När dokument innehåller ett stort antal kommentarer kan du använda navigeringsverktygen.

  • Bläddra upp och ned i kommentarerna i kommentarslistan.

  • Från en specifik kommentar, bläddra vänster och höger genom kommentarerna.

 • Filtrera kommentarer

  Du kan filtrera kommentarerna efter tidsram, granskare och om kommentaren har lästs eller åtgärdats. Så här gör du:

  1. Tryck på filtericon.

  2. Tryck på valfritt filter.

  3. Klicka på Använd.

  ../_images/filters.png

  När du använder filter visas ett filterfält överst med antalet valda filter och en Rensa-knapp. Tryck på Rensa för att ta bort alla filter.

  ../_images/filterbar.png

Lyssna på röstkommentarer

Ett dokument kan också innehålla röstkommentarer som indikeras av voicecomment. Du kan lyssna på, besvara eller radera en röstkommentar.

För att lyssna på eller besvara en röstkommentar.

 1. Tryck på voicecomment för att interagera röstkommentaren. I listan över kommentarer kan du också trycka på kommentaren som du vill lyssna på.

 2. I röstkommentarspanelen som öppnas väljer du någon av de följande åtgärderna:

  • För att lyssna på röstkommentaren, tryck på playicon

  • För att svara på röstkommentaren, tryck på voicereply och skriv sedan ditt meddelande. När det är klart trycker du på Svara

  • För att radera röstkommentaren, tryck på trash

../_images/voice-comment.png

Visa meddelanden

Meddelanden skickar dig aviseringar om förfrågningar och/eller meddelanden i realtid från avsändaren. Beroende på dina inställningar så kan aviseringar även visas på din enhets startskärm.

Visa de senaste aviseringarna genom att trycka på bellalerticon. Den visar listan med följande två typer av meddelanden:

 • Begäranden: Dessa är åtgärdsobjekt som till exempel direktmeddelanden och begäranden om filgranskning.

 • Meddelanden: Dessa är vanliga meddelanden.

  ../_images/notifications.png

Hantera granskningar

Du får aviseringar från Acrobat när granskare visar och kommenterar dina filer. Du kan också övervaka och spåra granskningar aktivt online eller via en dator.

När du har delat en fil kan du spåra och hantera delningen. Du kan:

 • Skicka ett meddelande till granskarna. Meddelanden tas emot som aviseringar.

 • Visa listan med granskare.

 • Lägg till granskare.

 • Sluta dela filer och ta bort granskningar.

Du kan hantera en granskning genom att klicka på overflowicon från ett öppet dokument. Det öppnar granskningsdialogrutan, som visas nedan.

../_images/managereview.png

Lägg till granskare

De som äger granskningsfilen kan när som helst lägga till granskare till en öppen delning/granskning.

Från valfri fillista (Start, Filer, ett sökresultat).

 1. Tryck på overflowicon.

 2. Tryck på Personer.

 3. I dialogrutan som öppnas trycker du på Lägg till.

 4. Ange e-postadressen till den person du vill lägga till och tryck på bakåtknappen när du är klar.

Visa granskningsmeddelandet

Så här granskar du det ursprungliga meddelandet som du skickade med fildelningen:

 1. Öppna den delade filen från Hem, Delat eller Sökresultat.

 2. Tryck på overflowicon.

 3. Tryck på Meddelande.

Sluta dela en fil

Så här slutar du att dela en fil:

 1. I listan med filer i Hem, Delat eller i sökresultatet trycker du på overflowicon.

 2. Du kan också öppna filen och trycka på overflowicon.

 3. Tryck på Sluta dela fil.

 4. Tryck på Sluta dela igen för att bekräfta.

Om du slutar dela en fil begränsas åtkomsten till den filen för alla användare.

Ta bort en delning eller granskning

Det är bara granskningsfilens ägare som kan ta bort filen. Så här gör du:

 1. I listan med filer i Hem, Delat eller i sökresultatet trycker du på overflowicon.

 2. Tryck på Ta bort.

 3. Tryck på Ta bort igen för att bekräfta.

Kommentar

Om du tar bort delnings- och granskningsbehörigheter så tas inte filen bort.

Rapportera missbruk

Granskare kan rapportera missbruk om en annan granskare bryter mot Adobes användningsvillkor:

 1. Tryck på overflowicon.

 2. Tryck på Rapportera missbruk.

 3. Välj en webbläsare för att öppna formuläret för rapportering av missbruk.

 4. Fyll i de efterfrågade uppgifterna i formuläret Rapportera missbruk.

 5. Tryck på Rapportera missbruk.

  ../_images/report-abuse.png

Ta bort dig själv från en granskning

Så här tar du bort dig själv från en granskning:

 1. Tryck på overflowicon.

 2. Tryck på Ta bort mig.

 3. Tryck på Ta bort mig igen för att bekräfta att du vill ta bort dig själv från granskningen.